Opprett og rediger klasser for Skolearbeid i Apple School Manager

Hvis du har de riktige rettighetene, kan du opprette og redigere klasser manuelt for Skolearbeid i Apple School Manager.

Apple School Manager oppretter klasser automatisk når du kobler til skolens system for elevinformasjon (SIS) eller laster opp innhold via SFTP. Disse klassene vises automatisk i Skolearbeid, og du kan bruke Apple School Manager til å redigere navnet. For klasser som ikke er i SIS- eller SFTP-opplastingen din, for eksempel skolefritidsordninger, kan du opprette klasser manuelt.

Finn ut hvilke roller som kan opprette og redigere klasser

Administratorer, institusjonsansvarlige, personalledere, ledere og lærere kan opprette, redigere og slette klasser i Apple School Manager.

Opprett klasser manuelt

 1. Logg på Apple School Manager.
 2. Klikk på Klasser i sidepanelet.
 3. Klikk på Legg til klasse-knappen.
  Skjerm for å legge til klasse
 4. I Klassenavn-feltet skriver du inn et navn på klassen. Dette navnet er synlig for lærere og elever i Skolearbeid-appen.
 5. Du kan velge å skrive inn kursnavn, klasse-ID og klassenummer.
 6. Velg en avdeling, og legg deretter til lærere og elever.
 7. Klikk på Arkiver.

Rediger klasser

Du kan redigere klasser du eller andre manuelt har opprettet ved avdelingen din.

For klasser som ble opprettet automatisk fra SIS- eller SFTP-opplastingen din, kan du redigere klassenavnet som vises i Skolearbeid. Som standard kopieres klassenavn fra Kursnavn- og Klassenummer-feltene som er definert i SIS eller SFTP. 

Slett klasser

Hvis en klasse som brukes for Skolearbeid, blir slettet i SIS- eller SFTP-opplastingen din, blir den konvertert til en manuell klasse i Apple School Manager. På denne måten kan lærere beholde eller bruke eksisterende utdelinger på nytt i nye klasser.

Hvis du bruker Apple School Manager til å slette en klasse som tidligere ble brukt med Skolearbeid, blir alle utdelinger og data slettet.

Hvis du ikke finner en klasse i Skolearbeid

Hvis Skolearbeid ikke viser de rette klassene, kan du prøve denne fremgangsmåten:

 1. Sørg for at klassene vises i Apple School Manager.
 2. Gå til Innstillinger på iPad. 
 3. Sørg for at du er logget på med den riktige administrerte Apple-ID-en.

Skolearbeid-appen heter Classwork i Australia og New Zealand.

Publiseringsdato: