Hvis AirPods ikke lades

Finn ut hva du kan gjøre hvis du ikke kan lade AirPods.

Kontroller tilkoblingene

Hvis du har AirPods eller AirPods Pro, må du sørge for at Lightning-til-USB-kabelen er koblet til ladeetuiet og USB-strømadapteren. Sjekk deretter at strømadapteren er koblet til et strømuttak.

Hvis du bruker en Qi-kompatibel lader med AirPods eller AirPods Pro, må du sørge for at kabelen er koblet til laderen, og at den andre enden er koblet til et strømuttak.

Hvis du har AirPods Max, må du sørge for at USB-C-til-Lightning-kabelen er koblet til USB-strømadapteren. Sjekk deretter at strømadapteren er koblet til et strømuttak. 

 

Lad AirPods

Hvis du har AirPods eller AirPods Pro, plasserer du AirPods i ladeetuiet og lukker lokket. Lad AirPods i etuiet i minst 15 minutter med kabelen som fulgte med AirPods.

Hvis du har AirPods Max, må du lade dem i minst 5 minutter ved hjelp av kabelen som fulgte med. Når du ikke bruker AirPods Max, bør du oppbevare dem i Smart Case for å ha dem i strømsparingsmodus og spare batteri.

Hvis du har et trådløst ladeetui til AirPods eller AirPods Pro og bruker en Qi-kompatibel lader, må du plassere etuiet på laderen med statuslampen opp. Statuslampen skal slå seg på i noen sekunder og deretter av igjen mens etuiet fortsetter å lades. Hvis lampen ikke slår seg på, må du flytte etuiet. Hvis etuiet fortsatt ikke lades, må du prøve å lade med kabelen som fulgte med etuiet.

AirPods og ladeetuier

Sjekk ladestatusen

Hvis du har AirPods eller AirPods Pro, åpner du lokket på etuiet med AirPods inni, og holder etuiet like ved iOS-enheten. Hvis du har AirPods Max, åpner du Smart Case og holder etuiet like ved iOS-enheten. Du skal se et ladesymbol ved siden av batterisymbolet under AirPods.

Hvis du fortsatt ikke får ladet AirPods, kontakter du Apple-kundestøtte.

Ladestatus for AirPods Max

Publiseringsdato: