Bruk gruppesamtaler i FaceTime på iPhone, iPad og iPod touch

Gruppesamtaler i FaceTime er en enkel løsning for å snakke med flere personer samtidig på iOS 12.1 eller nyere. Du kan starte gruppesamtaler i FaceTime direkte fra FaceTime-appen eller fra en gruppesamtale i Meldinger-appen. Brikken til personen som snakker, blir automatisk større – slik at du lett kan holde oversikten under samtaler.

 

For å kunne ha gruppesamtaler i FaceTime med video må du ha iPhone 6s eller nyere, iPad Pro eller nyere, iPad Air 2 eller iPad Mini 4 med iOS 12.1. Tidligere modeller av iPhone, iPad og iPod touch som støtter iOS 12.1, kan delta i gruppesamtaler i FaceTime uten video.

FaceTime er ikke tilgjengelig i alle land eller regioner.

Ring fra FaceTime-appen

 1. Gå til Innstillinger > FaceTime, og sørg for at FaceTime er slått på.
 2. Åpne FaceTime, og trykk på  øverst til høyre.
 3. Skriv inn kontaktenes navn, telefonnumre eller e-postadresser.
 4. For å starte FaceTime-samtalen trykker du på Lyd eller Video.

Ring fra Meldinger-appen

Du kan starte en gruppesamtale i FaceTime direkte fra en gruppesamtale i Meldinger. Følg denne framgangsmåten:

 1. Åpne Meldinger og start en gruppesamtale. Eller gå til en eksisterende gruppesamtale.
 2. Trykk på kontaktene øverst i samtalen.
 3. Trykk på FaceTime , og start deretter samtalen.

 

Delta i en FaceTime-samtale

Du kan delta i en gruppesamtale i FaceTime som noen andre har startet, på flere måter:

 • Trykk på varslingen i Varslingssenteret eller på den låste skjermen, og trykk deretter på FaceTime-symbolet
 • Hvis du vil delta i en gruppesamtale i FaceTime fra Meldinger, kan du trykke på varslingen øverst på skjermen, eller du kan trykke på Bli med i gruppesamtalen i Meldinger. Når du trykker på Bli med, blir du automatisk tilkoblet.
 • Hvis du vil delta fra FaceTime-appen, trenger du bare å gå til den aktive samtalen i FaceTime og trykke på FaceTime-symbolet

Fra en varsling

varsling

 

Fra en gruppemelding

 

legg til en person-skjermbilde

Legg til en person i en gruppesamtale i FaceTime

 1. I samtalen trykker du på legg til-symbolet.
 2. Trykk på Legg til person. 
 3. Skriv inn kontaktens navn, telefonnummer eller e-postadresse.
 4. Trykk på Legg til person i FaceTime.

kameraeffekter-skjermbilde

Legg til kameraeffekter i samtalene dine

Hvis du har iPhone X eller nyere, kan du bruke Animoji og Memoji i gruppesamtalene dine i FaceTime. Med iPhone 7 eller nyere kan du bruke andre kameraeffekter, for eksempel filtre, tekst og figurer.

Slik bruker du Animoji eller Memoji på iPhone X eller nyere:

 1. Trykk på kameraeffekter mens du er i en FaceTime-samtale.
 2. Trykk på Animoji-symbolet, og velg deretter Animoji eller Memoji.

Slik bruker du andre kameraeffekter:

 1. Trykk på kameraeffekter mens du er i en FaceTime-samtale.
 2. Trykk på Filtre filtre-symbolet, Tekst tekst-symbolet eller Figurer figurer-symbolet.

Du må ha iPhone X eller nyere for å bruke Animoji og Memoji. Ikke alle filtre og effekter støttes på alle iOS-enheter.

Endre lyd- og videoinnstillingene for FaceTime

Du kan endre lyd- og videoinnstillingene i FaceTime-appen når som helst i løpet av en samtale. For å endre innstillingene trykker du på skjermen og så på mer-knappen. Deretter velger du blant disse alternativene:

Trykk på Vend for å bytte til kameraet på baksiden. Trykk på Vend igjen for å bytte tilbake til kameraet på forsiden.

Trykk på Mikrofon av for å slå av lyden. Trykk på Mikrofon av igjen for å slå lyden på igjen.

Trykk på Høyttaler for å bytte mellom dempet lyd og høyttaleren.

 

Trykk på Kamera for å slå av kameraet. Trykk på Kamera igjen for å slå det på igjen.

 

 

Gjør mer med FaceTime

Publiseringsdato: