Bruk Rytme-sequencer i GarageBand for iOS

I GarageBand for iOS 2.3 kan du lage rytmer på iPhone eller iPad med et grensesnitt som er inspirert av klassiske trommemaskiner. Og deretter legger du til rytmen i sangen din.

For å komme i gang med Rytme-sequencer oppretter du enten en ny sang eller åpner en eksisterende sang. Hvis du oppretter en ny sang, åpnes Lyd-leseren automatisk. Hvis du vil legge til Rytme-sequencer i en eksisterende sang, trykker du på symbol for Lyd-leser for å åpne Lyd-leseren.

I Lyd-leseren sveiper du til du ser Trommer. Deretter trykker du på Rytme-sequencer.

Rytme-sequencer-skjermbilde

Legg til rytmer i sangene dine raskt

I Rytme-sequencer trykker du på Mønster-knappen. Deretter velger du et forhåndslaget mønster som passer best til stilen du er ute etter. Mønsteret spilles av i tempoet du har angitt for sangen din, og looper avhengig av lengden på mønsteret. Hvert forhåndslagde mønster har egne innstillinger, inkludert mønsterlengde, som du kan endre.

Trykk på avspillingsknapp for Rytme-sequencer for å stoppe eller starte mønsteret. Hvis du vil legge til mønsteret i sangen din, tar du opp mønsteret.

Du kan redigere mønsteret ved å slå trinn av eller på. Hver rad samsvarer med ett enkelt instrument i trommesettet, som vises til venstre for rutenettet. Trykk på et opplyst trinn i rutenettet for å slå av et trinn i mønsteret. Trykk på et trinn som ikke er opplyst, for å slå på et trinn.

Du kan også endre lydene i mønsteret. Hvis du vil endre hele settet, trykker du på knappen nederst på skjermen som viser det gjeldende settet (for eksempel Trap Door eller Hacienda). I Trommer-vinduet velger du lydstilen fra kolonnen til venstre, og du velger settet fra kolonnen til høyre. Hvis du vil laste ned flere lyder, trykker du på «Last ned flere trommesett». Deretter velger du lydene du liker, i lydbiblioteket. Når du har funnet settet du vil ha, trykker du på Ferdig.

Lag din egen rytme

Hvis du vil lage din egen rytme helt fra bunnen av, trykker du på Mønster-knappen. Deretter velger du Nytt mønster. Trykk på Trinn av/på for å legge til og fjerne trinn. Du kan legge til og fjerne trinn mens Rytme-sequencer spilles av i bakgrunnen eller er inaktiv.

Når du har lagt til trinn, kan du redigere hvert enkelt trinn:

 • Trykk på Anslag for å endre volumet på et trinn. Skyv fingeren din ned på trinnet for å redusere volumet, og skyv opp for å øke volumet.
 • Trykk på Gjenta noter for å dele et trinn opp i flere trinn. Skyv fingeren oppover for å øke antall deler, og skyv nedover for å redusere antall deler.
 • Trykk på Tilfeldig for å legge til menneskeaktig variasjon i et trinn. Skyv deretter fingeren nedover for å øke variasjonen i trinnet.

Hvis du vil redigere innstillingene for en hel rad, trykker du på et instrument til venstre for rutenettet. 

 • Hvis du vil endre én enkelt del av et sett, trykker du på Tromme i Radinnstillinger-vinduet. Og deretter trykker du på trommen du vil tildele den raden. Raden spiller nå den nylig tildelte trommen.
 • Hvis du vil endre på lengden på hvert enkelt trinn i raden, trykker du på Trinnlengde. Deretter velger du en lengde.
 • Hvis du vil endre på hvilken retning Rytme-sequencer spiller av instrumentet i mønsteret, trykker du på Avspillingsmodus. Deretter velger du et alternativ.

Når du har laget rytmen din, kan du lagre den som et mønster. Trykk på Mønster-knappen og deretter på Lagre. Gi mønsteret et navn, og trykk på Ferdig. Du kan bruke mønsteret flere ganger og legge det til i forskjellige sanger.

Når du vil legge til mønsteret i en sang, tar du opp mønsteret.

Ta opp mønsteret

Hvis du vil ta opp mønsteret i sangen, trykker du på Ta opp-knappen i kontrollinjen. Rytme-sequencer starter automatisk. Mønsteret spilles av i en loop inntil du stopper opptaket. Når du er ferdig med opptaket, trykker du på knappen for Spor-visning knappen for Spor-visning for å se opptaket. Trykk på avspillingsknapp i kontrollinjen for å høre mønsteret i kontekst med de andre sporene dine.

Når du har spilt inn mønsteret, kan du redigere og justere sporet på samme måte som med andre instrumentspor.

Se og endre innstillinger for mønster

Rytme-sequencer bruker trinn for å avgjøre lengden på et bestemt mønster. Hvis sangen din bruker 4/4-takt, kan du angi mønsterlengde på 16–64 trinn. Hvis sangen din bruker 3/4- eller 6/8-takt, kan du angi mønsterlengde på 12–48 trinn. Du kan også manuelt endre loopen på hver enkelt tromme ved å trykke på Start/slutt på loop-knappen og deretter dra håndtakene på hver rad.

Hvis du vil se informasjon og endre innstillinger for det gjeldende mønsteret, trykker du på Informasjon-knapp.

 • Angi mønsterlengden (16, 32, 48 eller 64 trinn i 4/4-takt, og 12, 24 eller 48 trinn i 3/4- eller 6/8-takt)
 • Angi trinnlengden (1/8, 1/8t, 1/16, 1/6t, 1/32)
 • Angi avspillingsmodus (forlengs, baklengs, pingpong eller tilfeldig)
 • Angi swing i mønsteret
 • Tilbakestill mønsteret. Hvis du startet med et tomt mønster, tømmer du rutenettet ved å trykke på Tilbakestill.
Publiseringsdato: