Hvis AirPods ikke lades

Finn ut hva du kan gjøre hvis du ikke kan lade AirPods.

Kontroller tilkoblingene

Sørg for at Lightning-til-USB-kabelen er koblet til ladeetuiet og USB-strømadapteren. Sjekk deretter at strømadapteren er koblet til et strømuttak.

Hvis du bruker en Qi-kompatibel lader, må du sørge for at kabelen er koblet til laderen, og at den andre enden er koblet til et strømuttak.

 

Lad AirPods

Legg AirPods i ladeetuiet og lukk lokket. Lad AirPods i etuiet i minst 15 minutter med kabelen som fulgte med AirPods.

Hvis du har et trådløst ladeetui og bruker en Qi-kompatibel lader, må du plassere etuiet på laderen med statuslampen opp. Statuslampen skal slå seg på i noen sekunder og deretter av igjen mens etuiet fortsetter å lades. Hvis lampen ikke slår seg på, må du flytte etuiet. Hvis etuiet fortsatt ikke lades, må du prøve å lade med kabelen som fulgte med etuiet.
 

Sjekk ladestatusen

Åpne lokket på etuiet med AirPods inni, og hold etuiet like ved iOS-enheten. Du skal se et ladesymbol ved siden av batterisymbolet under AirPods.

Hvis du fortsatt ikke får ladet AirPods, kan du kontakte Apple-kundestøtte.

 

Publiseringsdato: