Hvis du får feilen «com.apple.OSInstallerSetup.error Code=551» når du installerer macOS

Denne feilen kan oppstå når installereren ikke får Internett-forbindelsen den trenger for å fullføre installasjonen. Sjekk nettverksinnstillingene eller -konfigurasjonen.

Når du installerer macOS Mojave, kan du se en varselmelding om at det oppstod en feil under installasjonen, etterfulgt av «com.apple.OSInstallerSetup.error Code=551». Prøv disse løsningene:

  • For å finne ut om varselmeldingen er relatert til nettverksinnstillingene på Macen kan du bruke Nettverksvalg for å legge til et nettverkssted. Hvis standardinnstillingene til det nye nettverksstedet ikke hjelper, kan du enkelt bytte tilbake til gjeldende nettverksinnstillinger.
  • Hvis du bruker brannmurprogramvare eller annen sikkerhetsprogramvare fra en tredjepart, kan disse blokkere nettverkstilgangen som programvareoppdateringen trenger. I så fall må du enten konfigurere programvaren på nytt eller deaktivere den midlertidig til du har fått installert oppdateringen. 
  • Hvis nettverket bruker en autentisert proxy (noe som er vanlig i enkelte bedriftsmiljøer), må du kanskje kontakte nettverksadministratoren eller installere oppdateringen fra et annet nettverk. Noen autentiserte proxyer tillater ikke Internett-tilgangen som programvareoppdateringer fra Apple trenger.

Hvis du fortsatt ikke kan installere macOS Mojave, kan du kontakte Apple-kundestøtte for å få hjelp.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: