Opprett en gjøremålsliste med Notater

Med Notater er det enkelt å opprette gjøremålslister på iPhone, iPad eller iPod touch. Og med iOS 13 og nyere og iPadOS er det flere måter å holde listene dine organisert på.

Før du begynner

 • Sørg for at iPhone, iPad eller iPod touch har den nyeste versjonen av iOS eller iPadOS.
 • For å bruke de nyeste funksjonene i Notater må du sørge for at du har konfigurert Notater med iCloud eller har notater lagret lokalt på enheten. For å konfigurere Notes med iCloud, går du til Innstillinger > Notater > Standardkonto, og velger deretter iCloud. For å konfigurere Notater kun på enheten din går du til Innstillinger > Notater. Deretter velger du «På min [enhet]»-kontoen. Mange funksjoner fungerer ikke med andre e-postleverandører.

iPhone som viser hvordan du lager en gjøremålsliste

Slik oppretter du en gjøremålsliste

 1. Åpne Notater-appen.
 2. Trykk på Skriv ny-knappen Skriv nytt notat for å opprette et nytt notat.
 3. Skriv inn tittelen, og trykk på Retur.
 4. Trykk på avmerkingsknappen Avmerkingsknapp for å starte listen. Hver gang du trykker på Retur, legges det til et nytt element på listen.
 5. Trykk på den tomme sirkelen for å markere elementer som fullført. 

For å opprette en liste i et eksisterende notat plasserer du markøren der du vil starte. Trykk på avmerkingsknappen Avmerkingsknapp og opprett listen din.

Med iOS 13 og iPadOS ser du her noen måter å organisere listene på:

 • Dra og slipp elementer for å endre rekkefølgen på dem.
 • Sveip for å rykke inn elementer.
 • Flytt automatisk avmerkede elementer til bunnen.
 • Merk av eller fjern avmerkingen for alle elementene for å begynne på nytt.

Finn ut mer om hvordan du kan formatere notatene dine ved f.eks. å legge til titler, overskrifter med mer.

Hvordan dele en liste

 1. Åpne Notater-appen.
 2. Gå til notatet med listen, og trykk deretter på Mer-knappen Mer-knapp.
 3. Trykk på Del notat Del notat-knapp, og velg hvordan du vil dele.

Finn ut mer om å dele notatene dine.

Gjør mer med Notater

Publiseringsdato: