Hvis macOS High Sierra viser passordet ditt i stedet for et passordhint for et kryptert APFS-volum

Ta grep for å beskytte dataene dine hvis du ser passordet ditt i stedet for passordhintet ditt for et kryptert APFS-volum.

Det kan hende at passordet ditt vises i stedet for passordhintet ditt hvis du brukte kommandoen Legg til APFS-volum i Diskverktøy til å opprette et kryptert APFS-volum, og du oppga et passordhint. 

Hvis du endrer passordet på et berørt volum, fjernes hintet, men det påvirker ikke de underliggende krypteringsnøklene som beskytter dataene dine. 

Apple anbefaler at du følger denne framgangsmåten for å ivareta sikkerheten til dataene dine.

Krypterte APFS-volum som du har opprettet med andre metoder, påvirkes ikke.

Beskytt det krypterte APFS-volumet

Følg denne framgangsmåten for å oppdatere macOS High Sierra før du sikkerhetskopierer, sletter og gjenoppretter det krypterte APFS-volumet.

 1. Installer tilleggsoppdateringen for macOS High Sierra 10.13 fra oppdateringssiden i App Store.
 2. Opprett en kryptert sikkerhetskopi av dataene dine i det påvirkede APFS-volumet.
 3. Åpne Diskverktøy og velg det påvirkede krypterte APFS-volumet i sidepanelet.
 4. Klikk på Deaktiver for å deaktivere volumet.
 5. Klikk på Slett.
 6. Når du blir bedt om det, skriver du inn et navn på volumet i navnefeltet.
 7. Endre format til APFS.
 8. Endre så format igjen til APFS (kryptert).
 9. Oppgi et nytt passord i dialogen. Oppgi det igjen for å verifisere passordet, og hvis du vil, oppgi et hint for det krypterte APFS-volumet. Klikk på Velg.
 10. Klikk på Slett. Du kan se framdriften i sletteprosessen.
 11. Klikk på Ferdig når prosessen er fullført.
 12. Gjenopprett dataene du sikkerhetskopierte i trinn 2, til det nye krypterte APFS-volumet du nettopp opprettet.

Beskytt andre kontoer

Hvis diskpassordet for noe påvirket kryptert APFS-volum er det samme som passordet du bruker på en macOS-brukerkonto eller Internett-tjeneste, bør du endre passord på brukerkontoen eller Internett-tjenesten.

Publiseringsdato: