Utgivelsesmerknader for GarageBand for macOS

Les om den nyeste og tidligere versjoner av GarageBand for macOS.

Nytt i GarageBand 10.4.2

Tilgjengelighet

 • Programtillegg kan nå åpnes i Kontroller-visningen, som gjør funksjonene deres tilgjengelige mens du bruker VoiceOver.

Redigering

 • Områdehodet i lydredigeringsprogrammet oppdateres nå riktig når et spor dempes.

Innhold

 • Lyder fra 808 Bass-samlingen kan nå høres og spille av riktig.

Generelt

 • I Område-fanen i lydredigeringsprogrammet vises Time Quantize for lydområder som forventet etter at en opptaksmappe er valgt bort og deretter valgt på nytt.

 


Tidligere versjoner

GarageBand 10.4.1

Nye funksjoner og forbedringer

 • Ny, forbedret design på macOS Big Sur.
 • Forbedret ytelse på Mac-maskiner med Apple Silicon.
 • Muligheter for å tilpasse områdefargene i spor.
 • Lagt til 1800 Apple Loops innenfor ulike sjangre, blant annet Hip-Hop, Chill Rap, Future Bass, New Disco og Bass House.
 • Lagt til over 190 effektoppsett samt 50 vintage-trommesett og moderne trommesett.

Stabilitet og pålitelighet

 • Løst problemet med at GarageBand kunne fryse da du dro i den øverste kanten av Smart Controls-skjermen.

Ytelse

 • Når GarageBand er åpen på en ekstern skjerm, vises appen nå umiddelbart når du avslutter fullskjermmodus.

Tilgjengelighet

 • Nå hører du et lydsignal i VoiceOver når du viser eller skjuler mastersporet. 
 • Nå hører du et lydsignal i VoiceOver når du viser eller skjuler Automatisering. 
 • Nå hører du et lydsignal i VoiceOver når du viser eller skjuler biblioteket. 
 • Nå hører du et lydsignal i VoiceOver når du viser eller skjuler hjelpelinjer. 
 • Nå hører du et lydsignal i VoiceOver når du slår Lås til rutenettet av og på. 
 • Nå hører du et lydsignal i VoiceOver når du zoomer. 

Apple Loops

 • Transposisjon fungerer nå som det skal etter at du drar en Apple Loop til en tom del av Spor-området.
 • Nå kan du lage Apple Loops basert på områder også når slutten av området er nær slutten av sangen.

Flex Time

 • Når kvantisering er aktivert for et lydområde, angis 100 automatisk for «Styrke»-innstillingen.

Smart Controls

 • Nå fungerer valg av en annen fane i en Smart Control-skjerm med to faner som det skal.

Programtillegg

 • Nå vises riktig lengde på romklang for forekomster av Space Designer som nylig er lagt inn.
 • Hvis du drar et programtillegg til en ny posisjon eller en tom plass, tilbakestilles tilpassede innstillinger ikke lenger til standardinnstillingen.

Importer

 • Nå viser GarageBand et varsel når du importerer en lydfil uten tempoinformasjon.
 • Nå viser GarageBand en dialogrute når du importerer en lydfil med tempoinformasjon i et tomt prosjekt.

Generelt

 • CAF-filer basert på taleopptak som er delt til Finder eller Mail, åpnes nå på riktig måte i GarageBand.
 • I «Nye opptak»-modusen i GarageBand vises det ikke lenger feilmeldingen «Circular Structure» (sirkelstruktur) hvis du tar opp MIDI over en eksisterende opptaksmappe som er dekket av et annet område.
 • Kvantiseringsmenyen forblir nå synlig etter at du har slått Flex Time av og deretter på igjen.
 • Nivåmålerne for mastervolumet på kontrollinjen fortsetter nå å fungere etter at «Mono» er angitt for det utgående lydsignalet.
 • Hvis du lagrer en sang som inneholder en film, viser GarageBand ikke lenger en dialogboks med spørsmål om du vil erstatte filmfilen.
 • Hvis du importerer en lydfil i en sang, og denne lydfilen har samme navn som en eksisterende fil, overskrives ikke lenger den eksisterende filen.

GarageBand 10.3.5

• Denne oppdateringen inneholder stabilitetsforbedringer og feilrettinger.

GarageBand 10.3.4

GarageBand 10.3.3

Nye funksjoner/forbedringer

 • Med loopnavigering kan du nå filtrere etter looptype.

Stabilitet/pålitelighet

 • GarageBand avsluttes ikke lenger uventet når leksjonen «Intro to Guitar» (Introduksjon til gitar) åpnes for andre gang i den samme «Lær å spille»-økten.

Redigering

 • Tangentene i Pianorull har nå riktig størrelse.

Generelt

 • Åpne, systembaserte vinduer i GarageBand bytter nå umiddelbart mellom lys og mørk modus når modusen endres i Systemvalg.
 • Inngangsnivåmåleren fungerer nå med konfigurasjonsvinduet for Lær å spille.

GarageBand 10.3.2

Ytelse

 • GarageBand fryser ikke lenger når brukere åpner Lydbibliotek, Notatblokk, Loopnavigering eller Medienavigering mens Smart Controls er åpne.

Lydbibliotek

 • Når du åpner GarageBand på en Mac der lydbiblioteket er flyttet ved hjelp av Logic Pro eller MainStage, og den eksterne stasjonen med biblioteket ikke er tilkoblet, viser GarageBand nå en dialogboks med en melding om at stasjonen må kobles til for at du skal få tilgang til lyder.
 • Nå er det mulig å installere lydbiblioteket på nytt i GarageBand etter at biblioteket er flyttet i Logic Pro eller MainStage, og deretter koble fra den eksterne stasjonen med biblioteket.
 • Impulsrespons-filer for tradisjonelle kinesiske og japanske instrumenter har nå riktig plassering når prosjekter i GarageBand for iOS åpnes på macOS.

Lær å spille

 • Tuning Hint (stemmingstips)-vinduet åpnes nå i Lær å spille-leksjoner med alternative stemminger.
 • Akkorder vises nå på riktig sted i Akkordtrener.
 • Akkordtrener gir igjen synlige tilbakemeldinger på om du spiller akkordene feil eller riktig.

Generelt

 • GarageBand støtter nå flytt og slipp fra Taleopptak.
 • Smart Controls-inspektøren vises nå riktig i nye prosjekter.
 • LCD-skjermen oppdateres nå automatisk slik at den gjenspeiler «Angre»- eller «Utfør likevel»-kommandoer for endringer av tonearten.
 • GarageBand-vinduet er nå synlig etter at fullskjermmodus avsluttes.
 • Nå er det mulig å plassere markøren for slutten av sangen med større nøyaktighet.

GarageBand for macOS 10.3.1

 • Løst et problem med at tredjeparts Audio Units- og PlatinumVerb-programtillegget ikke var tilgjengelig.

GarageBand for macOS 10.3

Nye funksjoner og forbedringer

 • To nye trommeslagere som spiller roots- og jazzinspirert med visper.
 • Over 20 kostnadsfrie artistleksjoner du kan laste ned, der du lærer å spille populære sanger på piano og gitar – veiledet av artistene som gjorde sangene berømte.
 • 1000 nye elektroniske og urbane looper innenfor Reggaeton, Future Bass og Chill Rap.
 • 400 dyre-, transport- og stemmelydeffekter. Finn ut hvordan du laster ned de nye lydene.
 • Spill og ta opp tradisjonelle instrumenter fra Fastlands-Kina og fra Japan med guzcheng, koto og taikotrommer.
 • Legg til klassiske lyder i sangene dine med fem Vintage Mellotron-effektoppsett.
 • Oppdatert kompatibilitet med GarageBand for iOS.

Stabilitet og pålitelighet

 • GarageBand avsluttes ikke lenger uventet når du laster inn bestemte effektoppsett opprettet i Logic Pro.

Redigering

 • MIDI Pan-data kan nå redigeres i GarageBand.
 • Hjelp-etiketten for markeringsverktøyet viser nå den samlede lengden på det gjeldende utvalget i tillegg til start- og sluttposisjonen.
 • Nå kan automatisering redigeres trinnvis i Pianorull-redigereren ved å trykke på Kommando-Tilvalg.

Tilgjengelighet 

 • VoiceOver annonserer nå sportypen som er valgt i Nytt spor-dialogruten.
 • VoiceOver leser nå opp navnene på sporene når du samhandler med områdene i Spor-delen.

Programtillegg

 • Størrelsen på programtilleggsvinduene endres ikke lenger uventet når du bytter til forhåndsinnstillinger som inneholder flere eller færre kontroller.

Flex

 • Når du slår på «Følg tempo og tonehøyde» i Område-redigereren, aktiveres også Flex i Spor-redigereren hvis denne ikke allerede er aktivert.

Generelt

 • GarageBand holder ikke lenger toner uventet ved bruk av Musikktaster.
 • Metronomvolumet og -tonehøyden kan justeres i GarageBand-innstillingene.
 • LCD-skjermen i GarageBand viser igjen millisekunder.
 • Masterekko- og Masterromklang-innstillingene for omgåelse lagres nå i GarageBand-prosjekter.
 • Hvis du angrer handlingen etter at du har endret tonearten i et prosjekt, går Apple Loops nå tilbake til den opprinnelige tonearten.
 • Programvareinstrument-spor reagerer nå som de skal på MIDI-inndata når Sporlås er slått av.
 • Nå kan du gjøre lydopptak under avspilling.
Publiseringsdato: