Bruk smarte kategorier i Numbers

Organiser dataene dine på en ny måte med smarte kategorier. Hvis du for eksempel registrerer salg i bedriften i et regneark, kan du opprette en kategori som grupperer salg etter avdeling. Du kan også legge til underkategorier, oppsummere kategoriserte data, lage diagrammer basert på kategoriene i tabellen og mye mer.

For å bruke smarte kategorier trenger du den nyeste versjonen på iPad, iPhone, iPod touch eller Mac. Du kan også bruke smarte kategorier med Numbers på internett på iCloud.com.


Opprett en kategori

Én tabell kan ha én hovedkategori og opptil fire underkategorier. Du kan opprette kategorier basert på dataene i tabellen eller ved å markere rader.

Opprett en kategori med eksisterende data

Hvis tabellen din allerede inneholder dataene du vil bruke til å organisere tabellen, kan du opprette en kategori basert på kolonnen som inneholder dataene.

 1. Trykk eller klikk på tabellen du vil kategorisere, trykk eller klikk på Organiser-knappen , og klikk eller trykk på Kategorier.
 2. Trykk eller klikk på Legg til kategori.
 3. Velg en kolonne fra listen. Hvis tabellen for eksempel inneholder salgsdata for en butikk, kan du velge Avdeling-kolonnen for å kategorisere salgsdata etter avdeling. Numbers oppretter automatisk radgrupper basert på felles verdier i den valgte kolonnen.
 4. Klikk eller trykk på Visningstrekanten  ved siden av et gruppenavn for å skjule eller vise radene i denne gruppen.

iPad Pro med organiseringsmenyen for regneark i Numbers åpen som viser gruppene for «Avdeling»

Opprett en kategori basert på de markerte radene

Hvis tabellen ikke inneholder dataene du vil kategorisere, kan du opprette en kategori manuelt på iPad, iPhone og Mac. Bruk denne metoden når du har en enkel liste over navn som du vil dele inn i grupper.

 1. Marker radene du ønsker å gruppere sammen.
 2. På iPad eller iPhone trykker du på Radhandlinger i lokalmenyen og velger Opprett gruppe. På Mac velger du Organiser > Opprett gruppe for markerte rader. Numbers flytter de markerte radene til en ny gruppe, og de gjenværende radene i tabellen flyttes til en annen gruppe. 
 3. Hvis du vil gi den nye gruppen et nytt navn, markerer du cellen med navnet. 
  • På iPhone eller iPad dobbelttrykker du på cellen for å åpne tastaturet. Deretter skriver du inn et nytt navn og trykker på Retur. 
  • På Mac skriver du inn et nytt navn. 

Legg til en underkategori

Du kan legge til opptil fire underkategorier i en tabell. Hvis du for eksempel har en tabell over salg som nå er kategorisert etter avdeling, kan du legge til en underkategori som organiserer dataene etter salgsdato.

 1. Marker tabellen, klikk eller trykk på Organiser-knappen , og klikk eller trykk på Kategorier.
 2. Klikk eller trykk på Legg til kategori, og velg en kolonne for den nye underkategorien du vil opprette. Du kan omorganisere kategoriene og underkategoriene i en tabell etter at du har lagt dem til.

iPad Pro med organiseringsmenyen for regneark i Numbers åpen som viser gruppene for kategorien «Avdeling» og underkategorien «Dato»


Rediger kategorier

Når du har opprettet kategorier, kan du blant annet endre kategorihierarkier eller hvordan Numbers grupperer rader etter dato.

Endre kategorihierarkier

Du kan endre hierarkiet til kategoriene når som helst for å få spesifikk informasjon fra dataene. Hvis tabellen for eksempel viser salg per avdeling per måned, kan du endre hierarkiet til kategoriene for å se hvor mye hver avdeling selger hver måned.

På iPad, iPhone eller Mac kan du endre hierarkiet i Organiser-inspektøren:

 1. Marker tabellen, klikk eller trykk på Organiser-knappen , og klikk eller trykk på Kategorier.
 2. På iPad eller iPhone trykker du på Rediger. På Mac går du til neste trinn.
 3. Dra Oppgrader eller nedgrader-knappen  ved siden av en kategori opp eller ned. Radene i tabellen flyttes for å samsvare med det nye hierarkiet.

På iPad, iPhone, Mac eller på iCloud.com kan du endre hierarkiet i selve tabellen:

 1. Velg en rad med et gruppenavn som er i kategorien du ønsker å flytte opp eller ned i hierarkiet.
 2. På iPad eller iPhone trykker du på Radhandlinger.
  På Mac eller på iCloud.com flytter du musepekeren over radkanten (til venstre for den første kolonnen i raden), og deretter klikker du på pilen som vises.
 3. Hvis du vil flytte en kategori høyere opp i hierarkiet, velger du Oppgrader. Hvis du vil flytte den lenger ned, velger du Nedgrader.

Endre hvordan Numbers grupperer rader etter dato

Du kan endre hvordan Numbers grupperer rader etter dato. I en tabell med en datokategori kan radene for eksempel være gruppert etter måned. For å se årlige eller kvartalsvise trender i stedet kan du gruppere dataene etter år, kvartal, uke og på flere andre måter.

 1. Marker tabellen.
 2. Klikk eller trykk på Organiser-knappen .
 3. Klikk eller trykk på hurtigmenyen ved siden av Etter for kategorien du vil justere, og velg et alternativ.


Oppsummer dataene dine

Du kan oppsummere de kategoriserte dataene i tabellen. Hvis tabellen med salgsdata for eksempel er delt inn i kategorier etter avdeling, kan du beregne delsummene for salg i hver avdeling. 

 1. Klikk eller trykk på en celle i raden med gruppenavnet.
 2. På iPad eller iPhone trykker du på Oppsummering-knappen. På Mac eller i Numbers for iCloud klikker du på Oppsummeringshandling-knappen .
 3. Velg en beregning. Den samme beregningen legges automatisk til alle gruppene i den aktuelle kategorien. Du kan vise ulike oppsummeringer for hver kategori i hver kolonne.

iPad Pro med et åpent Numbers-regneark som har Delsum-cellen valgt og Oppsummering-menyen åpen


Vis kategorien som et diagram

Du kan opprette et diagram basert på kategorien du har opprettet for tabellen. Hvis tabellen med salgsdata for eksempel er kategorisert etter avdeling, og hvis du har lagt til en oppsummering som beregner delsummene for salg i hver avdeling, kan du raskt opprette et diagram med disse oppsummerte dataene. Velg cellen med de oppsummerte dataene du vil ha med i diagrammet, klikk eller trykk på Diagram, og velg et diagram.*

iPad Pro med et Numbers-regneark som viser et smultringdiagram generert med kategoridataene i «Delsum»-kolonnen

* Når du oppretter et diagram, må du sørge for at de oppsummerte dataene er i en vanlig kolonne og ikke i en tittelkolonne.


Publiseringsdato: