Hvis Boot Camp-installereren ikke åpnes etter at du har brukt Boot Camp-assistenten

Hvis Boot Camp-installereren ikke åpnes automatisk etter at Macen har startet i Windows for første gang, kan du følge trinnene nedenfor.

Når du har brukt Boot Camp-assistenten til å installere Windows på Macen din, skal Macen starte i Windows, og Boot Camp-installereren skal åpnes automatisk i et «Velkommen til Boot Camp-installereren»-vindu. I enkelte tilfeller kan det hende at installereren ikke åpnes automatisk. Følg disse trinnene for å åpne den manuelt, og fullfør installasjonen av Windows-støtteprogramvaren (drivere).

Åpne installereren fra BootCamp-mappen

Siden Windows-driverne ikke er installert, kan det være enklere å bruke en mus eller et tastatur som kobles til via USB, i stedet for Bluetooth, før du har fullført disse trinnene.

  1. Gå til Filutforsker, og åpne OSXRESERVED-partisjonen, som vanligvis er stasjon D.

    Hvis du ikke har denne OSXRESERVED-partisjonen, må du følge trinnene i for å laste ned og installere Windows-støtteprogramvaren i stedet for trinnene i denne artikkelen.

  2. Åpne BootCamp-mappen, og åpne deretter installasjonsprogrammet. Du må bare åpne installasjonsprogrammet fra denne mappen, ikke fra en annen plassering.*
  3. Når du blir spurt om du vil tillate at Boot Camp utfører endringer på enheten din, klikker du på Ja.
  4. Klikk på Reparer for å begynne installasjonen.
  5. Når installasjonen er fullført, klikker du på Fullfør og klikker deretter på Ja når du blir bedt om å starte Macen på nytt. 


* Hvis du foretrekker det, kan du åpne installasjonsprogrammet ved å skrive inn D:\BootCamp\setup.exe i ledeteksten.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: