Finn serienummeret for AirPods

AirPods og ladeetuiet har samme serienummer. Slik finner du det.

Du finner serienummeret* på innsiden av lokket:

Hvis AirPods er koblet til iOS-enheten din, kan du også finne serienummeret ved å gå til Innstillinger > Generelt > Om > AirPods:

Hvis du ikke har ladeetuiet, men du har originalemballasjen, finner du serienummeret ved siden av strekkoden. Du kan også finne serienummeret på produktets originale kvittering eller faktura.

* På AirPods (2. generasjon) og AirPods Pro har hver AirPod også et eget serienummer, som er trykket på selve AirPoden. Hvis du må sende inn AirPods eller ladeetuiet for service, bruker du hovedserienummeret, som du finner på lokket til etuiet. Du trenger ikke serienumrene som står på AirPods.

Publiseringsdato: