Bruk en reparert eller erstattet Apple Watch

Her finner du informasjon om hvordan du bruker en reparert eller erstattet Apple Watch.

  1. Hold Apple Watch i nærheten av iPhone.
  2. Sammenkoble Apple Watch.  Når du sammenkobler Apple Watch, kan du velge å gjenopprette den fra en sikkerhetskopi hvis du har en.

© 2019 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Apple, Apple-logoen, Watch og iTunes er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. AppleCare og iCloud er tjenestemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. Andre produkter og firmanavn nevnt herunder kan være varemerker for sine respektive selskaper.

Publiseringsdato: