Om sikkerhetssamarbeid mellom iWork og Box

Finn ut mer om hvordan du åpner og får tilgang til filer på Box- og Apple-tjenere når du samarbeider i iWork-dokumenter lagret i Box.

For å muliggjøre iWork-samarbeid mellom brukere må dokumentene først overføres til Apple-tjenere. Dokumentene blir benyttet i minnet, og blir også kryptert og bufret for å optimere redigeringsytelsen. Box leverer og sikrer krypteringsnøklene som brukes til å beskytte bufrede dokumenter. 

For å kryptere et bufret dokument for videre redigering henter Apple-tjenerne først de nødvendige krypteringsnøklene fra Box ved hjelp av et tilgangstoken, som først blir sendt til iWork-appen og derfra til Apple-tjenerne. Dette tilgangstokenet er kun gyldig i 24 timer. Hvis brukerne fremdeles jobber med dokumentet, blir tokenet automatisk fornyet, bortsett fra på Internett, der tokenet aldri blir fornyet. Box kan nekte tilgang til krypteringsnøkler hvis brukeren ikke lenger har autorisasjon til å jobbe med dokumentet.

Krypterte dokumenter blir bufret på Apple-tjenerne i opptil 28 dager, og slettes deretter automatisk. Bufrede dokumenter blir kun dekryptert når en bruker har åpnet et delt iWork-dokument eller et iWork-dokument på nettet, og kun hvis Box gir tilgang til den nødvendige nøkkelen.

For å opprette forhåndsvisninger blir dokumenter overført til Apples tjenere. De lagres midlertidig, og de blir aldri bufret.

Les mer

 

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: