Informasjon om mistillit til Symantec-sertifikatautoriteter

Finn ut mer om tiltakene Apple iverksetter for å oppheve godkjenning av Symantec-sertifikatautoriteter.

Fra og med 1. august 2018 har Apple delvis opphevet godkjenning av Symantec-sertifikatautoriteter (CA).

Nettstedsoperatører, systemadministratorer og programvareutviklere som bruker Symantec-sertifikater, må gå over til et sertifikat utstedt av en Apple-klarert CA.1

For nettstedsoperatører som bruker serversertifikater fra Symantec Transport Layer Security (TLS) som ble utstedt mellom 1. juni 2016 og 1. desember 2017 – disse sertifikatene var godkjent frem til fullstendig oppheving av Symantec-sertifikatautoriteter som trådde i kraft 25. februar 2020.

Alle andre serversertifikater med TLS som er utstedt av Symantec, har fått godkjenningen opphevet.

Tidslinje

Fra 1. august 2018: Delvis oppheving av godkjenning av Symantec-sertifikatautoriteter 

 • Serversertifikater fra TLS utstedt før 1 juni 2016 eller etter 1 desember 2017 er ikke godkjent.
 • Serversertifikater fra TLS utstedt mellom 1. juni 2016 og 1. desember 2017 er godkjent hvis de er publisert til en godkjent CT-logg.2

25. februar 2020: Fullstendig oppheving av Symantec-sertifikatautoriteter

 • Godkjenning oppheves fullstendig for serversertifikater fra TLS utstedt fra Symantec-sertifikatautoriteter som er oppført nedenfor.

13. september 2021: Pågående mistillit til Symantec-sertifikatautoriteter

 • Godkjenning oppheves fullstendig for alle sertifikater utstedt fra Symantec-sertifikatautoriteter som er oppført nedenfor. Unntakslisten er oppdatert.

November 2021

 • Unntakslisten er oppdatert.

Februar 2022

 • Unntakslisten er oppdatert.

Symantec-rotsertifikatautoriteter med disse restriksjonene

Følgende Symantec-rotsertifikatautoriteter har disse restriksjonene:

 • GeoTrust Global CA (FF:85:6A:2D:25:1D:CD:88:D3:66:56:F4:50:12:67:98:CF:AB:AA:DE:40:79:9C:72:2D:E4:D2:B5:DB:36:A7:3A)
 • VeriSign Class 1 Public Primary Certification Authority - G3 (CB:B5:AF:18:5E:94:2A:24:02:F9:EA:CB:C0:ED:5B:B8:76:EE:A3:C1:22:36:23:D0:04:47:E4:F3:BA:55:4B:65)
 • VeriSign Class 2 Public Primary Certification Authority - G3 (92:A9:D9:83:3F:E1:94:4D:B3:66:E8:BF:AE:7A:95:B6:48:0C:2D:6C:6C:2A:1B:E6:5D:42:36:B6:08:FC:A1:BB)
 • VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G3 (EB:04:CF:5E:B1:F3:9A:FA:76:2F:2B:B1:20:F2:96:CB:A5:20:C1:B9:7D:B1:58:95:65:B8:1C:B9:A1:7B:72:44)
 • VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G4 (69:DD:D7:EA:90:BB:57:C9:3E:13:5D:C8:5E:A6:FC:D5:48:0B:60:32:39:BD:C4:54:FC:75:8B:2A:26:CF:7F:79)
 • VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G5 (9A:CF:AB:7E:43:C8:D8:80:D0:6B:26:2A:94:DE:EE:E4:B4:65:99:89:C3:D0:CA:F1:9B:AF:64:05:E4:1A:B7:DF)
 • VeriSign Universal Root Certification Authority (FB:2B:D3:59:81:44:35:6D:CB:D2:B2:59:E8:F3:EB:D0:B0:F6:EE:18:0C:15:EF:55:3B:82:D1:99:EF:07:F3:9A)
 • thawte Primary Root CA (8D:72:2F:81:A9:C1:13:C0:79:1D:F1:36:A2:96:6D:B2:6C:95:0A:97:1D:B4:6B:41:99:F4:EA:54:B7:8B:FB:9F)
 • GeoTrust Primary Certification Authority (37:D5:10:06:C5:12:EA:AB:62:64:21:F1:EC:8C:92:01:3F:C5:F8:2A:E9:8E:E5:33:EB:46:19:B8:DE:B4:D0:6C)
 • thawte Primary Root CA - G2 (A4:31:0D:50:AF:18:A6:44:71:90:37:2A:86:AF:AF:8B:95:1F:FB:43:1D:83:7F:1E:56:88:B4:59:71:ED:15:57)
 • thawte Primary Root CA - G3 (4B:03:F4:58:07:AD:70:F2:1B:FC:2C:AE:71:C9:FD:E4:60:4C:06:4C:F5:FF:B6:86:BA:E5:DB:AA:D7:FD:D3:4C)
 • GeoTrust Primary Certification Authority - G2 (5E:DB:7A:C4:3B:82:A0:6A:87:61:E8:D7:BE:49:79:EB:F2:61:1F:7D:D7:9B:F9:1C:1C:6B:56:6A:21:9E:D7:66)
 • GeoTrust Primary Certification Authority - G3 (B4:78:B8:12:25:0D:F8:78:63:5C:2A:A7:EC:7D:15:5E:AA:62:5E:E8:29:16:E2:CD:29:43:61:88:6C:D1:FB:D4)
 • Symantec Class 1 Public Primary Certification Authority - G4 (36:3F:3C:84:9E:AB:03:B0:A2:A0:F6:36:D7:B8:6D:04:D3:AC:7F:CF:E2:6A:0A:91:21:AB:97:95:F6:E1:76:DF)
 • Symantec Class 3 Public Primary Certification Authority - G4 (53:DF:DF:A4:E2:97:FC:FE:07:59:4E:8C:62:D5:B8:AB:06:B3:2C:75:49:F3:8A:16:30:94:FD:64:29:D5:DA:43)
 • Symantec Class 1 Public Primary Certification Authority - G6 (9D:19:0B:2E:31:45:66:68:5B:E8:A8:89:E2:7A:A8:C7:D7:AE:1D:8A:AD:DB:A3:C1:EC:F9:D2:48:63:CD:34:B9)
 • Symantec Class 2 Public Primary Certification Authority - G4 (FE:86:3D:08:22:FE:7A:23:53:FA:48:4D:59:24:E8:75:65:6D:3D:C9:FB:58:77:1F:6F:61:6F:9D:57:1B:C5:92)
 • Symantec Class 3 Public Primary Certification Authority - G6 (B3:23:96:74:64:53:44:2F:35:3E:61:62:92:BB:20:BB:AA:5D:23:B5:46:45:0F:DB:9C:54:B8:38:61:67:D5:29)
 • Symantec Class 2 Public Primary Certification Authority - G6 (CB:62:7D:18:B5:8A:D5:6D:DE:33:1A:30:45:6B:C6:5C:60:1A:4E:9B:18:DE:DC:EA:08:E7:DA:AA:07:81:5F:F0)

Disse restriksjonene gjelder ikke for Symantec-sertifikatautoriteter som drives av kunder

[
  {
    "DN": "CN=Apple IST CA 2 - G1, OU=Certification Authority, O=Apple Inc., C=US",
    "SHA256FP": "ac2b922ecfd5e01711772fea8ed372de9d1e2245fce3f57a9cdbec77296a424b"
  },
  {
    "DN": "CN=Apple IST CA 8 - G1, OU=Certification Authority, O=Apple Inc., C=US",
    "SHA256FP": "a4fe7c7f15155f3f0aef7aaa83cf6e06deb97ca3f909df920ac1490882d488ed"
  },
  {
		"DN": "C=US, O=DigiCert Inc, OU=www.digicert.com, CN=DigiCert Global Root G2",
		"SHA256FP": "2d4fad3455ab61397401abbb518922f84336b67e02fc8d2db283825c4ab981bb"
	},
	{
		"DN": "C=US, O=DigiCert Inc, OU=www.digicert.com, CN=DigiCert Global Root G2",
		"SHA256FP": "aadadd5a879d2eb8c41a89597291292709d42052f5b6399541c694c3b7353cd1"
	}
]

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: