Hvis en Bluetooth-enhet ikke kobler seg til på nytt på en Mac-maskin som kjører Windows

Når Mac-maskinen som kjører Windows er uvirksom, er det ikke sikkert at en Bluetooth-enhet som en mus eller et tastatur kobler seg til igjen automatisk. Les om hva du bør gjøre.

Du kan løse problemet ved å bruke Windows Update til å forsikre deg om at Windows-installasjonen har de nyeste driverne. For å få mer informasjon, kan du se A Bluetooth mouse or keyboard fails to reconnect after being left idle på kundestøttesiden til Microsoft.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: