Bla gjennom iWork-dokumenter på iPhone, iPad eller iPod touch

Bruk dokumentorganisereren til å bla gjennom og administrere Pages-, Numbers- og Keynote-dokumenter.

I iOS 11 og nyere og iPadOS fungerer presentasjonsorganisereren i Pages, Numbers eller Keynote sammen med Filer-appen, slik at dokumentene dine holdes oppdatert på tvers av enheter og apper. Slik blar du gjennom dokumenter når du har et dokument åpent:

 • På iPhone trykker du på Dokumenter-, Regneark- eller Presentasjon-knappen Tilbake-knappen.
 • På iPad trykker du på Dokumenter, Regneark eller Presentasjoner, avhengig av hvilken iWork-app du bruker.

Bla gjennom dokumenter

For å bla gjennom andre plasseringer hvor du har lagret iWork-dokumenter, trykker du på Bla gjennom i dokumentorganisereren. Du må kanskje trykke flere ganger. I Bla gjennom-menyen som vises, trykker du på en plassering for å åpne den i dokumentorganisereren. Plasseringer kan inkludere enheten din, iCloud Drive og tredjeparts skytjenester. Hvis du ikke ser en plassering du vil bla gjennom, kan du slå den på så den vises i Bla gjennom-menyen.

Du kan også bla gjennom dokumentene dine ved å gjøre følgende:

 • For å se nylig redigerte dokumenter i iWork-appen du for øyeblikket bruker, trykker du på Nylige.
 • For å se etter et spesifikt dokument trykker du i søkefeltet øverst i vinduet, og deretter skriver du inn deler av eller hele navnet på dokumentet.
 • For å sorterere dokumenter i dokumentorganisereren etter navn, dato, størrelse eller etikett sveiper du ned i dokumentorganisereren til knappene vises, og deretter trykker du på en av dem. 
 • For å se dokumentene som miniatyrbilder eller som en liste trykker du på Listevisning-knappen Liste-knappen øverst i dokumentorganisereren.
 • For å se dokumentene som deler en etikett, trykker du på en etikett i Bla gjennom-menyen. Finn ut hvordan du jobber med etiketter.

Organiser dokumentene dine med mapper og etiketter

Du kan holde dokumentene dine organisert ved å opprette mapper og lagre dokumentene i dem. Slik oppretter du mapper:

 1. Trykk på Bla gjennom i dokumentorganisereren, og deretter trykker du på en plassering. 
 2. Sveip ned i dokumentorganisereren, og trykk deretter på Ny mappe-knappen 
 3. Gi mappen et navn, og trykk deretter på Ferdig.
 4. For å opprette en nytt dokument i den mappen åpner du mappen, og deretter trykker du på Opprett dokument. Dokumentet blir deretter lagret i den mappen til du flytter det.

Du kan også bruke etiketter til å organisere filene dine. Etiketter gjør det enkelt å finne et dokument du trenger, på en rask måte.

Legg til en etikett på et dokument

 1. Trykk på Velg, og deretter trykker du på miniatyrbildet av dokumentet, slik at et hakemerke vises på det.
 2. Trykk på Del på iPad, eller trykk på Del-knappen  på iPhone og iPod touch, og trykk deretter på Legg til etikett. 
 3. Du kan velge en eksisterende etikett eller opprette din egen. Slik oppretter du din egen etikett:
  • Trykk på Legg til ny etikett.
  • Angi et navn på etiketten, og velg en farge.
  • Trykk på Legg til etikett. Du kan merke dokumenter med den nye etiketten, og etiketten vises også i Bla gjennom-menyen.

Administrer etiketter

 1. I dokumentorganisereren trykker du på Bla gjennom for å åpne Bla gjennom-menyen, og deretter trykker du på Rediger.
 2. Trykk på navnet til en eksisterende etikett.
 3. Deretter angir du navnet på den nye etiketten.
 4. Trykk på Ferdig.


Administrere dokumenter

Du kan dele, flytte, kopiere og slette dokumenter i dokumentorganisereren. Trykk på Velg, trykk på miniatyrbildet av dokumentet slik at du ser et hakemerke på det, og trykk deretter på alternativet du ønsker, nederst på skjermen.

 • For å dele et dokument trykker du på Del på iPad, eller du kan trykke på Del-knappen  på iPhone eller iPod touch, og deretter velge hvordan du vil dele dokumentet. For å dele eller lagre dokumentet i et annet format, som for eksempel PDF, trykker du på Eksporter.
 • For å kopiere eller flytte dokumentet til en annen mappe eller plassering trykker du på Flytt på iPad, eller du kan trykke på Flytt-knappen  på iPhone, velge den nye plasseringen, og deretter trykker du på Kopier eller Flytt.
 • For å slette et dokument trykker du på Slett på iPad, eller du kan trykke på Slett-knappen  på iPhone eller iPod touch.

Endre navn på et dokument

Påse at du viser dokumentene som miniatyrbilder før du gir dem nye navn.

 1. Trykk på dokumentnavnet i dokumentorganisereren, og trykk deretter på «x» i tekstfeltet for å slette det nåværende navnet.
 2. Skriv inn et nytt navn, og klikk deretter på Ferdig.

Bla gjennom og åpne nylig slettede eller tidligere versjoner av dokumenter

Slik blar du gjennom og åpner nylig slettede dokumenter:

 1. I dokumentorganisereren trykker du på Bla gjennom for å åpne Bla gjennom-menyen.
 2. Trykk på Nylig slettet. Nylig slettede dokumenter vises i dokumentorganisereren. 
 3. Trykk på Velg, trykk på ett eller flere dokumenter, og trykk deretter på Gjenopprett. 
 4. For å få informasjon om et nylig slettet element kan du trykke og holde på navnet til dokumentet eller mappen, løfte opp fingeren og deretter trykke på Info i menyen.

Du kan også bla gjennom og gjenopprette tidligere versjoner av et dokument som du har lagret i iCloud Drive:

 1. I dokumentorganisereren trykker du på Bla gjennom for å åpne Bla gjennom-menyen, og deretter trykker du på iCloud Drive.
 2. I dokumentorganisereren trykker du på Velg, trykker på et dokument, og deretter gjør du ett av følgende:
  • På iPad: Trykk på Versjoner. 
  • På iPhone eller iPod touch trykker du på Versjoner-knappen .
 3. Trykk på en versjon for å velge den. 
  • Trykk på Forhåndsvis for å forhåndsvise en versjon. Du kan søke etter tekst i forhåndsvisningen, og du kan kopiere tekst og objekter. Du kan imidlertid ikke redigere i forhåndsvisningen. 
  • Trykk på Lagre en kopi for å åpne en versjon som du kan redigere.
  • Trykk på Gjenopprett for å erstatte den gjeldende versjonen med forhåndsvisningsversjonen.
  • Trykk på Lukk for å gå tilbake til den gjeldende versjonen.


Tilpass Bla gjennom-menyen

Du kan slå på eller av plasseringer der du lagrer dokumenter, endre rekkefølge på elementer og redigere etikettkategorier. Endringer du gjør i Bla gjennom-menyen i dokumentorganisereren, påvirker også Bla gjennom-menyen i Filer-appen. Hvis du bruker en tredjeparts skytjeneste som Box til å administrere dokumentene dine, kan du laste ned, installere og konfigurere appen deres på enheten din, og deretter slår du den på for å bruke den med dokumentorganisereren og Filer-appen.

 1. I dokumentorganisereren trykker du på Bla gjennom for å åpne Bla gjennom-menyen.
 2. Trykk på Rediger i Bla gjennom-menyen, og deretter kan du gjøre følgende:
  • Slå på plasseringen du vil bruke.
  • For å endre rekkefølge på elementer i listen trykker og holder du på Endre rekkefølge-knappen , og deretter drar du plasseringen eller etikettnavnet til en ny plass.
  • For å fjerne en etikettkategori trykker du på Slett-knappen .
 3. Trykk på Ferdig. 

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: