Ta opp lyd i Pages, Numbers og Keynote

Ta opp lyd direkte til et dokument, et regneark eller en presentasjon på iPhone, iPad, iPod touch eller Mac.

Ta opp lyd på iPhone eller iPad

Ta opp lyd i et Pages-, Numbers- eller Keynote-dokument på iPhone eller iPad, og spill deretter av opptaket. Du kan redigere opptaket når som helst.

Ta opp lyd

Du kan ta opp lyd med den innebygde mikrofonen på iPhone eller iPad, kablede hodetelefoner, Bluetooth-hodetelefoner eller en kompatibel mikrofon. Mens du tar opp lyd, kan du bla, zoome og vise forskjellige sider, lysbilder eller regneark. 

 1. Åpne det aktuelle dokumentet, trykk på Legg til-knappen , trykk på Media-knappen , og trykk på Ta opp lyd.
 2. Trykk på Ta opp-knappen  for å starte opptaket.
 3. Trykk på Stopp-knappen  for å stoppe opptaket. Det nye opptaket vises i lydredigeringen nederst på skjermen.
 4. For å lytte til en forhåndsvisning av opptaket trykker du på Forhåndsvis-knappen Forhåndsvis-knappen. Sveip til venstre eller høyre på opptaket for å plassere linjen, og trykk deretter på Forhåndsvis-knappen Forhåndsvis-knappen for å få en forhåndsvisning fra et bestemt sted.

Rediger og erstatt opptak

Når du har tatt opp lyden, kan du erstatte hele eller deler av opptaket, klippe bort deler eller slette hele eller deler av opptaket.

Sveip til venstre eller høyre på opptaket for å plassere linjen, og trykk deretter på Ta opp-knappen  for å ta opp fra et bestemt sted.

Hvis du vil ta opp en del på nytt, trykk på Rediger-knappen , dra i håndtakene for å velge delen, og trykker på Ta opp-knappen  for å ta opp den delen på nytt.

Slik klipper du bort deler av opptaket, slik at kun det du velger, spilles av:

 1. Dra håndtakene på opptaket for å velge delen du vil beholde.
 2. Trykk på Klipp-knappen  for å fjerne alt på utsiden av håndtakene.

Hvis du vil slette hele eller deler av opptaket, drar du håndtakene for å velge delen du vil slette, og deretter trykker du på Slett-knappen .

Legg til opptaket i dokumentet, og spill det av

Når du er ferdig med opptaket, trykker du på Sett inn øverst til høyre. Dette symbolet , som representerer lydopptaket, vises på siden, lysbildet eller regnearket. Trykk på lydopptaket  for å spille av opptaket med mer:

 • Hvis du vil spille av opptaket, trykker du på lydopptaket for å velge det. Deretter trykker du på lydopptaket igjen.
 • For å redigere eller slette opptaket etter at du har lagt det til på en side, trykker du på lydopptaket for å velge det og deretter på Rediger eller Slett. 
 • Hvis du vil flytte opptaket, trykker du på lydopptaket for å velge det og drar det over på siden.
 • For å dele opptaket ditt som en lydfil trykker du på lydopptaket for å velge det og deretter på Del.
 • I Keynote kan du spille av opptaket over flere lysbilder, og justere volumet på opptaket for hvert enkelt lysbilde uavhengig av hverandre.


Ta opp lyd på Mac

Ta opp lyd i et Pages-, Numbers- eller Keynote-dokument på Mac, og spill deretter av opptaket. Du kan redigere opptaket når som helst. 

Ta opp lyd

Du kan ta opp lyd med den innebygde mikrofonen på Mac, hodetelefoner med kabel eller Bluetooth, eller en kompatibel mikrofon. Mens du tar opp lyd, kan du bla, zoome og vise forskjellige sider, lysbilder eller regneark. 

 1. I et dokument, et lysbilde eller et regneark klikker du på Media-knappen  i verktøylinjen, og deretter på Ta opp lyd.
 2. For å starte opptaket klikker du på Ta opp-knappen . Det nye opptaket vises i Ta opp lyd-vinduet.
 3. For å stoppe opptaket klikker du på Stopp-knappen .
 4. For å legge til noe i et eksisterende opptak klikker du på Ta opp-knappen  på nytt.
 5. For å forhåndsvise opptaket klikker du på Forhåndsvis.

Rediger og erstatt opptak

Når du har tatt opp lyden, kan du erstatte hele eller deler av opptaket, klippe bort deler eller slette hele eller deler av opptaket.

Hvis du vil ta opp en del på nytt, klikker du på Rediger, drar håndtakene for å velge delen, og deretter trykker du på Ta opp-knappen  for å ta opp delen på nytt.

Du kan klippe bort deler av opptaket, slik at kun det du velger, spilles av:

 1. Klikk på Rediger, og dra deretter håndtakene på opptaket for å velge delen du vil beholde.
 2. Klikk på Klipp-knappen  for å fjerne alt på utsiden av håndtakene.

Hvis du vil slette hele eller deler av opptaket, drar du håndtakene for å velge delen du vil slette, og deretter klikker du på Slett-knappen .

Legg til opptaket i dokumentet ditt, og spill det av

Når du er ferdig med å ta opp, klikker du på Sett inn. Dette symbolet , som representerer lydfilen du tok opp, vises på siden, lysbildet eller regnearket. Klikk på lydopptaket  for å spille av opptaket med mer:

 • Hvis du vil spille av opptaket, klikker du på lydopptaket for å velge det. Deretter klikker du på lydopptaket igjen.
 • Hvis du vil flytte opptaket til en annen plassering i dokumentet, drar du lydopptaket. 
 • For å slette opptaket klikker du på lydopptaket og trykker på slettetasten.
 • For å dele innspillingen din som en lydfil, Kontroll-klikker du på lydopptaket for å merke det, velger Del innspilling og velger deretter hvordan du vil dele opptaket.
 • I Keynote kan du spille av opptakslyd på tvers av flere lysbilder og justere volumet på opptaket på hvert enkelt lysbilde uavhengig av hverandre.
Publiseringsdato: