Opprett og rediger klasser til Skolearbeid

Du kan opprette og endre klasser til Skolearbeid i Apple School Manager, eller du kan opprette dem i Skolearbeid.

Apple School Manager oppretter klasser automatisk når du kobler til skolens system for elevinformasjon (SIS) eller laster opp innhold via SFTP. Disse klassene vises automatisk i Skolearbeid. For klasser som ikke er i SIS- eller SFTP-opplastingen din, for eksempel skolefritidsordninger, kan du opprette klasser manuelt i Apple School Manager eller Skolearbeid.

Finn ut hvilke roller som kan opprette og redigere klasser i Apple School Manager

Administratorer, institusjonsansvarlige, personalledere, ledere og lærere kan opprette, redigere og slette klasser i Apple School Manager.

Opprett en klasse manuelt i Apple School Manager

 1. Logg på Apple School Manager.
 2. Klikk på Klasser i sidepanelet.
 3. Klikk på Legg til klasse-knappen.
  Skjerm for å legge til klasse
 4. I Klassenavn-feltet skriver du inn et navn på klassen. Dette navnet er synlig for lærere og elever i Skolearbeid-appen.
 5. Du kan velge å skrive inn kallenavn, kursnavn, klasse-ID og klassenummer.
 6. Velg en avdeling, og legg deretter til lærere og elever.
 7. Klikk på Arkiver.

Opprett en klasse manuelt i Skolearbeid

 1. Gå til Innstillinger på iPad og logg deg på iCloud med en administrert Apple-ID for instruktør.
 2. Åpne Skolearbeid.
 3. Klikk på Legg til klasse.
 4. Skriv inn et beskrivende klassenavn i feltet Klassenavn, for å hjelpe elever og lærere med å identifisere klassen din.
 5. Velg en avdeling, og legg deretter til lærere og elever.
 6. Klikk på Ferdig.

Rediger klasser

Du kan endre klassenavn og klasselisten for manuelt opprettede klasser i enten Apple School Manager eller Skolearbeid.

For klasser som ble opprettet automatisk fra SIS- eller SFTP-opplastingen din, kan du redigere klassenavnet, men ikke klasselisten. Skolearbeid vil vise klassenavnet som er hentet fra Kursnavn- og Klassenummer-feltet angitt i SIS- eller SFTP-opplastingen. Du kan legge til et kallenavn for klassen i Apple School Manager som vises i Skolearbeid. Når du endrer navnet på en klasse i Skolearbeid, oppdaterer dette kallenavnet til klassen i Apple School Manager.

Slett klasser

Hvis en klasse som brukes for Skolearbeid, blir slettet i SIS- eller SFTP-opplastingen din, blir den konvertert til en manuell klasse i Apple School Manager. På denne måten kan lærere beholde eller bruke eksisterende utdelinger på nytt i nye klasser.

Du kan slette klasser manuelt i enten Apple School Manager eller Skolearbeid.

Hvis du sletter en klasse som tidligere ble brukt med Skolearbeid, vil alle Handouts og data slettes.

Hvis du ikke finner en klasse i Skolearbeid

Hvis Skolearbeid ikke viser de rette klassene, kan du prøve denne fremgangsmåten:

 1. Sørg for at klassene vises i Apple School Manager.
 2. Gå til Innstillinger på iPad. 
 3. Sørg for at du er logget på med den riktige administrerte Apple-ID-en.

Skolearbeid-appen heter Classwork i Australia og New Zealand.

Publiseringsdato: