Bytte mellom Windows og macOS i macOS High Sierra

Hvis du bruker Boot Camp med macOS High Sierra, kan du trykke på og holde inne Tilvalg mens du omstarter Mac-maskinen for å velge operativsystem.

macOS High Sierra oppgraderer SSD-stasjoner til Apple File System (APFS). Dette systemet krever i øyeblikket Startup Manager for å bytte mellom Windows og macOS. Hvis du velger Start på nytt i OS X fra Boot Camp-menyen i Windows, vises denne meldingen: «Fant ikke oppstartsvolumet for OS X.»

Følg denne framgangsmåten for å starte i macOS eller Windows:

  1. Omstart Mac-maskinen og trykk umiddelbart på Tilvalg-tasten.
  2. Slipp Tilvalg-tasten når du ser Startup Manager-vinduet.
  3. Velg macOS- eller Windows-startdisken, og klikk deretter på pilen eller trykk på Enter. 
    Startup Manager

Gjenta denne fremgangsmåten hver gang du vil bytte mellom operativsystem.

Hvis du bruker en skjermleser

Hvis du bruker VoiceOver eller en annen skjermleser og trenger hjelp med å bytte mellom Windows og macOS High Sierra, kan du kontakte Apple-kundestøtte.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: