Om bildefrekvens og matching av dynamisk rekkevidde på Apple TV

Finn ut hvordan du slår på matching av bildefrekvens og dynamisk rekkevidde.

Apple TV 4K1 er utviklet for å gi deg den beste opplevelsen basert på kapasiteten til 4K-TV-en din. Som standard matcher Apple TV 4K den dynamiske rekkevidden til den høyeste oppdateringsfrekvensen som støttes av TV-en din. Hvis TV-en din for eksempel støtter Dolby Vision ved 30 Hz, men den støtter også HDR10 ved 60 Hz, bruker Apple TV 4K HDR10 i stedet for Dolby Vision.

Du kan også konfigurere Apple TV 4K til automatisk å bytte skjermformatet til å matche den opprinnelige dynamiske rekkevidden og bildefrekvensen for innholdet du ser på, i stedet for å bruke den beste funksjonaliteten på TV-en. Apple TV 4K bruker for eksempel HDR10 ved 60 Hz når du ser på HDR-innhold, men bytter til Dolby Vision ved 30 Hz når du ser på innhold som støtter Dolby Vision. 

Apple TV HD er utviklet for å gi deg den beste opplevelsen i HD. Du kan konfigurere Apple TV HD til automatisk å bytte skjermformatet til å matche bildefrekvensen for innholdet du ser på.

Slå Match dynamisk rekkevidde eller Match bildefrekvens på eller av

Gå til Innstillinger > Video og lyd > Match innhold. Deretter velger du blant følgende:

  • Match dynamisk rekkevidde: Slå på for at Apple TV 4K skal matche utdataene med den opprinnelige dynamiske rekkevidden for innholdet du ser på.
  • Match bildefrekvens: Slå på for at Apple TV 4K eller Apple TV HD skal matche oppdateringsfrekvensen med den opprinnelige bildefrekvensen for innholdet. Dette gjelder innhold med ulike bildefrekvenser, for eksempel filmbasert innhold ved 24 bps eller annet internasjonalt innhold.2

Hvis du slår på en av disse innstillingene, prøver Apple TV automatisk å fastslå hvilken dynamisk rekkevidde og bildefrekvens som støttes av TV-en din.

Hvis Apple TV ikke kan fastslå hvilke skjermformat som er tilgjengelig, må du bekrefte hvilke skjermformater TV-en din kan vise. For å bekrefte et format går du til Innstillinger > Video og lyd > Match innhold. Deretter velger du et format under Ikke-verifiserte formater for å kjøre en kort skjermtest og bekrefte at det vises riktig på TV-en.

Les mer

Når du matcher innhold, bytter TV-en din dynamisk rekkevidde og bildefrekvens basert på innholdet du ser på. Du ser kanskje en blank skjerm eller flimring når TV-en bytter mellom formater. 

 

  1. Matching av bildefrekvens og dynamisk rekkevidde er ikke tilgjengelig på Apple TV (3. generasjon) eller eldre.
  2. Apple TV matcher bildefrekvensen for innholdet ved 60, 50, 30, 25 og 24 bps. Bildefrekvensen matcher oppdateringsfrekvensen i henhold til regionen din, for eksempel 29,97 bps for NTSC. 25 og 30 bps bruker fordoblet bildefrekvens for å vise 50 og 60 Hz når det er tilgjengelig, slik at det opprinnelige utseendet matches samtidig som et jevnt brukergrensesnitt opprettholdes.
Publiseringsdato: