Bruk Fallregistrering med Apple Watch Series 4

Hvis Apple Watch Series 4 oppdager et stygt fall, kan den hjelpe deg med å kontakte nødtjenester om nødvendig.

Slik fungerer det

Hvis Apple Watch Series 4 oppdager et stygt fall mens du har på deg klokken, trykker den deg på håndleddet, spiller av en alarm og viser et varsel. Du kan velge å kontakte nødtjenester eller avvise varselet ved å trykke på Digital Crown, trykke på Lukk øverst til høyre eller trykke på «Det går bra». 

Meldingen «Har du falt og slått deg?».    

Hvis Apple Watch oppdager at du beveger på deg, venter den til du svarer på varselet. Den ringer ikke til nødtjenester automatisk. Hvis klokken oppdager at du ikke har bevegd deg på omtrent ett minutt, ringer den automatisk. Etter anropet sender klokken en melding til nødkontaktene dine og oppgir posisjonen din, slik at de vet at klokken har oppdaget et stygt fall og har ringt til nødtjenesten. Klokken får nødkontaktene dine fra Nødinfoen din.

Noen land og regioner har flere nødtjenestenummer. I disse landene ringer Apple Watch til nummeret som er knyttet til ambulansetjenesten.

Slik ringer du

Bruk Nødanrop (SOS)-skyveknappen i varselet for å ringe nødtjenestene. 

Slik avslutter du anrop

Hvis du ringer nødtjenestene, kan du avslutte samtalen når den er ferdig, eller hvis du ikke lenger trenger nødhjelp:

 1. Trykk på Avslutt samtale-knappen.
 2. Trykk på Ja på Avslutt samtale-skjermen. 

Dette skjer hvis Apple Watch oppdager at du ikke beveger deg

Hvis Apple Watch oppdager at du ikke har bevegd deg på omtrent ett minutt, starter den en nedtelling på 30 sekunder samtidig som den trykker deg på håndleddet og spiller av en alarm. Alarmen blir høyere, slik at noen i nærheten kan høre den. Hvis du ikke vil ringe nødtjenesten, trykker du på Avbryt. Når nedtellingen er ferdig, ringer Apple Watch automatisk til nødtjenesten. 

Når anropet blir besvart, spiller Apple Watch av en lydmelding som informerer nødtjenesten om at Apple Watch har registrert et stygt fall, og deretter deler den posisjonen din som lengde- og breddegrader. Første gangen meldingen spilles av, er lydvolumet på fullt, men deretter reduseres volumet slik at du (eller noen i nærheten) kan snakke med nødtjenesten. Meldingen spilles av inntil du trykker på Avslutt innspilt melding eller anropet avsluttes. 

Håndleddssensoren må være påslått på klokken din for at den skal kunne ringe nødtjenesten automatisk: Åpne Innstillinger-appen på Apple Watch, trykk på Passord og sørg for at Håndleddssensor er slått på.

Når fall registreres

Fall registreres automatisk i Helse-appen, med mindre du svarer at du ikke har falt når Apple Watch spør. Åpne Helse-appen på iPhone, trykk på Helsedata-fanen og på Resultater for å sjekke falloggen din.

Nødanrop (SOS)-alternativer på iPhone.

Slå Fallregistrering av eller på

 1. Åpne Apple Watch-appen på iPhone, deretter trykker du på Min klokke-fanen. 
 2. Trykk på Nødanrop (SOS).
 3. Slå Fallregistrering av eller på. 

Hvis du skrev inn alderen din da du konfigurerte Apple Watch eller Helse-appen, og du er 65 år eller eldre, slås denne funksjonen på automatisk.

Apple Watch oppdager ikke alle fall. Hvis du er mye i aktivitet, er det mer sannsynlig at Fallregistrering blir utløst på grunn av brå bevegelser som kan ligne på fall. 

Derek Parkers nødinfo i Helse-appen.

Konfigurer nødinfoen din og legg til nødkontakter

 1. Åpne Helse-appen på iPhone, og trykk deretter på Nødinfo-fanen. 
 2. Trykk på Rediger. 
 3. Skriv inn fødselsdatoen din og annen helseinformasjon.
 4. Trykk på det grønne plussymbolet under nødkontakter for å legge til en nødkontakt. Trykk på en kontakt, og legg deretter til informasjon om hva slags forhold du har til denne personen. 
 5. Trykk på Fjern-symbolet ved siden av kontakten og på Slett for å fjerne en nødkontakt.
 6. Slå på Vis på låst skjerm for å vise Nødinfo på låst skjerm. I en nødssituasjon gis denne informasjonen til personer som vil hjelpe.
 7. Trykk på Ferdig.

Du kan ikke angi en nødtjeneste som nødkontakt. 

Publiseringsdato: