Hvis du ser varslingen «The requested target could not be found» («Målet ble ikke funnet»)

Finn ut hvorfor du kan se denne varslingen når du starter en klient-Mac-maskin fra en NetInstall-bildefil, og hva du kan gjøre for å løse problemet.

Du kan se denne varslingen når:

  • NetInstall-bildefilen har Automatic Erase Install-alternativet aktivert.
  • Disse to kolonnene ikke samsvarer:
    • Volumnavnet som ble angitt i System Image Utility da bildefilen ble opprettet
    • Volumnavnet som er på klient-Mac-maskinen

For å løse problemet må du oppdatere volumnavnet på klienten slik at den samsvarer med volumnavnet i System Image Utility.

 

Publiseringsdato: