Bla gjennom GarageBand etter iOS-sanger

Bruk Mine sanger-leseren eller Filer-appen for å bla gjennom og administrere GarageBand-sanger og -lydfiler på iPhone eller iPad.

Denne artikkelen har blitt arkivert og oppdateres ikke lenger av Apple.

I iOS 11 fungerer Mine sanger-leseren i GarageBand med Filer-appen for å holde sangene dine oppdatert på alle enhetene dine. Slik blar du gjennom sanger når du har en sang åpen:

 • På iPhone trykker du på Mine sanger-symbol og deretter på Mine sanger.
 • På iPad trykker du på Mine sanger.

Mine sanger-leser i visning for gjennomgang

Bla gjennom sanger

For å bla gjennom plasseringer der du har lagret sanger, trykker du på Bla gjennom i Mine sanger-leseren. Du må kanskje trykke flere ganger. I Bla gjennom-menyen trykker du på en plassering for å åpne den i leseren. Plasseringer kan omfatte enheten din og iCloud Drive.

Du kan også bla gjennom sangene dine ved å gjøre følgende:

 • Trykk på Nylige for å se sanger du har åpnet nylig.
 • Hvis du ønsker å se etter en spesifikk sang, kan du trykke i søkefeltet øverst i vinduet, og deretter skrive inn deler av eller hele navnet på sangen.
 • Trykk på Navn, Dato, Størrelse eller Etikett for å sortere sanger etter ulike kriterier. 
 • Hvis du vil se dokumenter som miniatyrbilder, trykker du på Vis som liste-symbolet.
 • For å se dokumentene som deler en etikett, trykker du på en etikett i Bla gjennom-menyen.

Organiser sangene dine med mapper og etiketter

Du kan holde sangene dine organisert ved å opprette mapper og lagre sangene i dem. Slik oppretter du mapper:

 1. Trykk på Bla gjennom i Mine sanger-leseren, og trykk deretter på en plassering. 
 2. Sveip ned, og trykk på Opprett ny mappe-symbolet.
 3. Gi mappen et navn, og trykk deretter på Ferdig.
 4. Hvis du vil opprette en ny sang i den mappen, åpner du mappen og trykker på Opprett dokument. GarageBand lagrer automatisk sangen på den plasseringen inntil du flytter den.

Du kan også bruke etiketter til å organisere sangene og lydfilene dine. Med etiketter er det enklere å finne sanger eller andre filer raskt.

Legg til etiketter på sanger

 1. Trykk på Velg, og deretter trykker du på miniatyrbildet av dokumentet, slik at et hakemerke vises på det.
 2. Trykk på Del på iPad, eller trykk på Del-symbolet på iPhone, og deretter trykker du på Legg til etikett-symbol.
 3. Du kan velge en eksisterende etikett eller opprette din egen. Slik oppretter du din egen etikett:
  • Trykk på Legg til ny etikett.
  • Angi et navn på etiketten, og velg en farge.
  • Trykk på Legg til etikett. Du kan merke dokumenter med den nye etiketten, og etiketten vises også i Bla gjennom-menyen.

Administrer etiketter

 1. Trykk på Bla gjennom for å åpne Bla gjennom-menyen, og trykk deretter på Rediger.
 2. Trykk på navnet til en eksisterende etikett.
 3. Deretter angir du navnet på den nye etiketten.
 4. Trykk på Ferdig.

Administrer sanger

Du kan dele, flytte, kopiere og slette sanger i Mine sanger-leseren eller Filer-appen. Trykk på Velg, trykk på miniatyrbildet av dokumentet slik at du ser et hakemerke på det, og trykk deretter på alternativet du ønsker, nederst på skjermen.

 • Hvis du vil dele en sang, trykker du på Del på iPad, eller du kan trykke på Del-symbol på iPhone. Og deretter velger du hvordan du vil dele sangen.
 • Hvis du vil kopiere eller flytte sangen til en annen mappe eller plassering, trykker du på Flytt på iPad, eller du kan trykke på Flytt-symbolet på iPhone, velge den nye plasseringen og deretter trykke på Kopier eller Flytt. Hvis du kopierer sanger mellom plasseringer fra iCloud Drive til enheten din, forblir en kopi av sangen på den opprinnelige plasseringen.
 • Hvis du vil slette sanger, trykker du på Slett på iPad, eller du kan trykke på Papirkurv-symbolet på iPhone.

Arbeid med lydfiler

Hvis du vil bruke lydfiler i GarageBand for iOS 2.3, bruker du Fildeling i iTunes på Mac eller PC for å legge dem til på iOS-enheten din. Deretter finner du filene i Filoverføring-mappen i GarageBand på iOS-enheten.

Slik legger du til filer på enheten med iTunes File Transfer:

 1. Åpne iTunes på Mac eller PC.
 2. Koble iPad eller iPhone til datamaskinen din med USB-kabelen som fulgte med enheten.
 3. Klikk på enheten i iTunes. Få hjelp hvis du ikke finner den
 4. Klikk på Fildeling i sidepanelet til venstre.
 5. Velg GarageBand, og dra og slipp deretter filer fra en mappe eller et vindu til Dokumenter-listen for å kopiere dem til enheten.

Hvis du oppgraderer til GarageBand for iOS 2.3 og har eksisterende lydfiler på enheten, flytter GarageBand automatisk filene til Filoverføring-mappen i GarageBand etter oppgraderingen. 

Legg til lydfiler i sangene dine

Når du har lagt til lydfiler i Filoverføring-mappen i GarageBand, kan du legge dem til i sangene dine.

 1. Åpne GarageBand på iOS-enheten din, og åpne sangen du vil legge til lydfil i.
 2. Hvis det er nødvendig, trykker du på Spor-visning-symbol for å åpne sangen i Spor-visning.
 3. Trykk på symbol for Looper-leser for å åpne Looper-leseren. Hvis du ser en dialogboks med et spørsmål om du vil at filene skal flyttes til Filoverføring i GarageBand, trykker du på Flytt filer.
 4. Trykk på Lydfiler, og dra deretter filen til Spor-området i GarageBand.

Legg til lydfiler fra skytjenester fra tredjeparter

Hvis du vil legge til lydfiler som er lagret i en skytjeneste fra en tredjepart, eller på en annen plassering, kopierer du dem til i Filoverføring-mappen i GarageBand med Filer-appen.

 1. Åpne Filer-appen, og trykk på Bla gjennom.
 2. I Bla gjennom-menyen trykker du på plasseringen der filen er lagret, og så finner du filen.
 3. Trykk på Velg, og trykk deretter på filen slik at et hakemerke vises på den.
 4. Trykk på Flytt, trykk på På [enhet], og trykk deretter på GarageBand-mappen.
 5. Trykk på Filoverføring-mappen i GarageBand og deretter på Kopier. Du kan nå legge til filen i sangen din ved bruk av Looper-leseren i GarageBand.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: