Følg min oppmerksomhet på iPhone X

Finn ut hvordan du slår på Følg min oppmerksomhet på iPhone X.

Slå Følg min oppmerksomhet på eller av

Selv om du ikke registrerer deg for Face ID, aktiveres TrueDepth-kameraet på iPhone X for å støtte Følg min oppmerksomhet, f.eks. demping av skjermen hvis du ikke ser på enheten eller senking av volumet for varsler hvis du ser på enheten.

Hvis du ikke vil bruke disse funksjonene, går du til Innstillinger > Face ID og kode og slår av Følg min oppmerksomhet.

Publiseringsdato: