Bruk Memoji på iPhone eller iPad Pro

Du kan lage en Memoji for å matche personligheten din og humøret ditt, og så bruke den i Meldinger og FaceTime. Og med en kompatibel iPhone eller iPad Pro kan du lage en animert Memoji som bruker stemmen din og gjenspeiler ansiktsuttrykkene dine.

 

En iPhone som viser hvordan du lager en Memoji 

Slik lager du en Memoji

 1. Åpne Meldinger og trykk på Skriv melding-knappen Skriv melding for å starte en ny melding. Eller gå til en eksisterende samtale.
 2. Trykk på Memoji-knappen Memoji-knappen, og sveip deretter til høyre og trykk på Ny Memoji-knappen Legg til ny memoji.
 3. Tilpass ansiktstrekkene til memojien din – som hudfarge, sveis og øyne med mer.
 4. Trykk på Ferdig.

En iPhone som viser hvordan du lager et Memoji-klistremerke 

Slik lager du Memoji-klistremerker

Memojiene blir automatisk til klistremerkepakker som bor i tastaturet ditt, og du kan bruke dem i Meldinger, Mail og visse apper fra tredjepart.

Slik lager du et Memoji-klistremerke:

 1. Lag din egen Memoji.
 2. Åpne tastaturet, og trykk deretter på knappen for Memoji-klistremerker knappen for Memoji-klistremerker.
 3. Velg klistremerket du vil sende. 
 4. Trykk på Send-knappen Send-knapp.

iPad Air 2 har ikke støtte for Memoji-klistremerker.

En iPhone som viser hvordan du bruker en animert Memoji 

Slik bruker du en animert Memoji i Meldinger

 1. Sørg for at du har en kompatibel iPhone eller iPad Pro.
 2. Åpne Meldinger og trykk på Skriv ny-knappen Skriv ny-knappen for å starte en ny melding. Eller gå til en eksisterende samtale.
 3. Trykk på Memoji-knappen Memoji-knapp, og sveip til venstre for å velge en Memoji.
 4. Trykk på Opptak-knappen opptakssymbol for å spille inn og stopp opptak for å stoppe. Du kan ta opp i opptil 30 sekunder. Hvis du vil velge en annen Memoji med det samme opptaket, trykker du på en annen Memoji du har laget. Hvis du vil lage et memoji-klistremerke, trykker du og holder på memojien og drar den til meldingstråden. For å slette en Memoji trykker du på papir-knappen Papirkurv-knappen.
 5. Trykk på Send-knappen send-symbol.

En iPhone som viser hvordan du lager en animert Memoji i FaceTime 

Slik bruker du en animert Memoji i FaceTime

 1. Sørg for at du har en kompatibel iPhone eller iPad Pro.
 2. Åpne FaceTime og ring noen. 
 3. Når samtalen starter, trykker du på effektknappen effekter-symbol.
 4. Trykk på Memojien du vil bruke.
 5. Fortsett FaceTime-samtalen med den tilpassede Memojien. Eller trykk på Lukk  for å fortsette uten noen Memoji eller gå tilbake til FaceTime-menyen.

Gjenta trinn 2–4 for å endre eller fjerne en Memoji under en FaceTime-samtale.

Administrer Memojier

Vil du endre en memoji du allerede har laget? Du kan redigere kjennetegnene, duplisere en eksisterende memoji med nye kjennetegn eller slette en memoji.

 1. Åpne Meldinger og trykk på Skriv ny-knappen Skriv ny-knappen for å starte en ny melding. Eller gå til en eksisterende samtale.
 2. Trykk på Memoji-knappen Memoji-knapp eller knappen for Memoji-klistremerker Memoji-klistremerker, og velg deretter memojien du vil ha. 
 3. Trykk på Mer-knappen mer-symbol. Velg deretter Rediger, Dupliser eller Slett. 

Hvis du vil ha memojiene dine på alle kompatible enhetermå du slå på tofaktorautentisering for Apple-ID-en din, og du må være logget på iCloud med samme Apple-ID på alle enhetene. Du må også slå på iCloud Drive. Gå til Innstillinger > [navnet ditt] > iCloud > iCloud Drive.

For å bruke en animert Memoji trenger du en kompatibel iPhone eller iPad Pro.

Gjør mer med meldingene dine

Gjør meldingene dine mer uttrykksfulle med effekter som meldingsbobler, fullskjermsanimasjoner og mer.

Publiseringsdato: