Ring og ta imot samtaler med RTT på Mac

Med macOS Mojave 10.14.2 og nyere kan du bruke RTT (tekst i sanntid)-protokollen til å ta telefonsamtaler med tekst. 

I USA kan du ringe og ta imot samtaler med RTT på Mac-modeller fra 2012 eller nyere (ekskludert Mac Pro) etter oppdatering til macOS Mojave 10.14.2 eller nyere. Du trenger også en iPhone med et abonnement fra AT&T, T-Mobile eller Verizon. Standardtakster for taleanrop gjelder for samtaler med RTT.

Du kan ringe og ta imot samtaler med RTT på iPhone også.

Slik konfigurerer du RTT

 1. Konfigurer Wi-Fi-anrop på iPhone, og påse at du legger til Macen som én av de andre enhetene som skal brukes til Wi-Fi-anrop.
 2. På Macen velger du Apple-menyen  > Systemvalg og klikker på Tilgjengelighet.
 3. Velg  RTT i sidepanelet. Det vises bare når Wi-Fi-anrop er riktig konfigurert.
 4. Velg Aktiver RTT. 
 5. For å sende tegn etter hvert som du skriver dem, velger du Send umiddelbart. 
 6. Skriv inn nummeret for Teksttelefonformidling for RTT i USA: 711.


Slik foretar du samtaler med RTT

 1. Macen bruker FaceTime til samtaler med RTT, men du kan starte samtalen enten fra Kontakter eller fra FaceTime. 
  • I Kontakter beveger du markøren over telefonnummeret til en kontakt, og deretter klikker du på RTT-knappen  ved siden av nummeret.
  • I FaceTime klikker du på lydknappen  ved siden av kontakten eller når du har skrevet inn et telefonnummer. Deretter velger du RTT-anrop eller RTT-anrop via formidler fra lokalmenyen. 
 2. Når mottakeren svarer, klikker du på  RTT for å begynne å utveksle tekstmeldinger i sanntid. Når du sender tekstmeldinger, kan du også snakke i mikrofonen hvis du har dette, eller du kan klikke på  Demp for å dempe mikrofonen.
 3. Skriv meldingen, og trykk deretter på returtasten eller klikk på send-pilen opp-pilen for å sende den. Hvis Send umiddelbart er slått på i RTT-valgene, ser den andre personen meldingen din etter hvert som du skriver den.
 4. For å skjule samtalen klikker du på  RTT. Når samtalen er skjult, ser du ikke meldingene den andre personen sender deg. Klikk på knappen på nytt for å gå tilbake til samtalen.


Slik svarer du på et RTT-anrop

Når du mottar et anrop på Mac, klikker du på Godta for å besvare det. Deretter klikker du på  RTT for å begynne å utveksle tekstmeldinger i sanntid.


Slik avslutter du et RTT-anrop

For å avslutte anropet klikker du på  Avslutt.


Finn ut mer

 • VoiceOver annonserer ikke nye RTT-meldinger på Mac, så du bør følge samtalen i RTT-vinduet. 
 • Noen operatører kan koble fra RTT-anropet hvis det har gått mer enn 3 minutter uten at det har blitt utvekslet RTT-meldinger.


RTT and TTY støttes ikke av alle operatører eller i alle regioner. RTT- og TTY-funksjonalitet er avhengig av operatøren og nettverksmiljøet. Når du foretar et nødanrop i USA, sender iPhone spesialtegn eller toner for å varsle operatøren. Operatørens mulighet til å motta og svare på disse tonene kan variere avhengig av hvor du befinner deg. Apple kan ikke garantere at operatøren kan motta eller svare på et RTT- eller TTY-anrop.

Publiseringsdato: