Bruk Bilkjøring på iPhone til å konsentrere deg om veien

Med iOS 15 hjelper Bilkjøring deg med å holde fokus på veien. Når du slår på funksjonen, blir tekstmeldinger og andre varsler begrenset i antall eller får lyden slått av.

Når du har konfigurert Bilkjøring, kan du be Siri lese svarene for deg, slik at du ikke trenger å se på iPhonen. Innkommende anrop er bare tillatt når iPhonen er koblet til CarPlay, Bluetooth-systemet i bilen eller tilbehør som er håndfritt.

Slik konfigurerer du Bilkjøring

Hvis du ikke tidligere brukte Ikke forstyrr sjåføren på iOS 14 eller eldre versjoner, må du stille inn Bilkjøring for å slå på funksjonen. Slik gjør du det: 

En iPhone som viser hvordan du konfigurerer Bilkjøring 

 1. Gå til Innstillinger og trykk på Fokus.
 2. Trykk på Legg til-knappen , og trykk deretter på Bilkjøring.
 3. Trykk på Neste, og følg instruksjonene på skjermen for å stille inn alternativene du vil bruke, for eksempel Tillatte varslinger.
 4. Trykk på Ferdig.

Aktiver eller deaktiver Bilkjøring

Hvis du tidligere brukte Ikke forstyrr sjåføren på iOS 14 eller eldre versjoner, dukker Bilkjøring automatisk opp som et alternativ under Fokus. Slik aktiverer og deaktiverer du Bilkjøring:

En iPhone som viser hvordan du slår på eller av Bilkjøring 

 1. Gå til Innstillinger > Fokus og trykk på Bilkjøring. 
 2. Aktiver eller deaktiver Bilkjøring.

Hvis du allerede har konfigurert Bilkjøring, kan du raskt aktivere og deaktivere funksjonen i kontrollsenteret. Slik gjør du det: 

 1. Åpne Kontrollsenter.
 2. Trykk på og hold nede Fokus, og trykk deretter på Bilkjøring for å aktivere eller deaktivere dette.

Når Bilkjøring er aktivert, dukker kjøresymbolet  opp på statuslinjen og på låst skjerm, og statusen din vises automatisk i Meldinger-appen. Når noen sender deg en melding, vil de se at du har slått av varsling, men de kan fortsatt varsle deg hvis det haster.

En iPhone som viser hvordan du slår på Bilkjøring automatisk 

Slå på Bilkjøring automatisk

 1. Gå til Innstillinger > Fokus og trykk på Bilkjøring.
 2. Trykk på Ved bilkjøring under Slå på automatisk, og velg deretter ett av disse alternativene: 
  • Automatisk: Bilkjøring aktiveres ut fra bevegelsene som blir oppfattet.
  • Når tilkoblet bilens Bluetooth-anlegg: Bilkjøring aktiveres når iPhonen er koblet til en Bluetooth-enhet i bilen.
  • Manuelt: Bilkjøring kan aktiveres manuelt i kontrollsenteret.
  • Aktiver med CarPlay: Bilkjøring aktiveres automatisk når iPhonen er koblet til CarPlay.

Tilpass varslene dine

Følg disse trinnene for å tillate varslinger fra visse personer: 

En iPhone som viser hvordan du tilpasser varslinger 

 1. Gå til Innstillinger > Fokus og trykk på Bilkjøring.
 2. Trykk på Personer under Tillatte varslinger.
 3. Trykk på Legg til person, og velg deretter kontakten du vil tillate varslinger fra.

Vis fokusstatusen din til andre

Når du konfigurerer Bilkjøring, kan du slå på Fokusstatus. Dette gjør at når noen sender deg en melding, viser appen vedkommende at du har slått av varsling. Appene vet bare at du har slått av varsling. De vet ikke hvilket fokus du har slått på, så navnet blir aldri delt. Fokusstatusen din vises i apper når du har aktivert et fokus og gitt den aktuelle appen tillatelse.

En iPhone som viser hvordan du slår på fokusstatus 

Slik slår du på Fokus-status: 

 1. Gå til Innstillinger > Fokus. 
 2. Trykk på Bilkjøring. 
 3. Trykk på Fokusstatus, og så kan du aktivere funksjonen.

Slå på Autosvar

Med Autosvar får favorittene dine og de du tillater varslinger fra, et automatisk svar når Bilkjøring er aktivert. De kan velge å varsle deg allikevel ved å sende «haster» i tillegg. Slik gjør du det:

En iPhone som viser hvordan du slår på Autosvar 

 1. Gå til Innstillinger > Fokus og trykk på Bilkjøring.
 2. Trykk på Autosvar under Valg.
 3. Velg et alternativ, slik som Ingen, Nylige, Favoritter eller Alle kontakter.

Her kan du også tilpasse autosvarmeldingen som andre får når de sender deg en melding mens Bilkjøring er aktivert.

Finn ut mer

Lær mer om funksjonene til Fokus som gjør det lettere å konsentrere seg når du må legge vekk enheten.

Publiseringsdato: