Opprett og rediger klasser for Skolearbeid i Apple School Manager

Hvis du har de riktige rettighetene, kan du opprette og redigere klasser manuelt for Skolearbeid i Apple School Manager.

Apple School Manager oppretter klasser automatisk når du kobler til skolens system for elevinformasjon (SIS) eller laster opp innhold fra SFTP. Disse klassene vises automatisk i Skolearbeid, og du kan bruke Apple School Manager til å redigere navnet. For klasser som ikke er i SIS- eller SFTP-opplastingen din, for eksempel skolefritidsordninger, kan du opprette klasser manuelt.

Finn ut hvilke roller som kan opprette og redigere klasser

Administratorer, institusjonsansvarlige, personalledere og ledere kan opprette, redigere og slette klasser i Apple School Manager. Instruktører kan også administrere klasser hvis rettighetene deres er justert av en administrator, institusjonsansvarlig eller personalleder. Finn ut hvordan du endrer rollers rettigheter.

Opprett klasser manuelt

  1. Logg på Apple School Manager.
  2. Klikk på Klasser i sidepanelet.
  3. Klikk på Legg til klasse-knappen.
    Skjerm for å legge til klasse
  4. I Klassenavn-feltet skriver du inn et navn på klassen. Dette navnet er synlig for lærere og elever/studenter i Skolearbeid-appen.
  5. Du kan velge å skrive inn kursnavn, klasse-ID og klassenummer.
  6. Velg en avdeling, og legg deretter til lærere og elever/studenter.
  7. Klikk på Arkiver.

Rediger klasser

Du kan redigere klasser du eller andre manuelt har opprettet ved avdelingen din.

For klasser som automatisk er opprettet fra SIS- eller SFTP-opplastingen din, kan du redigere klassenavnet som vises i Skolearbeid. Som standard kopieres klassenavn fra Kursnavn- og Klassenummer-feltene som er definert i SIS eller SFTP. 

Slett klasser

Hvis en klasse som brukes for Skolearbeid, blir slettet i SIS- eller SFTP-opplastingen din, blir den konvertert til en manuell klasse i Apple School Manager. På denne måten kan lærere beholde eller bruke eksisterende utdelt materiale på nytt i nye klasser.

Hvis de sletter klasser manuelt i Apple School Manager som tidligere ble brukt med Skolearbeid, blir alt utdelt materiale og alle data slettet.

Skolearbeid-appen heter Classwork i Australia og New Zealand.

Publiseringsdato: