Slik oppretter du gjøremålslister i Notater

Du kan enkelt opprette gjøremålslister på iPhone, iPad eller iPod touch, og så kan du merke av for oppgaver etter hvert som du fullfører dem.

Kom i gang

  • Sørg for at iPhone, iPad eller iPod touch har den nyeste versjonen av iOS.
  • For å bruke de nyeste funksjonene i Notater må du sørge for at du har konfigurert Notater med iCloud eller har notater lagret lokalt på enheten. For å konfigurere Notater med iCloud går du til Innstillinger > Passord og kontoer > iCloud. Deretter ruller du ned for å slå på Notater. For å konfigurere Notater kun på enheten din går du til Innstillinger > Notater. Deretter velger du «På min [enhet]»-kontoen. Mange funksjoner fungerer ikke med andre e-postleverandører.

Opprett gjøremålslister

  1. Åpne Notater-appen.
  2. Trykk på  for å opprette et nytt notat. 
  3. Skriv inn tittelen, og trykk på Tilbake.
  4. Trykk på hakemerket hakemerkesymbol for å starte listen. Hver gang du trykker på Tilbake, legges det til et nytt element på listen.
  5. Trykk på den tomme sirkelen for å markere elementer som fullført.

For å opprette en liste i et eksisterende notat plasserer du markøren der du vil starte. Trykk deretter på hakemerket hakemerkesymbol, og skriv ned listen din. 

Finn ut mer om formatering av notatene dine, slik at du blant annet kan legge til titler og overskrifter.

Gjør mer med Notater

Publiseringsdato: