Pulsvarslinger på Apple Watch

Du kan aktivere varslinger fra Puls-appen på Apple Watch, slik at du får varsler hvis du har høy eller lav puls, eller ujevn hjerterytme.

Varsler om høy eller lav puls

Hvis pulsen ligger over eller under et valgt antall slag per minutt, og du tilsynelatende har vært inaktiv i 10 minutter, kan Apple Watch varsle deg. 

Du kan slå på pulsvarslinger første gang du åpner Puls-appen på Apple Watch, eller når som helst senere på iPhone:

 1. Åpne Apple Watch-appen på iPhone.
 2. Trykk på Min Apple Watch-fanen og deretter på Hjerte.
 3. Trykk på Høy puls og velg antall slag per minutt. 
 4. Trykk på Lav puls og velg antall slag per minutt.

Finn ut hva som kan forårsake høy puls eller lav puls hos American Heart Association.

Varslinger om ujevn hjerterytme

Apple Watch sjekker pulsen din av og til for å se etter ujevn hjerterytme som kan være atrieflimmer (AFib).

Hva er AFib?

AFib er en type ujevn hjerterytme. AFib oppstår når hjertet slår ujevnt. Det er en vanlig form for ujevn hjerterytme, der de øvre hjertekamrene ikke slår i samme takt som de nedre hjertekamrene. 

Ifølge den amerikanske folkehelseetaten CDC er omtrent 2 % av alle amerikanere under 65 år og 9 % av alle amerikanere over 65 år rammet av AFib. Ujevnheter i hjerterytmen blir mer vanlig når man blir eldre. Noen personer med AFib opplever ingen symptomer. Andre opplever symptomer som for eksempel rask hjerterytme, hjertebank, utmattelse og kortpustethet.

AFib kan være midlertidig eller langvarig, og personer med AFib lever ofte sunne og aktive liv. Du kan hindre AFib-anfall gjennom regelmessig fysisk aktivitet, et sunt kosthold, en sunn vekt og behandling av andre medisinske tilstander som kan forverre AFib. Uten behandling kan AFib føre til hjertesvikt eller blodpropp, som igjen kan føre til slag. AFib kan håndteres gjennom legebehandling og medisiner. Tidlig diagnose og behandling kan hindre slike komplikasjoner.

Finn ut mer om AFib hos American Heart Association.

Slik fungerer varslinger for ujevn hjerterytme

Apple Watch sjekker pulsen din av og til for å se etter ujevn hjerterytme som kan skyldes AFib. Dette skjer som oftest når du er i ro, for å sikre en mer nøyaktig avlesning. Antall avlesninger utført hver dag og tiden mellom de ulike avlesningene varierer etter hvor aktiv du er.

Aktivere varslinger for ujevn hjerterytme

 1. Sørg for at programvaren på iPhone og Apple Watch er oppdatert.
 2. Åpne Helse-appen på iPhone.
 3. Følg instruksjonene på skjermen. Hvis du blir bedt om å konfigurere, trykker du på Helsedata-fanen og går til Hjerte > Varslinger for ujevn hjerterytme. 
 4. Når det er aktivert, kan du slå varslinger for ujevn hjerterytme av og på i Apple Watch-appen på iPhone: Åpne Apple Watch-appen, trykk på Min klokke-fanen og gå til Hjerte > Ujevn hjerterytme.

Slik gjør du når du mottar et varsel

Hvis du mottar et varsel, har Apple Watch identifisert en ujevn hjerterytme som kan minne om AFib, og bekreftet den gjennom flere avlesninger.

Hvis du ikke har fått diagnosen AFib av legen, bør du snakke med legen din.

Dette bør du vite

 • Apple Watch kan ikke oppdage hjerteinfarkt. Hvis du opplever brystsmerter, press, sammensnøring eller det du tror er et hjerteinfarkt, må du ringe nødnummeret med en gang.  
 • Apple Watch ser ikke etter AFib hele tiden. Dette betyr at Apple Watch ikke kan oppdage alle tilfeller av AFib, og personer som har AFib blir kanskje ikke varslet om det.
 • Hvis du ikke føler deg frisk, bør du snakke med legen din, selv om du ikke får et varsel.  Symptomer som for eksempel raske, bankende eller dirrende hjerteslag, svimmelhet og besvimelse kan være tegn på en alvorlig medisinsk tilstand.  
 • Ikke endre medisineringen din uten å snakke med en lege.
 • I noen tilfeller kan varsler vise til ujevne hjerterytmer som ikke er assosiert med AFib.

Dette må du gjøre for å aktivere varslinger for ujevn hjerterytme

Publiseringsdato: