Bruk Memoji på iPhone X og nyere

Opprett en memoji som passer til personligheten din og humøret ditt. Deretter kan du lage så mange alter ego du vil i Meldinger og FaceTime.

Memoji

 

lag en memoji

Lag din egen memoji

 1. På iPhone X eller nyere åpner du Meldinger og trykker på ny melding for å starte en ny melding. Eller gå til en eksisterende samtale.
 2. Trykk på animoji-symbolet, og sveip deretter til høyre og trykk på Ny Memoji legg til ny memoji.
 3. Tilpass deretter kjennetegnene på memojien – for eksempel hudtone, hårfrisyre, øyne og mer.
 4. Trykk på Ferdig.

Du trenger en iPhone X eller nyere for å opprette og sende en memoji.

Bruk memojien din

Nå kan du ta i bruk memojien din i Meldinger eller FaceTime.

memoji med meldinger

Meldinger

Hvis du vil sende en animert memoji eller et memoji-klistremerke:

 1. Åpne Meldinger, og trykk på ny melding for å starte en ny melding. Eller gå til en eksisterende samtale.
 2. Trykk på animoji-symbolet
 3. Sveip til venstre for å velge en memoji. Se deretter på iPhone.
 4. Trykk på start opptak-symbolet for å ta opp og stopp opptak for å stoppe. Du kan ta opp i 30 sekunder. Hvis du vil velge en annen memoji med det samme opptaket, trykker du på en annen memoji du har laget. Hvis du vil lage et Memoji-klistremerke, trykker du og holder på memojien og drar den til meldingstråden. Hvis du vil slette en memoji, trykker du på Slett-symbolet.
 5. Trykk på send-symbolet for å sende.

FaceTime

 1. Åpne FaceTime, og ring. 
 2. Når anropet starter, trykker du på effekter-symbolet.
 3. Trykk på memojien du vil bruke.
 4. Fortsett FaceTime-samtalen med den tilpassede memojien, eller trykk på x-symbolet for å fortsette uten en memoji eller g tilbake til FaceTime-menyen.

Hvis du vil endre animojien eller memojien, eller for å fjerne den under et FaceTime-anrop, gjentar du trinn 2–4.

 

Bruk memojien din med Kamera-effekter

Med kamera-effekter i iOS 12 kan du gjøre samtalene dine enda livligere. Lag og del raskt et bilde eller en video med Memoji:

 1. Åpne Meldinger, og trykk på skriv melding for å opprette en ny melding. Eller gå til en eksisterende samtale.
 2. Trykk på kamerasymbolet, og ta deretter et bilde eller en video.
 3. Trykk på effekter-symbolet, trykk på animoji-symbolet , og velg den memojien* du vil bruke. Du kan legge til flere effekter i bildet eller videoen.
 4. Når du har valgt memoji, trykker du på x-symbolet nederst til høyre, og trykker deretter på grå sirkel-symbolet.
 5. Trykk påblått send-symbol for å sende, eller trykk på Ferdig for å legge til en personlig melding før bildet sendes. Hvis du ikke vil sende bildet, trykker du på x-symbolet øverst til høyre på bildet.

* Du må ha iPhone X eller nyere for å bruke Animoji og Memoji.

Administrer memojiene dine

Vil du endre en memoji du allerede har laget? Du kan redigere kjennetegnene eller duplisere en eksisterende memoji med nye kjennetegn eller slette en memoji.

 1. Åpne Meldinger, og trykk på ny melding for å starte en ny melding. Eller gå til en eksisterende samtale.
 2. Trykk på animoji-symbolet, sveip til høyre til du finner memojien du vil ha, og trykk deretter på Mer-symbolet.
 3. Velg Rediger, Dupliser eller Slett. 

 

Gjør mer med meldingene dine

Du må ha iPhone X eller nyere for å bruke Memoji.

Publiseringsdato: