Nyheter i macOS Server

Les om endringene som er inkludert i macOS Server 5.11.

macOS Server 5.11 krever macOS Big Sur 11 eller nyere. Når du har installert macOS-oppdateringen, kan du laste ned macOS Server fra App Store. (For å unngå avbrudd i tjenester blir ikke nye versjoner av Server installert automatisk, selv når App Store-innstillingene er satt til å installere andre oppdateringer automatisk.)

Under installering kan du få meldingen «Oppdaget erstatning av Server-program». Dette er normalt. Alle Server-innstillinger og -data bevares under oppdateringen, og du kan bruke Server-programmet til å fullføre konfigureringen av tidligere konfigurerte tjenester etter oppdateringen.

Hvis du oppgraderer fra macOS Server 5.6.3 eller eldre, kan du lese om endringer i macOS Server 5.7.1.

Nyheter i macOS Server 5.11

Profile Manager

Profile Manager støtter nye restriksjoner, entiteter og kommandoer.

For iOS og iPadOS

 • Automatisert enhetsregistrering: Hopp over panelene Gjenoppretting fullført og Oppdatering fullført i Oppsettsassistent
 • Installer ikke-flyttbare administrerte apper
 • Exchange ActiveSync: Overstyr forrige passord
 • Nettverksregler: Konfigurer SIM-regler
 • Varsler: Tillat forhåndsvisning av varsler på låseskjermen
 • Begrensninger: Tillat appklipp
 • Wi-Fi: Deaktiver randomisering av tilknyttede MAC-adresser
 • Inkluder eSIM-identifikatoren «EID» i enhetsinformasjonen

For iPadOS

 • Utdanning: Tillat å konfigurere bare Delt iPad-påloggingsvindu, ikke Klasserom
 • Delt iPad: Administrer kvotebaserte brukere
 • Delt iPad: Deaktiver midlertidige økter

For iOS, iPadOS og macOS

 • VPN: Konfigurer nye systemutvidelser og nettverkskonfigurasjonsnøkler

For iOS og tvOS

 • Angi tidssone på enheter under tilsyn

For macOS

 • Konfigurer Autoframdrift
 • Automatisert enhetsregistrering: Hopp over Tilgjengelighet-panelet i Oppsettassistent, vis opplåsingskode for server i enhetssikkerhetsinformasjon
 • Installer administrerte apper
 • Kontokonfigurasjon: Administrert lokalt brukernavn
 • Tilknyttede domener: Aktiver direkte nedlastinger
 • Innholdsbufring: Aktiver bufring med internett-deling automatisk, send ContentCachingInformation-kommandoen
 • Restriksjoner: Tillat apper å få informasjon om filleverandører, utsette appoppdateringer

Nyheter i macOS Server 5.10

Profile Manager

Profile Manager støtter nye restriksjoner, entiteter og kommandoer.

For iOS og macOS

 • Innholdsbufring: Aktiver automatisk deling av internettforbindelse
 • VPN: Konfigurer leverandørkrav for tilpasset SSL-tilkoblingstype
 • VPN: Konfigurer nettverksalternativer for Cisco-, Juniper-, Pulse-, F5-, SonicWall-, Aruba- og CheckPoint-tilkoblingstyper og tilpassede SSL-tilkoblingstyper
  • Send all trafikk gjennom VPN
  • Ekskluder lokale nettverk

For iOS

 • Deaktiver midlertidige brukere av Delt iPad

For macOS

 • Enhetsregistrering: Aktiver FileVault-støtte ved første brukerpålogging
 • Spørring etter informasjon om innholdsbufring

Nyheter i macOS Server 5.9

Profile Manager

Profile Manager støtter nye restriksjoner, entiteter og kommandoer.

For iOS, macOS og tvOS

 • Wi-Fi: Konfigurer sikkerhetstypen WPA3 Personal

For iOS og macOS

 • Legg til samtykketekst i manuelt nedlastbare profiler og registreringsprofiler
 • Hopp over panelene Foretrukket språk og Støttede språk i Oppsettassistent
 • Konfigurer utvidbar entitet med engangspålogging

For iOS

 • Hopp over panelene Mørk modus og Velkommen i Oppsettsassistent
 • Konfigurer nye restriksjoner kun for enheter som er under tilsyn, for å tillate ekstern stasjonstilgang i Filer-appen, kontinuerlige banetastaturer og å slå av eller på Wi-Fi
 • Exchange ActiveSync: Aktiver Mail, Kalender, Kontakter og Påminnelser enkeltvis for administrerte kontoer
 • Enkeltappmodus: Konfigurer Talekontroll
 • Oppdater bedriftens eSIM-mobilabonnementer

For macOS

 • Støtte nettbasert godkjenning for Enhetsregistreringsprogram 
 • Hopp over panelene Skjermtid og Touch ID i Oppsettassistent
 • Konfigurer nye kontokonfigurasjonsalternativer for DEP-registrering
 • Vis Sikker oppstart- og Ekstern oppstart-nivåer i Enhetsinformasjon
 • Støtt Bootstrap Token for å la mobilkontoer kunne logge på Macer med FileVault
 • Administrer Aktiveringslås: Aktiver Aktiveringslås, Fjern aktiveringslås, automatisk hent opplåsingskode for Aktiveringslås for Macer med Catalina
 • Konfigurer automatiske macOS-oppdateringer og programoppdateringer
 • Dock: Konfigurer dobbeltklikk, Nylige og faneinnstillinger
 • Konfigurer entiteter for tilknyttede webdomener
 • Konfigurer innholdsbufring som infrastruktur

For tvOS

 • Konfigurer om enheten skal gå i dvale

Nyheter i macOS Server 5.8

Profile Manager

Profile Manager støtter nye restriksjoner, entiteter og kommandoer.

For macOS

 • Eksporter et forhåndsdefinert sett med enhetsinformasjonsverdier for spesifiserte enheter ved hjelp av et nytt kommandolinjeverktøy, exportDeviceInfo
 • Hopp over True Tone-panelet i Oppsettassistent
 • Konfigurer nye restriksjoner: skjermbilde og ekstern skjermovervåking
 • Konfigurer Exchange Web Services-autentiseringssertifikat
 • Konfigurer Apple Remote Desktop-tilgang 
 • Konfigurer administrerte klasser på student-Macer
 • Konfigurer entiteter for Certificate Transparency

For iOS

 • Aktiver eller deaktiver Samtale- og Dataroaming og Delt internett
 • Konfigurer nye restriksjoner: Endring av Delt internett (bare enheter under tilsyn)
 • Vis telefonnummer, ICCID og IMEI-detaljer for påmeldte Dual SIM-enheter
 • Konfigurer entiteter for Certificate Transparency

For tvOS

 • Konfigurer administrerte programvareoppdateringer

Nyheter i macOS Server 5.7.1

Profile Manager

 • Konfigurer en Apple Business Manager-konto
 • Installer App Store-apper for tvOS
 • Konfigurer nye restriksjoner, entiteter og kommandoer:

For macOS

Nye entitetsinnstillinger for Restriksjoner

 • Tillat nærhetsbaserte forespørsler om passorddeling
 • Tillat passorddeling
 • Tillat autoutfyll av passord
 • Tillat installering av programvareoppdateringer for brukere som ikke er administratorer

Nye entitetsinnstillinger for Exchange

 • Bruk OAuth til autentisering

Nye entitetsinnstillinger for smartkort

 • Krev smartkort
 • Aktiver skjermsparer ved fjerning av smartkort

Nye entitetsinnstillinger for sikkerhetskode

 • Tving tilbakestilling av passord under neste brukerautentisering

Nye entitetsinnstillinger for sikkerhet og personvern

 • Vis personlig gjenopprettingsnøkkel

Nye entitetsinnstillinger for utdanning

 • Send til lærer-tildelte Macer

Nye entitetsinnstillinger for Xsan

 • Mulighet for å konfigurere automatiske aktiveringer
 • Mulighet for å spesifisere innstillinger for distribuert LAN-klient

For iOS

Nye entitetsinnstillinger for Restriksjoner

 • Tillat nærhetsbaserte forespørsler om passorddeling (bare enheter under tilsyn)
 • Tillat passorddeling (bare enheter under tilsyn)
 • Tillat autofyll av passord (bare enheter under tilsyn)
 • Tving automatisk dato og tid (bare enheter under tilsyn)
 • Tillat USB-begrenset modus (bare enheter under tilsyn)
 • Tillat administrerte Kontakter-kontoer å skrive til uadministrerte kontoer
 • Tillat uadministrerte Kontakter-kontoer å lese administrerte kontoer
 • Deaktiver eSIM (bare enheter under tilsyn)

Nye entitetsinnstillinger for Mail og Exchange

 • Tillat en bruker å aktivere eller deaktivere S/MIME-signering
 • Tillat en bruker å endre markeringen av S/MIME-signeringssertifikatet
 • Tillat en bruker å aktivere eller deaktivere S/MIME-kryptering
 • Tillat en bruker å endre markeringen av S/MIME-krypteringssertifikatet

Nye entitetsinnstillinger for Exchange

 • Bruk OAuth til autentisering

Nye entitetsinnstillinger for varslinger

 • Angi om en app har tillatelse til å sende kritiske varsler
 • Tillat grupperte varslinger
 • Vis i CarPlay

Nye VPN-entitetsinnstillinger for IKEv2-konfigurasjoner

 • Mulighet for å spesifisere DNS-tjeneradresser
 • Mulighet til å spesifisere primær domene til tunnel
 • Mulighet for å spesifisere DNS-søkedomener
 • Mulighet til å spesifisere DNS-tilleggsdomener

Nye alternativer for å hoppe over Oppsettsassistent-panelet Registrering av enheter

 • iMessage og FaceTime og Skjermtid
 • Legg til mobilabonnement

Avskrevne entiteter

 • macOS Server-kontoer

Nye kommandoer

 • Vis SIM-informasjon

For tvOS

Nye entitetsinnstillinger for Restriksjoner

 • Tillat nærhetsbaserte forespørsler om passorddeling (bare enheter under tilsyn)

Nye kommandoer

 • Installer oppdateringer (vises bare i Handling-lokalmenyen når oppdateringer er tilgjengelige på den valgte Apple TV-en eller de valgte Apple TV-enhetene i en gruppe)
Publiseringsdato: