Hvis du ikke kan åpne en delt fil i Skolearbeid

Hvis en lærer eller elev endrer navn på, fjerner eller sletter en delt Utdeling-fil med Filer-appen, får du ikke tilgang til den i Skolearbeid.

Denne artikkelen har blitt arkivert og oppdateres ikke lenger av Apple.

Skolearbeid organiserer automatisk Utdeling-filer i iCloud Drive. Hvis en fil får nytt navn, fjernes eller slettes, må den få nytt navn eller flyttes tilbake til den opprinnelige plasseringen før det er mulig å få tilgang til den igjen.

Finn ut hvordan Skolearbeid navngir og lagrer filer

Skolearbeid lagrer automatisk filer i en UtdelingNavn-mappe i klassemappen, og bruker følgende format til å navngi filer: «Etternavn Fornavn – OpprinneligFilnavn.ext». Hvis for eksempel en elev som heter Johnny Appleseed deler filen ZZZ i Utdeling YYY, blir filnavnet «Appleseed Johnny – ZZZ.pages». Filen lagres i en mappe med samme navn som utdelingen, YYY, i Matte-mappen i Skolearbeid-mappen. 

Endre navn på filen

Hvis den delte filen har endret navn, må filnavnet endres tilbake til det opprinnelige navnet.

  1. Åpne Filer-appen og finn filen. 
  2. Trykk på Select (Velg), og trykk deretter på filen du vil gi nytt navn. 
  3. Trykk på Rename (Gi nytt navn).
  4. Skriv inn det opprinnelige navnet på filen, og klikk deretter på Done (Ferdig). 

Hvis en elev ikke husker det opprinnelige navnet til filen, kan en lærer finne navnet i iCloud Drive-filene. 

Flytt filen tilbake til den opprinnelige plasseringen

Hvis en fil er flyttet, følger du denne fremgangsmåten for å flytte den tilbake til den opprinnelige plasseringen:

  1. Åpne Filer-appen og finn filen. 
  2. Trykk på Select (Velg), og trykk deretter på filen du vil flytte. 
  3. Trykk på mappesymbolet, og velg deretter den opprinnelige mappen du vil flytte filen til.
  4. Trykk på Flytt.

Opprett en ny utdeling

Hvis en lærer sletter en delt fil, mister alle elever og lærere som har bidratt til utdelingen, tilgang til filen. For å opprette en ny delt fil må det opprettes en ny utdeling for klassen, og deretter må den opprinnelige filen legges til slik at lærere og elver får tilgang igjen.

Hvis en individuell elev sletter en fil, kan du sende eleven en kopi av filen i en ny utdeling.

Publiseringsdato: