Tilbakestill AirPods

Du må kanskje tilbakestille AirPods hvis du ikke får koblet til dem, hvis de ikke lades, eller for å løse et annet problem.1

Legg AirPods i etuiet

Lukk lokket. Vent 30 sekunder før du åpner lokket.

På iPhone, iPad eller iPod touch går du til Innstillinger

Gå til Innstillinger > Bluetooth og trykk på «i»-symbolet ved siden av AirPods.2 Trykk deretter på Glem denne enheten, og trykk igjen for å bekrefte.

Tilbakestill AirPods

Mens lokket er åpent, trykker du på og holder inne konfigureringsknappen på baksiden av etuiet i omtrent 15 sekunder, til statuslyset blinker gult.

Koble til AirPods på nytt

Mens lokket er åpent, plasserer du AirPods i nærheten av enheten. Følg trinnene på skjermen til enheten.

Finn ut mer

Finn ut mer om konfigurering av AirPods og andre Bluetooth-enheter. Hvis du har problemer med å koble til AirPod-erstatningen, kan du finne ut mer om AirPods-erstatninger.

  1. Når du tilbakestiller AirPods, blir innstillingene for AirPods også tilbakestilt. Du kan endre innstillingene dine på nytt.
  2. Hvis du ikke ser AirPods i Innstillinger > Bluetooth, går du til neste trinn.
Publiseringsdato: