Foreta et nødanrop fra en låst iPhone

Selv om en iPhone er låst, kan du likevel foreta et nødanrop og se etter nødinformasjon. Nødinformasjon hjelper ambulansepersonell få tilgang til kritisk viktige medisinske informasjon.

Foreta et nødanrop

  1. Gå til låseskjermen, og trykk deretter på Nødanrop.
  2. Ring. 
    Nødanrop-skjermen

Se etter nødinformasjon

Hvis noen trenger hjelp og de ikke reagerer, kan du se etter nødinfo på iPhonen deres. Nødinformasjonen har medisinsk informasjon som kan være viktig i nødtilfeller, slik som allergier og medisinske tilstander, samt informasjon om nødkontakter.

Hvis iPhone er låst, går du til låseskjermen, og deretter trykker du på Nødanrop > Nødinfo. Hvis iPhone ikke er låst, åpner du Helse-appen, og deretter trykker du på Nødinfo-fanen. 

Utforsk flere nødfunksjoner

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: