Konfigurer AirPods med Mac og andre Bluetooth-enheter

Finn ut hvordan du konfigurerer AirPods med en Mac, Android-enhet eller annen Bluetooth-enhet for å høre på musikk og ta telefonsamtaler med mer.

Bruk AirPods med Mac

Hvis du allerede har konfigurert AirPods med iPhone og har en Mac som er logget på iCloud med samme Apple-ID, kan det hende at AirPods er klare til å brukes med Macen. Sett AirPods i ørene, og klikk på  i menylinjen på Macen. Deretter velger du AirPods fra listen.

Hvis du ikke ser AirPods i -menyen,1 sammenkobler du AirPods med Macen:

 1. På Macen velger du Systemvalg fra Apple-menyen (), og klikker på Bluetooth .
 2. Sørg for at Bluetooth er på.
 3. Åpne lokket mens AirPods er i ladeetuiet. 
 4. Trykk på og hold inne konfigurasjonsknappen på baksiden av etuiet til statuslampen blinker hvitt.
 5. Velg AirPods i listen over enheter, og klikk på Koble til.

Bruk AirPods med en enhet som ikke er fra Apple

Du kan bruke AirPods som Bluetooth-hodetelefoner med en enhet som ikke er fra Apple. Du kan ikke bruke Siri, men du kan lytte og snakke. Hvis du vil konfigurere AirPods med en Android-telefon eller en annen enhet som ikke er fra Apple,2 følger du denne fremgangsmåten:

 1. På en enhet som ikke er fra Apple, går du til innstillingene for Bluetooth og sørger for at Bluetooth er på.3 Hvis du har en Android-enhet, går du til Innstillinger > Tilkoblinger > Bluetooth.
 2. Åpne lokket mens AirPods er i ladeetuiet.
 3. Trykk på og hold inne konfigurasjonsknappen på baksiden av etuiet til statuslampen blinker hvitt.
 4. Når AirPods vises i listen over Bluetooth-enheter, velger du dem.

 1. AirPods konfigureres automatisk på en Mac som bruker macOS Sierra eller nyere.
 2. Det kan være begrenset hvilke AirPods-funksjoner du kan bruke avhengig av hvilken Bluetooth-enhet de er koblet til.
 3. Hvis du ikke finner Bluetooth-innstillingene for enheten, kan du se i brukerhåndboken.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: