Om sikkerhetsinnholdet i sikkerhetsoppdatering 2017-001

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i sikkerhetsoppdatering 2017-001. 

Om sikkerhetsoppdateringer fra Apple

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Nylige utgivelser er oppført på siden for Sikkerhetsoppdateringer fra Apple.

For mer informasjon om sikkerhet kan du gå til siden for Apple-produktsikkerhet. Du kan kryptere kommunikasjon med Apple ved å bruke PGP-nøkkelen for Apple-produktsikkerhet.

Apple-sikkerhetsdokumenter refererer til sårbarheter etter CVE-ID når det er mulig.

Sikkerhetsoppdatering 2017-001

Utgitt 29. november 2017

Katalogverktøy

Tilgjengelig for: macOS High Sierra 10.13 og macOS High Sierra 10.13.1

Ikke påvirket: macOS Sierra 10.12.6 og eldre 

Virkning: En angriper kan omgå administratorautentisering uten å oppgi administratorpassordet

Beskrivelse: Det var en logisk feil i valideringen av legitimasjon. Problemet ble løst gjennom forbedret validering av legitimasjon.

CVE-2017-13872

Oppføring oppdatert 29. november 2017

Hvis du nylig har oppdatert fra macOS High Sierra 10.13 til 10.13.1, må du omstarte Mac-maskinen for å sikre at sikkerhetsoppdateringen blir tatt i bruk. Eller hvis du ser MRTConfigData 1.27 i Installeringer-listen under Programvare i Systemrapport, er Mac-maskinen også beskyttet.

For å bekrefte at Mac-maskinen din har sikkerhetsoppdatering 2017-001:

  1. Åpne Terminal-appen, som finnes i Verktøy-mappen under Programmer.
  2. Skriv inn what /usr/libexec/opendirectoryd, og trykk på returtasten. 
  3. Hvis sikkerhetsoppdatering 2017-001 er installert, ser du ett av disse versjonnumrene for prosjektet:
    opendirectoryd-483.1.5 på macOS High Sierra 10.13
    opendirectoryd-483.20.7 på macOS High Sierra 10.13.1

Hvis du trenger rotbrukerkontoen på Mac-maskinen, må du aktivere rotbrukeren på nytt og endre rotpassordet etter denne oppdateringen.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: