Finn serienummeret for AirPods

AirPods og ladeetuiet ditt har samme serienummer. Slik finner du det.

Serienummeret for etuiet står på innsiden av lokket:

Hvis AirPods er koblet til iOS-enheten din, kan du også finne serienummeret ved å gå til Innstillinger > Generelt> Om > AirPods:

Hvis du ikke har ladeetuiet, men du har originalemballasjen, finner du serienummeret ved siden av strekkoden. Du kan også finne serienummeret på produktets originale kvittering eller faktura.

Publiseringsdato: