Bruk smarte kategorier i Numbers

Organiser dataene dine på en ny måte med smarte kategorier. Hvis du for eksempel registrerer salg i bedrift i et regneark, oppretter du en kategori som grupperer salg etter avdeling. Du kan også legge til underkategorier, oppsummere kategoriserte data og lage diagrammer basert på kategoriene i tabellen med mer.

For å bruke smarte kategorier trenger du den nyeste versjonen av Numbers på iPhone, iPad eller Mac. Du kan også bruke smarte kategorier med Numbers på Internett på iCloud.com.

Opprett en kategori

En tabell kan ha én hovedkategori og opptil fire underkategorier. Du kan opprette kategorier basert på dataene i tabellen eller ved å merke rader.

Opprette en kategori med eksisterende data

Hvis tabellen din inneholder dataene du vil bruke til å organisere tabellen, kan du opprette en kategori er basert på kolonnen som inneholder dataene.

 1. Trykk eller klikk på tabellen du vil kategorisere, trykk eller klikk på , og klikk eller trykk på Kategorier.
 2. Trykk eller klikk på Legg til en kategori-lokalmenyen.
 3. Velg en kolonne fra listen. Hvis tabellen din for eksempel innheolder salgsdata for en butikk, kan du velge Avdeling-kolonnen for å kategorisere salgsdata etter avdeling. Numbers oppretter automatisk radgrupper basert på felles verdier i den valgte kolonnen.
 4. Klikk eller trykk på Visningstrekanten ved siden av et gruppenavn for å skjule eller vise radene i denne gruppen.

Regneark som viser kategoriserte data

 

Opprett en kategori basert på de markerte radene

Hvis tabellen ikke inneholder dataene du vil kategorisere, kan du opprette en kategori manuelt. Bruk denne metoden når du har en enkel liste over navn som du vil dele inn i grupper.

 1. Marker radene du ønsker å gruppere sammen.
 2. På iPad og iPhone trykker du på Radhandlinger i lokalmenyen og velger Opprett gruppe. På Mac velger du Organiser > Opprett gruppe for de markerte radene. Numbers flytter de merkede radene til en ny gruppe, og de gjenværende radene i tabellen flyttes til en annen gruppe. 
 3. Hvis du vil gi den nye gruppen et nytt navn, merker du cellen med navnet. På iPhone eller iPad dobbelttrykker du på cellen for å åpne tastaturet, skriver inn et nytt navn, og trykker på Tilbake. På Mac og iCloud skriver du inn et nytt navn. 

Legg til en underkategori

Du kan legge til opptil fire underkategorier i en tabell. Hvis du for eksempel har en tabell over salg som nå er kategorisert etter avdeling, kan du legge til en underkategori som organiserer dataene etter salgsdato.

 1. Marker tabellen, klikk eller trykk på Organiser-knappen, og klikk eller trykk på Kategorier.
 2. Klikk eller trykk på Legg til en kategori, og velg en kolonne for den nye underkategorien du vil opprette. Du kan omorganisere kategoriene og underkategoriene i en tabell etter at du har lagt dem til.

Regneark som viser kategori og underkategori


Rediger kategorier

Du kan endre rekkefølgen på kategoriene når som helst for å få fram nye innsikter i dataene. Hvis tabellen for eksempel viser salg per avdeling per måned, kan du snu om på kategoriene for å se hvor mye hver avdeling selger for hver måned.

 1. Marker tabellen, klikk eller trykk på Organiser-knappen, og klikk eller trykk på Kategorier.
 2. På iPad eller iPhone trykker du på Rediger. Hvis du har en Mac, fortsetter du til neste trinn.
 3. Dra   ved siden av en kategori opp eller ned. Radene i tabellen flyttes slik at de stemmer med det nye hierarkiet.

Du kan også endre hvordan Numbers grupperer rader etter dato. For eksempel I en tabell med en datokategori kan radene for eksempel være gruppert etter måned. For å se årlige eller kvartalsvise trender i stedet kan du gruppere dataene etter år, kvartal, uke og på flere andre måter.

 1. Marker tabellen.
 2. Klikk eller trykk .
 3. Klikk eller trykk på Etter-hurtigmenyen for kategorien du vil justere, og velg et alternativ.


Oppsummer dataene dine

I tabellen kan du oppsummere dataene i ulike kategorier. Hvis tabellen med salgsdata for eksempel er delt inn i kategorier etter avdeling, kan du beregne delsummene for salg i hver avdeling. 

 1. Klikk eller trykk på den tomme cellen i raden med gruppenavnet og i kolonnen som inneholder dataene du vil oppsummere.
 2. På en iPad eller iPhone trykker du på  Oppsummering. På en Mac eller på iCloud.com klikker du på .
 3. Velg en beregning. Den samme beregningen legges automatisk til alle gruppene i den aktuelle kategorien. Du kan vise ulike oppsummeringer for hver kategori i hver kolonne.

iPad med et Numbers-regneark som viser en antall-funksjon lagt til på en oppsummeringsrad i en kategorisert tabell.


Vis kategorien som diagram

Du kan opprette et diagram basert på kategorien du har opprettet for tabellen. Hvis tabellen med salgsdata for eksempel er delt inn i kategorier etter avdeling, og du har lagt til en oppsummering som beregner delsummene for salg i hver avdeling, kan du raskt opprette et diagram med disse oppsummerte dataene. Velg cellen med sammendragdataene du vil ha med i diagrammet, klikk eller trykk på Diagram, og velg et diagram.*

Regneark som viser kategorisammendrag som et smultringdiagram

* Når du oppretter et diagram, må du kontroller at dataene du sammenfatter er i en innholdskolonne og ikke i en overskriftskolonne.

Publiseringsdato: