Bruk arabisk og hebraisk med toveistekst i Pages, Numbers og Keynote

Finn ut hvordan du oppretter og redigerer dokumenter med tekst fra høyre mot venstre.

Når du bruker et språk med toveistekst, er standardskriveretningen for tekst, tekstruter og tabeller fra høyre mot venstre. Den første gangen du skriver inn tekst i et dokument, avgjøres skriveretningen av tastaturspråket. 


Legg til et tastatur

Du kan bruke språk med toveistekst, som arabisk og hebraisk, i Pages, Numbers og Keynote. For å bruke toveisspråk må du endre tastaturinnstillingene.

På Mac:

 1. Velg Apple-menyen  > Systemvalg, og klikk på Tastatur.
 2. Klikk på Inndatakilder.
 3. Klikk på Legg til-knappen 
 4. Velg et språk og et tastatur.
 5. Klikk på Legg til.

På iPhone, iPad eller iPod touch: 

 1. Gå til Innstillinger.
 2. Trykk på Generelt.
 3. Trykk på Tastatur.
 4. Trykk på Tastaturer.
 5. Trykk på Legg til nytt tastatur, og velg deretter språket ditt.


Legg til det foretrukne språket ditt

Hvis språket ditt ikke vises i listen over foretrukne språk, kan du legge det til på enhetene dine.

På Mac:

 1. Velg Apple-menyen  > Systemvalg, og klikk deretter på Språk og region.
 2. Klikk på Legg til-knappen  under «Foretrukne språk». 
 3. Velg et språk og et tastatur.
 4. Klikk på Legg til.

På iPhone, iPad eller iPod touch: 

 1. Gå til Innstillinger.
 2. Trykk på Generelt.
 3. Trykk på Språk og region.
 4. Trykk på andre språk. Deretter velger du språket ditt.

Kontroller at de rette foretrukne språkene er oppført under Språk og region for å bekrefte at språkinnstillingene er endret.


Opprett et dokument

Når du har lagt til et språk med toveistekst, velger du en mal for å opprette dokumentet. 

 • På Mac: Velg Fil > Ny og velg en mal. Velg et språk med toveistekst nederst til høyre, og klikk på Velg.
 • På iPhone eller iPad: Trykk på nytt dokument-knappen , velg et språk med toveistekst i verktøylinjen og trykk deretter på en mal.
 • På iCloud.com: Klikk på nytt dokument-knappen , velg et språk med toveistekst, velg en mal og klikk deretter på Velg.

Angi språk for et eksisterende dokument

Når du oppretter et nytt dokument, bruker det samme språk som enheten bruker. Les hvordan du kan endre språket på Mac og endre språket på iPhone, iPad eller iPod touch

Følg denne framgangsmåten for enheten for å endre språk i et eksisterende dokument.

På Mac:

 1. Velg Arkiv > Avansert > Språk og region.
 2. Velg et språk.
 3. Klikk på OK.

På iPhone eller iPad:

 1. Trykk på Mer-knappen  og trykk på Språk og region.
 2. Trykk på Språk, og velg et språk.
 3. Trykk på Region, og velg en region.
 4. Trykk på Ferdig.


Jobb med toveistekst og -tabeller

Du kan ha både tekst fra høyre mot venstre og tekst fra venstre mot høyre i det samme dokumentet. Les hvordan du bytter retning på en tabell og endrer skriveretning med mer.

Endre skriveretning

 • På iPhone eller iPad: Trykk på Format-knappen . Deretter trykker du på Høyre til venstre-knappen Høyre til venstre-knappen.
 • På Mac: Klikk på Format-knappen , velg Tekst-fanen og klikk på Høyre til venstre-knappen Høyre til venstre-knappen.
 • På iCloud.com på nettet: Klikk på Format-knappen Format-knappen, velg Tekst-fanen og klikk på Høyre til venstre-knappen Høyre til venstre-knappen

Bytt retning på en tabell

 • På iPhone eller iPad: Trykk på Format-knappen , velg Tabell-fanen og rull deretter ned og trykk på Bytt tabellretning.
 • På Mac: Klikk på en tabell, klikk på Format-knappen  , velg Tabell-fanen og klikk på Bytt tabellretning-knappen Bytt tabellretning eller Bytt tabellretning.
 • På iCloud.com på nettet: Klikk på en tabell, klikk på Format-knappen Format-knappen, velg Tabell-fanen og klikk på Bytt tabellretning-knappen Bytt tabellretning eller Bytt tabellretning.

Bytt arkretning

Slik bytter du retning på alle tabellene i et ark i et Numbers-dokument:

 1. Trykk eller klikk på et ark.
 2. Trykk eller klikk på Bytt arkretning.

Bruk motstående sider

Hvis du konfigurerer et Pages-dokument som dobbeltsider, vises sidene fra høyre mot venstre når du angir et språk med toveistekst.

Velg en bokmal fra malvelgeren for å bruke motstående sider i et nytt dokument. Følg framgangsmåten for enheten for å bruke motstående sider i et eksisterende dokument:

 • På Mac: Klikk på Dokumentvalg-knappen øverst til høyre, og velg deretter Motstående sider.
 • På iPhone eller iPad: Trykk på Mer-knappen , trykk på Dokumentoppsett, rull ned og slå på Motstående sider.


Jobb med toveistekst i diagrammer

Når du angir et språk med toveistekst, går tekst, formaterte tall, datoer og etiketter i diagrammer fra høyre til venstre.

 

Publiseringsdato: