Hvis lydkvaliteten reduseres når du bruker Bluetooth-hodetelefoner med Macen

Lukk alle apper som bruker den innebygde mikrofonen til Bluetooth-hodetelefonene dine, og prøv deretter lyden på nytt.

Finn ut hvordan Bluetooth-hodetelefoner kobler til

Hvis du lytter til musikk eller andre lyder via Bluetooth-hodetelefoner, og deretter åpner en app som bruker den innebygde mikrofonen til Bluetooth-hodetelefonene, reduseres lydkvaliteten og volumet. Du kan også høre støy eller sprakelyder. 

Dette skjer fordi Bluetooth har to moduser: én for å lytte til lyd med høy kvalitet og en annen for både lytting og for å snakke gjennom mikrofonen. Når Bluetooth bytter til den andre modusen, reduseres kvaliteten på lyden du spiller av helt til mikrofonen ikke lenger er i bruk.

Lukk apper som bruker mikrofonen

Hvis lydkvaliteten reduseres når du bruker Bluetooth-hodetelefoner med Macen, lukker du alle apper som bruker mikrofonen til Bluetooth-hodetelefonene, og så må du sørge for at Lyd-panelet under Systemvalg ikke er åpent.

Velg hodetelefonene dine på nytt

Hvis lydkvaliteten fremdeles er redusert, kan du prøve å velge Bluetooth-hodetelefonene på nytt:

  1. Velg Apple-menyen () > Systemvalg, og klikk deretter på Lyd.
  2. Klikk på Lyd ut.
  3. Velg Interne høyttalere i listen med enheter, og velg deretter Bluetooth-hodetelefonene dine på nytt.
Publiseringsdato: