Konfigurer AirPods med Mac og andre Bluetooth-enheter

Finn ut hvordan du konfigurerer AirPods med en Mac, Android-enhet eller annen Bluetooth-enhet for å lytte til musikk, ta telefonsamtaler og mye mer.

Bruk AirPods med Mac

Hvis du bruker AirPods (2. generasjon), må du sørge for at Macen din kjører macOS Mojave 10.14.4 eller nyere. AirPods Pro krever macOS Catalina 10.15.1 eller nyere.

Hvis du har konfigurert AirPods med iPhone og har en Mac som er logget på iCloud med samme Apple-ID, kan det hende at AirPods er klare til å brukes med Macen. Plasser AirPods i ørene og klikk på enten Bluetooth-menyen eller volumkontroll  i menylinjen på Mac.1 Deretter velger du AirPods fra listen.

Hvis du ikke ser AirPods i Bluetooth- eller volumkontroll-menyen,2 sammenkobler du AirPods med Mac:

 1. På Macen velger du Systemvalg fra Apple-menyen () og klikker på Bluetooth .
 2. Sørg for at Bluetooth er på.
 3. Legg begge AirPods i ladeetuiet og åpne lokket.
 4. Trykk og hold på konfigurasjonsknappen på baksiden av etuiet til statuslampen blinker hvitt.
 5. Velg AirPods i Enheter-listen, og klikk på Koble til.

Hvis lyden fortsatt spilles av fra høyttalerne på Macen, klikker du på enten Bluetooth-menyen  eller volumkontrollen  i menylinjen og sørger for at AirPods er valgt som utgangsenhet.1

Bruk AirPods med en enhet som ikke er fra Apple

Du kan bruke AirPods som Bluetooth-øretelefoner med en enhet som ikke er fra Apple. Du kan ikke bruke Siri, men du kan lytte og snakke. Hvis du vil konfigurere AirPods med en Android-telefon eller en annen enhet som ikke er fra Apple,3 følger du disse trinnene:

 1. På en enhet som ikke er fra Apple, går du til innstillingene for Bluetooth og sørger for at Bluetooth er på.4 Hvis du har en Android-enhet, går du til Innstillinger > Tilkoblinger > Bluetooth.
 2. Åpne lokket mens AirPods er i ladeetuiet.
 3. Trykk og hold på konfigurasjonsknappen på baksiden av etuiet til statuslampen blinker hvitt.
 4. Når AirPods vises i listen over Bluetooth-enheter, velger du dem.

 1. Hvis du ikke ser volumkontrollen på menylinjen, kan du finne ut hvordan du legger den til.
 2. AirPods Pro kan kobles automatisk til en Mac som kjører macOS Catalina 10.15.1 eller nyere. AirPods (2. generasjon) kan kobles automatisk til en Mac som kjører macOS Mojave 10.14.4 eller nyere. AirPods (1. generasjon) kan kobles automatisk til en Mac som bruker macOS Sierra eller nyere.
 3. Det kan være begrenset hvilke AirPods-funksjoner du kan bruke, avhengig av hvilken Bluetooth-enhet de er koblet til.
 4. Hvis du ikke finner Bluetooth-innstillingene for enheten, kan du se i brukerhåndboken.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: