Hvis tastaturet og musen lyser opp når iMac Pro er i dvale

Slå på «Våkne for nettverkstilgang» for å hindre at eksterne enheter slås på når iMac Pro er i dvale.

Du merker kanskje at Caps Lock-tasten på tastaturet eller LED-lyset under musen periodevis lyser når iMac Pro er i dvale. 

Du kan hindre dette ved å slå på «Våkne for nettverkstilgang»-valget:

  1. Velg Apple ()-menyen > Systemvalg. 
  2. Klikk på Strømsparing.
  3. Velg avmerkingsboksen ved siden av «Våkne for nettverkstilgang» for å slå på denne funksjonen og hindre at eksterne enheter lyser under dvale.
Publiseringsdato: