Ta opp lyd i Pages, Numbers og Keynote for iOS

Ta opp lyd direkte i Pages-, Numbers- eller Keynote-filene dine på iPhone, iPad eller iPod touch. 

Du kan ta opp lyd i Pages-, Numbers- eller Keynote-filer og deretter spille av opptaket. Du kan redigere opptaket når som helst, eller du kan erstatte deler av eller hele opptaket med et nytt opptak.

Ta opp lyd

Du kan ta opp lyd med den innebygde mikrofonen på iOS-enheten, kablede hodetelefoner eller Bluetooth-hodetelefoner eller en kompatibel mikrofon. Mens du tar opp lyd, kan du bla, zoome og vise forskjellige sider, lysbilder eller regneark. 

  1. Mens du har et dokument åpent trykker du på  Sett inn-knappen og deretter på Media-knappen. Til slutt trykker du på Ta opp lyd.
  2. Hvis du vil starte opptaket, trykker du på Opptak-knappen.
  3. Hvis du vil stoppe opptaket, trykker du på Stopp opptak-knappen. Det nye opptaket vises i lydredigeringsprogrammet nederst på skjermen.

Forhåndsvis opptak

Trykk på Forhåndsvis-knappen for å forhåndsvise opptaket ditt.

Sveip til venstre eller høyre på opptaket for å plassere linjen, og trykk deretter på Forhåndsvis-knappen for å spille av fra et bestemt sted.

Rediger og erstatt opptak

Når du har tatt opp lyden, kan du erstatte hele eller deler av opptaket, klippe bort deler eller slette hele eller deler av opptaket.

Sveip til venstre eller høyre på opptaket for å plassere linjen, og trykk deretter på Opptak-knappen for å ta opp fra et bestemt sted.

Hvis du vil ta opp en del på nytt, trykker du på Redigering-knappen, drar håndtakene for å velge delen, og trykk deretter på Opptak-knappen for å ta opp den delen på nytt.

Slik klipper du bort deler av opptaket slik at kun det du velger, spilles av:

  1. Dra håndtakene på opptaket for å velge delen du vil beholde.
  2. Trykk på Klipp-knappen for å fjerne alt på utsiden av håndtakene.

Hvis du vil slette hele eller deler av opptaket, drar du håndtakene for å velge delen du vil slette, og deretter trykker du på Papirkurv-symbolet.

Legg til opptaket i dokumentet ditt, og spill det av

Når du er ferdig med opptaket, trykker du på Sett inn øverst til høyre. Dette Opptak-symbolet, som representerer opptaket, vises på siden.

Hvis du vil spille av opptaket, trykker du på Opptak-symbolet for å velge opptaket. Deretter trykker du på Opptak-symbolet igjen.

Hvis du vil redigere eller slette opptaket etter at du har lagt det til på en side, trykker du på Opptak-symbolet for å velge opptaket og deretter på Rediger eller Slett. Hvis du vil flytte opptaket, trykker du på  Opptak-symbolet for å velge opptaket og drar det på siden.

Du kan også dele opptaket som en lydfil. Trykk på Opptak-symbolet for å velge opptaket, og trykk deretter på Del.

iPad som viser lydfilsymbolet i et Pages-dokument

Publiseringsdato: