Hvis Safari advarer deg om at et nettsted ikke er sikkert

Fra og med iOS 11.3 og macOS 10.13.4 vil Safari vise en «Nettsted ikke sikkert»-advarsel dersom et nettsted du besøker, ikke er trygt.

Når du går til et kryptert nettsted, kontrollerer Safari nettstedets sertifikat og advarer deg hvis sertifikatet er utløpt eller ugyldig. Med iOS 11.3 og macOS 10.13.4, vil Safari i tillegg kontrollere om et nettsted som ber deg om å oppgi passord eller kredittkortinformasjon, ikke er sikkert pga. manglende kryptering.

Hvis Safari oppdager at nettstedet ikke er sikkert, må du ikke oppgi informasjonen din.

Hvis et ukryptert nettsted har bedt deg om å oppgi passord eller kredittkortinformasjon, advarer Safari deg om at siden ikke er sikker.

Hvis du trykker eller klikker i skjemaet for å logge på eller oppgi informasjon, får du en mer fremtredende advarsel i smartsøkfeltet.

Du må aldri oppgi passord eller kredittkortnummer på nettsteder med denne advarselen. Hvis du har behov for å bruke nettstedet, må du kontakte nettstedets eier eller administrator og varsle dem om at nettstedet ikke er sikkert.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: