Konfigurer presentasjoner i Keynote

Les hvordan du kan velge et tema, legge til lysbilder og deretter endre utseendet og størrelsesforholdet til presentasjon på iPhone, iPad, iPod touch, Mac eller på internett på iCloud.com.

Bruke Keynote på iPhone eller iPad

Finn ut hvordan du bruker et tema, legger til innhold, endrer utseendet til et lysbilde med mer.

Velg et tema og legg til innhold

Når du skal lage en Keynote-presentasjon, må du først velge et tema. Temaene inneholder ferdigutformede lysbildelayouter som du kan bruke som utgangspunkt for presentasjonen din.

 1. I presentasjonsoversikten trykker du på Legg til-knappen  øverst på skjermen. Hvis du for øyeblikket redigerer en presentasjon, trykker du på  (på iPhone) eller trykker på Presentasjoner (på iPad) for å åpne presentasjonsoversikten.
 2. Trykk på et tema.
 3. Du legger til et lysbilde ved å trykke på Legg til lysbilde-knappen  nederst på skjermen og trykke på en lysbildelayout.
 4. Du kan legge til din egen tekst ved å dobbelttrykke på plassholderteksten. 
 5. Du erstatter et plassholderbilde ved å trykke på Erstatt media-knappen  på plassholderbildet og deretter velge ditt eget bilde.

Endre utseendet til et lysbilde

Du kan raskt endre utseendet til et lysbilde ved å bruke en annen master på den. Når du endrer masteren til et lysbilde, vises alt innholdet du allerede har lagt til, i den nye layouten.

 1. Velg ett eller flere lysbilder.
 2. Trykk på Formater-knappen  og deretter på Master.
 3. Sveip for å se alle masterne, og trykk på én av dem for å bruke den. 

Endre lysbildestørrelsen

Du kan endre lysbildestørrelsen slik at den passer til skjermer med ulike størrelsesforhold. Innhold som allerede er på lysbildet, kan bli flyttet for å passe med det nye størrelsesforholdet.

 1. Trykk på Mer-knappen  > Dokumentoppsett.
 2. Trykk på lysbildestørrelse, og trykk deretter på en ny størrelse.
 3. Hvis du velger Tilpasset, skriver du inn lysbildemålene og trykker på Ferdig. Trykk på Forrige lysbilde-knappen  eller Neste lysbilde-knappen  for å se en forhåndsvisning av lysbildene i den nye størrelsen.
 4. Trykk på Ferdig.

Endre utseendet til hele presentasjonen

Du kan raskt endre utseendet til hele presentasjonen når som helst ved å velge et nytt tema. Hvis du la til innhold, plasseres det i lysbildene til det nye temaet. Alle tilpasningene du har gjort, som endringer i tekstfargen, vises i det nye temaet.

 1. Trykk på Mer-knappen  > Dokumentoppsett.
 2. Trykk på et tema, eller sveip mot venstre for å se flere temaer.
 3. Trykk på Ferdig.

Rediger masterlysbilder

Hvis du vil endre flere lysbilder samtidig i presentasjonen din på en rask måte, kan du redigere masterlysbilder. Du kan endre layout på et masterlysbilde og legge til tekst, bilder og alle slags objekter. Endringer i masterlysbilder påvirker lysbildene i presentasjonen som bruker samme master.

 1. Trykk på bakgrunnen til et lysbilde, og trykk deretter på Rediger masterlysbilde i menyen som vises. 
 2. I sidepanelet trykker du på et masterlysbilde som du vil redigere.
 3. Velg det du ønsker å gjøre. Du kan omorganisere innhold og legge til tekst, bilder og alle slags objekter i lysbildet.
 4. Når du er ferdig med å redigere masterlysbilder, trykker du på Ferdig øverst til høyre.


Bruke Keynote for Mac

Finn ut hvordan du bruker et tema, legger til innhold, endrer utseendet til et lysbilde med mer.

Velg et tema og legg til innhold

 1. I Keynote velger du Arkiv > Ny, og deretter dobbeltklikker du på temaet du vil bruke i temavelgeren. Hvis temavelgeren ikke vises, holder du inne Tilvalg-tasten, velger Arkiv > Ny fra Temavelger, og deretter dobbeltklikker du på temaet du vil bruke.
 2. Du legger til et lysbilde ved å klikke på Legg til-knappen  på verktøylinjen og klikke på en lysbildelayout.
 3. Du kan legge til din egen tekst ved å dobbeltklikke på plassholderteksten. 
 4. Du erstatter et plassholderbilde ved å klikke på Erstatt media-knappen  på plassholderbildet og deretter velge et bilde.

Endre utseendet til et lysbilde

Du kan raskt endre utseendet til et lysbilde ved å bruke en annen master på den. Når du endrer masteren til et lysbilde, vises alt innholdet du allerede har lagt til, i den nye layouten.

 1. Klikk på Vis meny-knappen , velg Navigering og velg lysbildene du vil endre i Navigering.
 2. Klikk på Formater-knappen , klikk på Endre master og klikk på en master du vil bruke på de valgte lysbildene.

Endre lysbildestørrelsen

Du kan endre lysbildestørrelsen slik at den passer til skjermer eller projektorer med ulike størrelsesforhold. Innhold som allerede er på lysbildet, kan bli flyttet for å passe med det nye størrelsesforholdet.

 1. Klikk på Dokument-knappen , og klikk deretter på Dokument-fanen.
 2. Velg en lysbildestørrelse fra lokalmenyen for Lysbildestørrelse.
 3. Hvis du valgte Tilpasset lysbildestørrelse, skriver du inn lysbildemålene og klikker på OK.

Endre utseendet til hele presentasjonen

Du kan endre utseendet til hele presentasjonen når som helst ved å velge et nytt tema. Hvis du la til innhold, plasseres det i lysbildene til det nye temaet.

 1. Klikk på Dokument-knappen , og klikk deretter på Dokument-fanen.
 2. Klikk på Endre tema.
 3. Dobbeltklikk på et nytt tema. 
 4. Velg «Behold stilendringene» for å være sikker på at alle tilpasningene du har gjort, som endringer i tekstfargen, vises i det nye temaet. 
 5. Du kan alltid angre en temaendring hvis du foretrakk det forrige temaet du hadde.

Rediger masterlysbilder

Hvis du vil endre flere lysbilder samtidig i presentasjonen din på en rask måte, kan du redigere masterlysbilder. Du kan endre layout på et masterlysbilde og legge til tekst, bilder og alle slags objekter. Endringer i masterlysbilder påvirker lysbildene i presentasjonen som bruker samme master.

 1. Velg Vis > Rediger masterlysbilder fra menylinjen. 
 2. Velg masterlysbildet du vil redigere i sidepanelet. 
 3. Velg det du ønsker å gjøre. Du kan omorganisere innhold og legge til tekst, bilder og alle slags objekter i lysbildet.
 4. Når du er ferdig med å redigere masterlysbilder, klikker du på Ferdig nederst til høyre.


Keynote for iCloud

Du kan velge et tema når du oppretter en ny Keynote-presentasjon på internett på iCloud.com.

 1. I presentasjonsoversikten klikker du på Legg til-knappen .
 2. Dobbeltklikk på et tema. Presentasjonen åpnes i en ny fane eller et nytt vindu i nettleseren.
 3. Du legger til lysbilder ved å klikke på Legg til-knappen  i lysbildenavigering og klikke på en lysbildelayout.
 4. Du kan legge til din egen tekst på et lysbilde ved å dobbeltklikke på plassholderteksten. 
 5. Du kan legge til dine egne bilder i et lysbilde ved å dra et bilde fra datamaskinen til plassholderbildet.

Hvis du vil endre utseendet på lysbildene, lysbildestørrelsen eller temaet i en presentasjon som opprinnelig ble opprettet i Keynote for iCloud, åpner du presentasjonen i Keynote på iPhone, iPad eller Mac.

Publiseringsdato: