Valg av Wi-Fi-ruter for bruk med Apple-enheter

Se etter disse viktige funksjonene når du kjøper en Wi-Fi-ruter for bruk med Mac, iPhone, iPad, Apple TV, HomePod eller andre Apple-enheter.

For best mulig kompatibilitet, pålitelighet og ytelse ved bruk med Apple-enheter bør du se etter en Wi-Fi-ruter med disse funksjonene:

  • IEEE 802.11ac – som er den nyeste standarden for trådløse nettverk
  • Støtte for to bånd samtidig (2,4 GHz og 5 GHz) – slik at ruteren kan sende over begge frekvensene samtidig. På den måten spiller det ikke noen rolle hvilket bånd de trådløse enhetene dine bruker, fordi de kobles automatisk til det best tilgjengelig båndet for å sikre raskest mulig ytelse
  • WPA2 Personal-kryptering (AES) – som for øyeblikket er den beste sikkerheten som er tilgjengelig i en Wi-Fi-ruter
  • MIMO eller MU-MIMO – som kan gi forbedret ytelse når flere enheter bruker Wi-Fi-nettverket ditt samtidig, når du vil ha fullt utbytte av en rask Internett-tilkobling eller når du trenger Wi-Fi-dekning i et større område

Én enkelt tradisjonell ruter passer for størrelsen på og utformingen i de fleste hjem. For områder som er større eller vanskeligere å dekke, gir systemer for Wi-Fi-maskenett fleksibel dekning, med flere noder slik at det er lettere å levere Wi-Fi-dekning i hele boligen. Hvis du konfigurerer eller utvider et maskenettverk, bør du gå gjennom kravene for maskenettruteren din for å finne ut mer om kompatibilitet med andre rutere eller noder. Hvis du oppretter eller utvider et maskenettverk, kan det kreves at hver ruter og node er fra samme produsent. 

Når du konfigurerer en ruter, bør du gå gjennom Apples anbefalte innstillinger for Wi-Fi-rutere og -tilgangspunkter.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: