Bruk Nødanrop (SOS) på iPhone

Med Nødanrop (SOS) kan du raskt og enkelt ringe etter hjelp og varsle nødkontaktene dine. 

Slik fungerer det

Når du foretar et anrop med SOS, ringer iPhone automatisk til det lokale nødnummeret. I enkelte land og regioner kan det hende at du må velge tjenesten du trenger. I Fastlands-Kina kan du for eksempel velge politi, brannvesen eller ambulanse. 

Du kan også legge til nødkontakter. Når en nødsamtale er ferdig, varsler iPhone nødkontaktene dine med en tekstmelding, med mindre du velger å avbryte dette. iPhone sender dem plasseringen din, og i en periode etter at du har gått inn i SOS-modus, sender den oppdateringer til nødkontaktene dine når plasseringen din endres. 

Ring til nødetater

Slik ringer du på iPhone 8 eller nyere: 

 1. Trykk og hold inne sideknappen og én av volumknappene til Nødanrop (SOS)-skyveknappen vises. 
 2. Dra i Nødanrop (SOS)-skyveknappen for å ringe til nødetatene. Hvis du fortsetter å holde inne sideknappen og volumknappen, og ikke drar i skyveknappen, starter en nedtelling og det avgis en varsellyd. Hvis du holder inne knappene til nedtellingen er fullført, ringer iPhone automatisk til nødetatene.

Slik ringer du på iPhone 7 eller tidligere: 

 1. Trykk raskt på sideknappen (eller knappen øverst) fem ganger. Du ser Nødanrop (SOS)-skyveknappen. (I India trenger du kun å trykke tre ganger på knappen, siden iPhone automatisk ringer til nødetater.) 
 2. Dra i Nødanrop (SOS)-skyveknappen for å ringe til nødetatene.

Når samtalen er ferdig, sender iPhone en tekstmelding med den nåværende posisjonen din til nødkontaktene dine, med mindre du velger å avbryte dette. Hvis stedstjenester er slått av, slås funksjonen på midlertidig. Hvis plasseringen din endres, får kontaktene dine en oppdatering, og du får et varsel ca. 10 minutter senere.

Hvis du bruker Nødanrop (SOS)-snarveien, må du oppgi sikkerhetskoden for å aktivere Touch ID igjen, selv om du ikke gjennomfører en samtale med nødetatene. 

 

Å slutte å dele stedsinformasjon

Når du deler posisjonen din, får du en påminnelse om å stoppe delingen hver fjerde time i 24 timer. For å stanse oppdateringene trykker du på statuslinjen og velger «Slutt å dele nødposisjon.» 

Avslutt en samtale

Hvis du starter nedtellingen ved en feil, kan du avbryte den. På iPhone 8 eller nyere slipper du sideknappen og volumknappen. På iPhone 7 eller tidligere trykker du på Stopp-knappen og deretter på Slutt å ringe. 

Hvis du ringer nødetatene ved en feil, kan du avslutte anropet. Trykk på det røde avslutt samtale-symbolet, og bekreft deretter at du vil avslutte anropet.

 

Legg til nødkontakter

 1. Åpne Helse-appen og trykk på profilbildet ditt .
 2. Trykk på Nødinfo. 
 3. Trykk på Rediger, og bla deretter til Nødkontakter.
 4. Trykk på legg til-knappen  for å legge til en nødkontakt.
 5. Trykk på en kontakt, og legg deretter til informasjon om hva slags forhold du har til denne personen. 
 6. Trykk på Ferdig for å lagre endringene. 

Du kan ikke angi en nødtjeneste som SOS-kontakt. 

Fjern nødkontakter

 1. Åpne Helse-appen og trykk på profilbildet ditt .
 2. Trykk på Nødinfo. 
 3. Trykk på Rediger, og bla deretter til Nødkontakter. 
 4. Trykk på slett-knappen  ved siden av en kontakt, og trykk deretter på Slett.
 5. Trykk på Ferdig for å lagre endringene. 

Slå av automatisk ringing

Hvis automatisk ringing er på, og du prøver å gjøre et nødanrop, begynner iPhone en nedtellingen og lager en varsellyd. Etter nedtellingen ringer iPhone automatisk til nødetatene.

Slik endrer du innstillingen: 

 1. Åpne Innstillinger-appen på iPhone.
 2. Trykk på Nødanrop (SOS). 
 3. Slå Automatisk ringing av eller på. 

Du kan fremdeles bruke glidebryteren for Nødanrop (SOS) til å foreta et nødanrop selv om du slår av denne innstillingen.

Endre hvordan du ringer

På iPhone 8 eller nyere kan du velge å ringe ved å trykke på sideknappen fem ganger. Slik endrer du innstillingen:

 1. Åpne Innstillinger-appen på iPhone.
 2. Trykk på Nødanrop (SOS). 
 3. Slå Ring med sideknappen av eller på. Det fungerer fremdeles å trykke og holde inne sideknappen og volumknappen samtidig når denne innstillingen er på. 

Publiseringsdato: