Del til Facebook fra iMovie for macOS, Final Cut Pro X eller Compressor

Del en film til Mac eller en annen lokal lagringsenhet som en videofil, og last deretter opp videofilen til Facebook.

På grunn av en oppdatering av måten Facebook håndterer deling på, er det ikke lenger mulig å dele innhold direkte til Facebook fra iMovie for macOS, Final Cut Pro X eller Compressor. Bruk trinnene i denne artikkelen for den versjonen av appen du bruker:

Velg [appnavn] > Om [appnavn] for å finne ut hvilken appversjon du har. Du velger for eksempel iMovie > Om iMovie.

Del til Facebook med iMovie for macOS 10.1.10, Final Cut Pro 10.4.4 eller Compressor 4.4.2 eller nyere

I iMovie 10.1.10, Final Cut Pro 10.4.4, Compressor 4.4.2 eller nyere bruker du målet Prepare for Facebook (Forbered for Facebook) for å lagre en film, et prosjekt eller et klipp som en videofil som er klar til å legges ut på Facebook. Deretter laster du opp en av disse videofilene til Facebook via en nettleser.

Del et prosjekt fra iMovie for macOS

Hvis du bruker iMovie 10.1.10 for macOS eller nyere, følger du disse trinnene for å dele et prosjekt til Facebook.

 1. Klikk på Prosjekter i verktøylinjen, og velg deretter en film.
 2. Klikk på Del-knappen  i verktøylinjen, og velg deretter Forbered for Facebook.
 3. I dialogboksen som åpnes, angir du blant annet navn og beskrivelse.
  • Hvis du vil gi den delte filmen et navn, klikker du på navnet øverst og skriver inn et nytt navn.
  • Hvis du vil legge til en beskrivelse for den delte filmen, klikker du på Beskrivelse-feltet og skriver inn ny tekst.
  • Hvis du vil legge til etiketter for den delte filmen, klikker du på Etiketter-feltet og skriver inn etikettnavn – atskilt med komma.
  • Hvis du vil endre oppløsningen for den delte filmen, klikker du på lokalmenyen Oppløsning og velger et alternativ.
 4. Klikk på Neste, og lagre deretter filen på Mac eller en annen lokal lagringsenhet.
 5. Logg på Facebook-kontoen din ved hjelp av Safari eller en annen nettleser, og last deretter opp videofilen.

Del et Final Cut Pro-prosjekt eller -klipp

Hvis du bruker Final Cut Pro 10.4.4 eller nyere, følger du disse trinnene for å dele et prosjekt eller klipp til Facebook.

 1. Velg et klipp eller prosjekt i Final Cut Pro-leseren, klikk på Share (Del)-knappen , og velg deretter Prepare for Facebook (Forbered for Facebook).  Eller velg File (Fil) > Share (Del) > Prepare for Facebook (Forbered for Facebook).
 2. Klikk på Info i Share (Del)-vinduet for å endre navnet på klippet, beskrivelsen eller annet.
 3. Klikk på Next (Neste), og lagre deretter filen på Mac eller en annen lokal lagringsenhet.
 4. Logg på Facebook-kontoen din i Safari eller en annen nettleser, og last opp videofilen.

Del et klipp eller prosjekt med Compressor

Hvis du bruker Compressor 4.4.2 eller nyere, bruker du disse trinnene for å dele videofiler til Facebook.

 1. Klikk på Add file (Legg til fil) i gruppeområdet i Compressor, velg kildefilen du vil dele, og klikk på Add (Legg til).
 2. Velg Prepare for Facebook (Forbered for Facebook) i innstillingsvinduet som åpnes, velg en plassering for den omkodede filen, og klikk på OK.
 3. Hvis kildefilen allerede er i gruppeområdet, kan du dra Prepare for Facebook (Forbered for Facebook) fra Built-In (Innebygd)-delen i Settings (Innstillinger)-fanen til kildefilen i gruppen.
 4. Klikk på Start batch (Behandle gruppe).
 5. Logg på Facebook-kontoen din i Safari eller en annen nettleser, og last opp videofilen.

Del til Facebook med iMovie for macOS 10.1.9, Final Cut Pro 10.4.3 eller Motion 5.4.1 eller nyere

Bruk trinnet nedenfor til å dele til Facebook i iMovie for macOS 10.1.9, Final Cut Pro 10.4.3, Motion 5.4.1 eller tidligere.

Del et prosjekt fra iMovie for macOS

Hvis du bruker iMovie for macOS 10.1.9 eller nyere, bruker du disse trinnene til å dele et prosjekt til Facebook.

 1. Klikk på Prosjekter i verktøylinjen, og velg deretter et prosjekt.
 2. Klikk på Del-knappen  i verktøylinjen, og velg deretter Fil.
 3. Klikk på lokalmenyen Kvalitet i Del-vinduet, og velg Lav, Middels eller Høy.
 4. Angi eventuelle andre alternativer, klikk på Neste, og lagre deretter filen på Mac eller en annen lokal lagringsenhet.
 5. Logg på Facebook-kontoen din ved hjelp av Safari eller en annen nettleser, og last deretter opp videofilen.

Del et Final Cut Pro-prosjekt

Hvis du bruker Final Cut Pro 10.4.3 eller nyere, bruker du disse trinnene til å dele et prosjekt til Facebook.

 1. Velg et klipp eller prosjekt i Final Cut Pro-leseren, klikk på Share (Del)-knappen , og velg deretter Master File (Masterfil). 
 2. Klikk på Settings (Innstillinger) i Share (Del)-vinduet.
 3. Klikk på lokalmenyen Format, og velg deretter Web Hosting (Webvert).
 4. Klikk på lokalmenyen When done (Når fullført), og velg deretter Do Nothing (Ingen handling).
 5. Angi eventuelle andre alternativer, klikk på Next (Neste), og lagre deretter filen på Mac eller en annen lokal lagringsenhet.
 6. Logg på Facebook-kontoen din ved hjelp av Safari eller en annen nettleser, og last deretter opp videofilen.

Del et Motion-prosjekt

Hvis du bruker Motion 5.4.1 eller nyere, bruker du disse trinnene til å dele et prosjekt til Facebook.

 1. Med Motion-prosjektet åpent klikker du på Share (Del)-knappen  og velger deretter Export Movie (Eksporter film).
 2. Klikk på lokalmenyen Export (Eksporter), og velg deretter H.264.
 3. Angi eventuelle andre alternativer, klikk på Next (Neste), og lagre deretter filen på Mac eller en annen lokal lagringsenhet.
 4. Logg på Facebook-kontoen din ved hjelp av Safari eller en annen nettleser, og last deretter opp videofilen.

Del et prosjekt fra Compressor

Hvis du bruker Compressor 4.4.1 eller nyere, bruker du disse trinnene til å dele et prosjekt til Facebook.

 1. Klikk på Add File (Legg til fil) i Compressor, velg kildefilen du vil dele, og klikk på Add (Legg til).
 2. Om nødvendig kan du klikke på visningstrekanten ved siden av Built-In (Innebygd) og deretter velge Publish to Facebook (Publiser på Facebook). 
 3. Velg en plassering for den omkodede filen fra lokalmenyen Location (Plassering), og klikk deretter på OK.
 4. Velg kildefilen i gruppeområdet.
 5. Velg Window (Vindu) > Show Inspector (Vis inspektør).
 6. Velg Do Nothing (Ingen handling) fra lokalmenyen When done (Når fullført) i området Action (Handling) i inspektøren.
 7. Klikk på Start batch (Behandle gruppe).
 8. Logg på Facebook-kontoen din ved hjelp av Safari eller en annen nettleser, og last deretter opp videofilen.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: