Opprett en gjøremålsliste med Notater

Med Notater er det enkelt å opprette gjøremålslister på iPhone, iPad eller iPod touch. Og med iOS 13 og iPadOS er det enda flere måter å holde listene organisert på.

Kom i gang

 • Sørg for at iPhone, iPad eller iPod touch har den nyeste versjonen av iOS eller iPadOS.
 • For å bruke de nyeste funksjonene i Notater må du sørge for at du har konfigurert Notater med iCloud eller har notater lagret lokalt på enheten. For å konfigurere Notater med iCloud går du til Innstillinger > Passord og kontoer > iCloud. Deretter ruller du ned for å slå på Notater. For å konfigurere Notater kun på enheten din går du til Innstillinger > Notater. Deretter velger du «På min [enhet]»-kontoen. Mange funksjoner fungerer ikke med andre e-postleverandører.

Slik oppretter du en gjøremålsliste

 1. Åpne Notater-appen.
 2. Trykk på  for å opprette et nytt notat. 
 3. Skriv inn tittelen, og trykk på Retur.
 4. Trykk på avmerkingsknappen  for å starte listen. Hver gang du trykker på Retur, legges det til et nytt element på listen.
 5. Trykk på den tomme sirkelen for å markere elementer som fullført. 

For å opprette en liste i et eksisterende notat plasserer du markøren der du vil starte. Trykk deretter på avmerkingsknappen  og skriv inn listen.

Med iOS 13 og iPadOS er det enda flere måter å organisere listene dine på. Her er det du kan gjøre:

 • Dra og slipp elementer for å endre rekkefølgen på dem.
 • Sveip for å rykke inn elementer.
 • Flytt automatisk avmerkede elementer til bunnen.
 • Merk av eller fjern avmerkingen for alle elementene for å begynne på nytt.

Finn ut mer om hvordan du kan formatere notatene dine ved f.eks. å legge til titler, overskrifter med mer.

Gjør mer med Notater

Publiseringsdato: