Vanlige punktskriftkommandoer for VoiceOver på Macen din

Du kan bruke de følgende standardkommandoene til å styre VoiceOver på Macen din med en støttet leselist. For å tilpasse kommandoene på leselisten må du koble den til Macen. Deretter åpner du VoiceOver-verktøyet, velger Punktskrift og går til Skjermer-fanen.

Påse at du har nyeste versjon av macOS for å forsikre deg om at leselisten bruker den riktige tabellen.

Navigering

VoiceOver-handling

Punktskriftkommando

Flytt til forrige objekt

Punkt 1 + mellomrom

Flytt til neste objekt

Punkt 4 + mellomrom

Flytt oppover

Punkt 3 + mellomrom

Flytt nedover

Punkt 6 + mellomrom

Gå til første objekt

Punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + mellomrom

Gå til siste objekt

Punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + mellomrom

Start samhandling

Punkt 2 + punkt 3 + punkt 6 + mellomrom

Stopp samhandling 

Punkt 3 + punkt 5 + punkt 6 + mellomrom

Objektvelger

Punkt 2 + punkt 4 + mellomrom

Finn

Punkt 1 + punkt 2 + punkt 4 + mellomrom

Gå til menylinjen

Punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + mellomrom

Åpne snarveimenyen

Punkt 2 + punkt 5 + mellomrom

Escape

Punkt 1 + punkt 2 + mellomrom

Rulling

VoiceOver-handling

Punktskriftkommando

Rull én side til venstre

Punkt 2 + punkt 4 + punkt 6 + mellomrom

Rull én side til høyre

Punkt 1 + punkt 3 + punkt 5 + mellomrom

Rull én side opp

Punkt 3 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + mellomrom

Rull én side ned

Punkt 1 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + mellomrom

Tal sidenummer eller rader som skal vises

Punkt 3 + punkt 4 + mellomrom

Rotor

VoiceOver-handling

Punktskriftkommando

Marker forrige rotorinnstilling

Punkt 2 + punkt 3 + mellomrom

Marker neste rotorinnstilling

Punkt 5 + punkt 6 + mellomrom

Samhandling

VoiceOver-handling

Punktskriftkommando

Utfør handling for objekt

Punkt 3 + punkt 6 + mellomrom

Øk volumet

Punkt 3 + punkt 4 + punkt 5 + mellomrom

Reduser volumet

Punkt 1 + punkt 2 + punkt 6 + mellomrom

Lesing

VoiceOver-handling

Punktskriftkommando

Les siden, og begynn øverst

Punkt 2 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + mellomrom

Les innholdet i VoiceOver-markøren

Punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 5 + mellomrom

Les tekstegenskaper

Punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + mellomrom

Redigering

VoiceOver-handling

Punktskriftkommando

Velg alle

Punkt 2 + punkt 3 + punkt 5 + punkt 6 + mellomrom

Velg venstre

Punkt 2 + punkt 3 + punkt 5 + mellomrom

Velg høyre

Punkt 2 + punkt 5 + punkt 6 + mellomrom

Kontroll

VoiceOver-handling

Punktskriftkommando

Åpne VoiceOver-verktøyet

Punkt 1 + punkt 3 + punkt 6 + mellomrom

Slå skjermteppe av og på

Punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + mellomrom

Sett tale på pause eller fortsett

Punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + mellomrom

Slå tale av eller på

Punkt 1 + punkt 3 + punkt 4 + mellomrom

Åpne VoiceOver-hjelp

Punkt 1 + punkt 2 + punkt 5 + mellomrom

Tastaturhjelp

Punkt 1 + punkt 3 + mellomrom

Opprett tilpasset etikett

Punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 6 + mellomrom

Slå QuickNav av eller på

Punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 5 + mellomrom

Punktskrift

VoiceOver-handling

Punktskriftkommando

Panorerer punktskriften mot venstre

Punkt 2 + mellomrom

Panorerer punktskriften mot høyre

Punkt 5 + mellomrom

Vis eller skjul annonseringslogg

Punkt 1 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 5 + mellomrom

Oversett

Punkt 4 + punkt 5 + mellomrom

Punktskriftkommando tilknyttet Slett-tasten

Punkt 1 + punkt 4 + punkt 5 + mellomrom

Punktskriftkommando tilknyttet Retur-tasten

Punkt 1 + punkt 5 + mellomrom

Punktskriftkommando tilknyttet Tab-tasten

Punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 5 + mellomrom

Veksle mellom forkortet og uforkortet punktskrift

Punkt 1 + punkt 2 + punkt 4 + punkt 5 + mellomrom

8-punkt

VoiceOver-handling

Punktskriftkommando

Gå til skrivebord

Punkt 2 + punkt 5 + punkt 6 + punkt 7 + mellomrom

Tastaturhjelp

Punkt 1 + punkt 3 + punkt 7 - mellomrom

Slå tale av eller på

Punkt 1 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 7 + mellomrom

Punktskriftkommando tilknyttet Shift-tasten

Punkt 4 + punkt 7 + mellomrom

Punktskriftkommando for å slå Shift-tasten av eller på

Punkt 4 + punkt 8 + mellomrom

Punktskriftkommando tilknyttet Kommando-tasten

Punkt 1 + punkt 7 + mellomrom

Punktskriftkommando for å slå Kommando-tasten av eller på

Punkt 1 + punkt 8 + mellomrom

Punktskriftkommando tilknyttet Kontroll-tasten

Punkt 3 + punkt 7 + mellomrom

Punktskriftkommando for å slå Kontroll-tasten av eller på

Punkt 3 + punkt 8 + mellomrom

Punktskriftkommando tilknyttet Alternativer-tasten

Punkt 2 + punkt 7 + mellomrom

Punktskriftkommando for å slå Alternativer-tasten av eller på

Punkt 2 + punkt 8 + mellomrom

Punktskriftkommando tilknyttet Fn-tasten

Punkt 5 + punkt 7 + mellomrom

Punktskriftkommando for å slå Fn-tasten av eller på

Punkt 5 + punkt 8 + mellomrom

Punktskriftkommando tilknyttet Slett-tasten

Punkt 7

eller

Punkt 7 + mellomrom

Punktskriftkommando tilknyttet Retur-tasten

Punkt 8

eller

Punkt 8 + mellomrom

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: