Hvis Windows-støtteprogramvare ikke installeres når du kjører Boot Camp-assistent

Finn ut hva du må gjøre hvis installereren for Windows-støtteprogramvare ikke åpnes automatisk når du har kjørt Boot Camp-assistent.

Når du har kjørt Boot Camp-assistent, starter Mac-maskinen i Windows og åpner en installerer for Windows-støtteprogramvare. Denne programvaren har drivere som gjør at Mac-maskinen kan kjøre Windows.

Noen ganger åpnes ikke installereren automatisk i Boot Camp-assistent. Hvis du opplever noen av disse symptomene, kan det hende at Windows-støtteprogramvare ikke er riktig installert:

  • En feilmelding viser at Apple-programvareoppdatering har sluttet å fungere.
  • Én eller flere skjermoppløsninger mangler eller er utilgjengelig for skjermen din i Windows.
  • Du kan ikke regulere lysstyrken på den innebygde skjermen i Windows.
  • Apple-musen, -styreflaten eller -tastaturet fungerer ikke i Windows. (Vær oppmerksom på at Force Touch ikke fungerer i Windows.)
  • Du hører ikke lyd fra de innebygde høyttalerne i Mac-maskinen i Windows.
  • Den innebygde mikrofonen eller det innebygde kameraet på Mac-maskinen registreres ikke i Windows.

Hvis du vil løse disse problemene, kan du installere Windows-støtteprogramvare manuelt.

Installere Windows-støtteprogramvare manuelt

Hvis du opplever noen av symptomene nevnt ovenfor, eller du vet at Windows-støtteprogramvare ikke ble installert via Boot Camp-assistent, kan du kjøre installereren med denne fremgangsmåten.

Da Windows-drivere ikke har blitt installert enda, er det kanskje lettere å bruke en USB-mus til å navigere.

  1. Gå til OSXRESERVED-partisjonen, som vanligvis er D:\-stasjonen.
  2. Åpne BootCamp-mappen i OSXRESERVED-partisjonen og kjør installasjonsfilen. Sørg for at du kjører installasjonen i BootCamp-mappen og ikke fra en annen plassering.
  3. Følg meldingene på skjermen for å fullføre installasjonen av Windows-støtteprogramvare for Boot Camp.

Du kan også skrive inn D:\BootCamp\setup.exe i kommandolinjen for å kjøre installereren, hvis du foretrekker dette.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: