Ring og ta imot RTT-samtaler på Apple Watch

Finn ut hvordan du bruker RTT-protokollen (tekst i sanntid) for telefonsamtaler med tekst på Apple Watch.

Dette trenger du

* RTT og TTY støttes ikke av alle operatører eller i alle regioner. RTT- og TTY-funksjonalitet er avhengig av operatøren og nettverksmiljøet. Når du foretar et nødanrop i USA, sender iPhone spesialtegn eller toner for å varsle operatøren. Operatørens mulighet til å motta og svare på disse tonene kan variere avhengig av hvor du befinner deg. Apple kan ikke garantere at operatøren kan motta eller svare på et RTT- eller TTY-anrop.

 

Konfigurere RTT for Apple Watch

Du kan bruke RTT for telefonsamtaler med tekst på Apple Watch når iPhone ikke er i nærheten.

Slik konfigurerer du RTT:

 1. Åpne Apple Watch-appen på iPhone.
 2. Gå til Tilgjengelighet > RTT:
 3. Slå på RTT.

Foreta et RTT-anrop

Apple Watch må være tilkoblet et mobilnettverk for å foreta et RTT-anrop. Finn ut hvordan du konfigurerer mobilnettjenester.

På Apple Watch:

 1. Trykk på Telefon-appen.
 2. Velg en kontakt og trykk på nummeret du vil ringe.
 3. Trykk på RTT-anrop.
 4. Når anropet kobles til, sveiper du opp og trykker på  RTT.
 5. Velg fra standardsvarene, send en Emoji eller trykk på Scribble-knappen  for å sende tekst. Hvis du har slått på Send umiddelbart under Innstillinger, ser mottakeren meldingene dine mens du skriver. Hvis ikke skriver du meldingen ferdig og trykker på Send.

 

Besvare et RTT-anrop

Hvis du har konfigurert RTT, kan du besvare et anrop og oppgradere det til en tekstsamtale på følgende måte.

 1. Trykk på Godta for å besvare anropet.
 2. Sveip opp, og trykk deretter på  RTT.

Hvis du ikke har konfigurert RTT, kan du likevel besvare et RTT-anrop. Slik gjør du det.

 1. Når du mottar et RTT-anrop på Apple Watch, ser du denne meldingen: «RTT (tekst i sanntid) lar mottakerne sende tekstmeldinger til hverandre under en telefonsamtale. Tjenesten brukes vanligvis av personer med nedsatt hørsel. Trykk på RTT-knappen for å kommunisere med mottakeren via tekst.»
 2. Trykk på OK for å godta RTT-anropet.
Publiseringsdato: