Tilbakestill AirPods

Du må kanskje tilbakestille AirPods hvis du ikke får koblet til dem, hvis de ikke lades, eller for å løse et annet problem.

Legg AirPods i etuiet

Lukk lokket. Vent 30 sekunder før du åpner lokket.

På iPhone, iPad eller iPod touch går du til Innstillinger

Gå til Innstillinger > Bluetooth og trykk på «i»-symbolet ved siden av AirPods. (Hvis du ikke ser AirPods i Innstillinger > Bluetooth, går du til neste trinn.) Trykk deretter på Glem denne enheten, og trykk igjen for å bekrefte.

Tilbakestill AirPods

Mens lokket er åpent, trykker du på og holder inne konfigureringsknappen på baksiden av etuiet i omtrent 15 sekunder, til statuslyset blinker gult. 

Når du tilbakestiller AirPods, blir innstillingene for AirPods også tilbakestilt. Du kan endre innstillingene dine på nytt.

Koble til AirPods på nytt

Mens lokket er åpent, plasserer du AirPods i nærheten av enheten. Følg trinnene på skjermen til enheten.

Finn ut mer

Publiseringsdato: