Lag en sjekkliste med Notater

Lær hvordan du oppretter sjekklister på iPhone, iPad eller iPod touch.

Før du begynner

 • Sørg for at iPhone, iPad eller iPod touch har den nyeste versjonen av iOS eller iPadOS.
 • For å bruke de nyeste funksjonene i Notater må du sørge for at du har konfigurert Notater med iCloud eller har notater lagret lokalt på enheten. For å konfigurere Notater mot iCloud, går du til Innstillinger > Notater > Standardkonto, før du velger iCloud. For å konfigurere Notater kun på enheten din går du til Innstillinger > Notater. Deretter velger du «På min [enhet]»-kontoen. Mange funksjoner fungerer ikke med andre e-postleverandører.

En iPhone som viser hvordan du lager en gjøremålsliste

Slik lager du en sjekkliste

 1. Åpne Notater-appen.
 2. Trykk på Ny melding Skriv nytt notat for å opprette et nytt notat.
 3. Gi det et navn, og trykk på returtasten.
 4. Trykk på Sjekkliste-knappen Sjekkliste-knappen for å begynne på listen. Hver gang du trykker på returtasten, legges det til et nytt element i listen.
 5. Trykk på den tomme sirkelen for å markere elementer som fullført. 

For å opprette en liste i et eksisterende notat plasserer du markøren der du vil starte. Trykk deretter på Sjekkliste-knappen Sjekkliste-knappen og opprett listen.

Slik organiserer du sjekklistene dine

Når du lager en sjekkliste, er det enkelt å organisere den. Her er noen av tingene du kan gjøre: 

 • Dra og slipp elementer for å endre rekkefølgen på dem. Bare dra elementet i listen til stedet der du vil det skal ligge. 
 • Sveip for å rykke inn elementer. Sveip listeelementet mot høyre for innrykk og mot venstre for å reversere innrykket.
 • Flytt automatisk avmerkede elementer til bunnen. Gå til Innstillinger > Notater, trykk på Sorter avhakede objekter, og velg deretter Manuelt eller Automatisk.
 • Sett en hake ved elementene når de er fullført, eller fjern haken ved alle elementene for å starte på nytt.

 

Slik deler du en sjekkliste med andre

 1. Åpne Notater-appen.
 2. Gå til notatet med listen, og trykk deretter på Mer-knappen Mer-knappen.
 3. Trykk på Del notat Del notat-knappen, og velg hvordan du vil dele.

Gjør mer med Notater

Publiseringsdato: