Bruke USB-tilbehør med iOS 11.4.1 og nyere

Du må kanskje låse opp en passordbeskyttet iPhone, iPad eller iPod touch for å koble den til en Mac, PC eller USB-tilbehør.

Fra og med iOS 11.4.1 må du kanskje, hvis du bruker USB-tilbehør med iPhone, iPad eller iPod touch, eller hvis du kobler til enheten din til en Mac eller PC, låse opp enheten for at den skal kjenne igjen og bruke tilbehøret. Tilbehøret holder seg tilkoblet selv om enheten låses uventet.

Hvis du ikke låser opp den passordbeskyttede enheten din først, eller du ikke har låst den opp og koblet den til et USB-tilbehør den siste timen, kommuniserer ikke iOS-enheten med tilbehøret eller datamaskinen. Noen ganger kan den heller ikke lade. Du ser kanskje et varsel som ber deg om å låse opp enheten din for å bruke tilbehør.

Hvis USB-tilbehøret fortsatt ikke kjennes igjen når du har låst opp enheten, kobler du enheten fra tilbehøret, låser opp enheten og kobler den til tilbehøret på nytt.

iPhone, iPad eller iPod touch lader som normalt når den er koblet til en USB-strømadapter.

Tillat tilgang til USB-tilbehør

Du kan tillate iOS-enheten å alltid ha tilgang til USB-tilbehør, for eksempel hvis du bruker en USB-hjelpeenhet til å skrive inn sikkerhetskoden på en låst iPhone. Mange hjelpeenheter slår automatisk på innstillingen som tillater USB-enheter, første gang de tilkobles.

Hvis du ikke kobler til USB-tilbehør regelmessig, må du kanskje slå på denne innstillingen manuelt.

Gå til Face ID og kode eller Touch ID og kode, og slå på USB-tilbehør under Tillat tilgang fra låst skjerm.

Når innstillingen for USB-tilbehør er slått av, som vist på bildet ovenfor, må du kanskje låse opp iOS-enheten for å koble til USB-tilbehør.

Administratorer kan kontrollere innstillingene for USB-tilbehør på overvåkede iOS-enheter som bruker Apple Configurator eller MDM (mobile device management).

 

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: