Utgivelsesmerknader for Apple Business Manager

Finn ut mer om oppdateringene og endringene vi har gjort til Apple Business Manager. Oppdateringene er kumulative, slik at du får du alle de nye funksjonene når du starter Apple Business Manager. Nedenfor kan du se alle funksjonene som har blitt inkludert i de enkelte utgivelsene.

Februar 2019

  • Nå finner du delen MDM-tjenere i Innstillinger-fanen.
  • Nå kan du konfigurere Standard enhetstilordning ved å gå til Innstillinger > Innstillinger for enhetsadministrasjon eller Innstillinger > MDM-tjenere.

September 2018

tvOS-apper er nå tilgjengelige i Apper og bøker.

Mai 2018

Apple Business Manager er et sted der IT-administratorer kan administrere folk, Apple-enheter og innhold. I tillegg til forbedret administrering av enheter og roller får du Apper og bøker – det nye plasseringsbaserte systemet for lisensoverføring.

Publiseringsdato: