Installer en konfigurasjonsprofil på iPhone eller iPad

Finn ut hvordan du installerer en profil i iOS 12.2 eller nyere og iPadOS.

Når du laster ned en konfigurasjonsprofil fra et nettsted eller en e-postmelding i iOS 12.2 eller nyere eller i iPadOS, inkludert registreringsprofiler for MDM (administrering av mobile enheter), må du gå til Innstillinger-appen for å installere den. Hvis profilen ikke installeres innen åtte minutter etter du lastet den ned, slettes den automatisk. 


Installer en profil

Når du har lastet ned en profil*, ser du meldingen Profil nedlastet eller registrert i [organisasjonsnavn]. Følg denne fremgangsmåten for å installere profilen:

  1. Åpne Innstillinger-appen.
  2. Trykk på Profil nedlastet eller registrert i [organisasjonsnavn].
    Innstillinger-skjermen på iPhone som viser Profil nedlastet
  3. Trykk på Installer øverst til høyre, og følg instruksjonene på skjermen.

* Du kan bare installere én profil om gangen. Hvis du for eksempel laster ned en profil uten å installere den, og deretter laster ned enda en profil, blir kun den andre profilen tilgjengelig for installering.


Om profiler som er installert med MDM

Hvis du er systemadministrator, kan du installere profiler uten samhandling med brukeren på enheter som er registrert i Mobile Device Management (MDM). For å registrere en enhet i MDM bruker du Apple School Manager eller Apple Business Manager, eller du kan installere en registreringsprofil manuelt.

Publiseringsdato: