Opprette en ringetone fra et Logic Pro X- eller GarageBand for macOS-prosjekt

Du kan dele Logic Pro X- eller GarageBand-prosjektet ditt på Macen til iPhone, iPad eller iPod touch, og deretter kan du bruke GarageBand for iOS til å eksportere og tilordne ringetonen.

Før du starter, må du påse at du har konfigurert iCloud Drive på Macen og iOS-enheten.

Del prosjektet

Først må du dele prosjektet ditt fra Logic Pro X eller GarageBand på Macen til GarageBand for iOS.

 1. På Macen åpner du prosjektet i Logic Pro eller GarageBand.
 2. Del det til GarageBand for iOS:
  • I GarageBand velger du Del > Prosjekt til GarageBand for iOS. 
  • I Logic Pro X velger du Fil > Del > Prosjekt til GarageBand for iOS.

Eksporter prosjektet som en ringetone

I GarageBand for iOS eksporterer du prosjektet som du delte fra Macen, som en ringetone.

 1. Åpne GarageBand på iPhone, iPad eller iPod touch.
 2. I Mine sanger-leseren trykker du på Bla gjennom Bla gjennom-knapp, trykker på Velg, og deretter trykker du på prosjektet du delte fra Macen.
 3. Trykk på Del-knapp, og trykk deretter på Ringetone.
 4. Gi ringetonen et navn, og trykk på Eksporter. Hvis ringetonen er lengre enn 30 sekunder, trykker du på Fortsett for å få GarageBand til å forkorte den automatisk. Eller du kan trykke på Avbryt for å gå tilbake til sangen slik at du kan forkorte den.
 5. Trykk på Eksporter.
 6. Når ringetonen er eksportert, kan du tilordne den.

Tilordne ringetonen

Når du har eksportert prosjektet ditt som en ringetone, kan du angi den som standard ringetone, eller du kan tilordne den til en kontakt. Trykk på «Bruk lyd som», og velg deretter et alternativ:

 • Hvis du vil bruke ringetonen som standard ringetone for å erstatte den du har fra før, trykker du på Standard ringetone.
 • Hvis du vil bruke ringetonen som standard SMS-tone for å erstatte den du har fra før, trykker du på Standard SMS-tone.
 • Hvis du vil knytte ringetonen til en av kontaktene dine, trykker du på «Tilordne til kontakt», og deretter velger du en kontakt.
 • Hvis du vil gå tilbake til Mine sanger-leseren uten å tilordne ringetonen, trykker du på Ferdig.
Publiseringsdato: