Ta opp lyd i Pages, Numbers og Keynote

Ta opp lyd direkte til et Pages-, Numbers- eller Keynote-dokument på iPhone, iPad, iPod touch eller Mac.

Ta opp lyd på iPhone eller iPad

Ta opp lyd i et Pages-, Numbers- eller Keynote-dokument på iPhone eller iPad, og spill deretter av opptaket. Du kan redigere opptaket når som helst.

Ta opp lyd

Du kan ta opp lyd med den innebygde mikrofonen på iPhone eller iPad, kablede hodetelefoner, Bluetooth-hodetelefoner eller en kompatibel mikrofon. Mens du tar opp lyd, kan du bla, zoome og vise forskjellige sider, lysbilder eller regneark. 

 1. Åpne det aktuelle dokumentet og trykk på Legg til-knappen  og deretter på Media-knappen . Til slutt trykker du på Ta opp lyd.
 2. Trykk på Ta opp-knappen  for å starte opptaket.
 3. Trykk på Stopp-knappen  for å stoppe opptaket. Det nye opptaket vises i lydredigeringen nederst på skjermen.
 4. For å lytte til en forhåndsvisning av opptaket trykker du på Forhåndsvis-knappen Forhåndsvis-knappen. Sveip til venstre eller høyre på opptaket for å plassere linjen, og trykk deretter på Forhåndsvis-knappen Forhåndsvis-knappen for å få en forhåndsvisning fra et bestemt sted.

Rediger og erstatt opptak

Når du har tatt opp lyden, kan du erstatte hele eller deler av opptaket, klippe bort deler eller slette hele eller deler av opptaket.

Sveip til venstre eller høyre på opptaket for å plassere linjen, og trykk deretter på Ta opp-knappen  for å ta opp fra et bestemt sted.

Hvis du vil ta opp en del på nytt, trykker du på Rediger-knappen , drar håndtakene for å velge delen, og så trykker du på Ta opp-knappen  for å ta opp den delen på nytt.

Slik klipper du bort deler av opptaket slik at kun det du velger, spilles av:

 1. Dra håndtakene på opptaket for å velge delen du vil beholde.
 2. Trykk på Klipp-knappen  for å fjerne alt på utsiden av håndtakene.

Hvis du vil slette hele eller deler av opptaket, drar du håndtakene for å velge delen du vil slette, og deretter trykker du på Slett-knappen .

Legg til opptaket i dokumentet ditt, og spill det av

Når du er ferdig med opptaket, trykker du på Sett inn øverst til høyre. Dette symbolet , som representerer lydfilen du tok opp, vises på siden, lysbildet eller regnearket.

Hvis du vil spille av opptaket, trykker du på lyd-symbolet  for å velge opptaket. Deretter trykker du på lyd-symbolet  igjen.

Hvis du vil redigere eller slette opptaket etter at du har lagt det til på en side, trykker du på lyd-symbolet  for å velge opptaket og deretter på Rediger eller Slett. Hvis du vil flytte opptaket, trykker du på lyd-symbolet  for å velge opptaket og drar det på siden.

Du kan også dele opptaket som en lydfil. Trykk på lyd-symbolet  for å velge opptaket, og trykk deretter på Del.


Ta opp lyd på Mac

Ta opp lyd i et Pages-, Numbers- eller Keynote-dokument på Mac, og spill deretter av opptaket. Du kan redigere opptaket når som helst. 

Ta opp lyd

Du kan ta opp lyd med den innebygde mikrofonen på Mac, kablede hodetelefoner eller Bluetooth-hodetelefoner eller en kompatibel mikrofon. Mens du tar opp lyd, kan du bla, zoome og vise forskjellige sider, lysbilder eller regneark. 

 1. I et dokument, et lysbilde eller et regneark klikker du på Media-knappen  i verktøylinjen, og deretter på Ta opp lyd.
 2. For å starte opptaket klikker du på Ta opp-knappen . Det nye opptaket vises i Ta opp lyd-vinduet.
 3. For å stoppe opptaket klikker du på Stopp-knappen .
 4. For å legge til noe i et eksisterende opptak klikker du på Ta opp-knappen  på nytt.
 5. For å forhåndsvise opptaket klikker du på Forhåndsvis.

Rediger og erstatt opptak

Når du har tatt opp lyden, kan du erstatte hele eller deler av opptaket, klippe bort deler eller slette hele eller deler av opptaket.

Hvis du vil ta opp en del på nytt, klikker du på Rediger, drar håndtakene for å velge delen, og deretter trykker du på Ta opp-knappen  for å ta opp delen på nytt.

Du kan klippe bort deler av opptaket slik at kun det du velger, spilles av:

 1. Klikk på Rediger, og dra deretter håndtakene på opptaket for å velge delen du vil beholde.
 2. Klikk på Klipp-knappen  for å fjerne alt på utsiden av håndtakene.

Hvis du vil slette hele eller deler av opptaket, drar du håndtakene for å velge delen du vil slette, og deretter klikker du på Slett-knappen .

Legg til opptaket i dokumentet ditt, og spill det av

Når du er ferdig med å ta opp, klikker du på Sett inn. Dette symbolet , som representerer lydfilen du tok opp, vises på siden, lysbildet eller regnearket.

Hvis du vil spille av opptaket, klikker du på lyd-symbolet  for å velge opptaket, og deretter klikker du på lyd-symbolet  igjen.

Hvis du vil flytte opptaket til en annen plassering i dokumentet, drar du lyd-symbolet 

For å slette opptaket klikker du på lyd-symbolet , og deretter klikker du på Slett.

Du kan også dele opptaket som en lydfil. Kontroll-klikk på lyd-symbolet  for å velge opptaket, velg Del opptak, og velg deretter hvordan du vil dele opptaket.

Publiseringsdato: