Bruk Nødanrop (SOS) på iPhone

Med Nødanrop (SOS) kan du raskt og enkelt ringe etter hjelp og varsle nødkontaktene dine. 

En iPhone som viser slå av-skyveknappen, Nødinfo-skyveknappen og Nødanrop-skyveknappen.

Slik fungerer det

Når du foretar et anrop med SOS, ringer iPhonen automatisk det lokale nødnummeret. I enkelte land og regioner kan det hende at du må velge tjenesten du trenger. I Fastlands-Kina kan du for eksempel velge politi, brann eller ambulanse.

Du kan også legge til nødkontakter. Når en nødsamtale er ferdig, varsler iPhonen nødkontaktene dine med en tekstmelding med mindre du avbryter denne funksjonen. iPhonen sender den gjeldende plasseringen din, og i en periode etter at du har aktivert Nødanrop (SOS)-modusen blir nødkontaktene dine oppdatert når posisjonen din endres.

Ring til nødetater

Slik ringer du på iPhone 8 og nyere modeller: 

En iPhone som viser glidebryterne Slå av, Nødinfo og Nødanrop (SOS). Nødanrop (SOS)-glidebryteren teller ned. 

 1. Hold inne sideknappen og en av volumknappene til Nødanrop (SOS)-skyveknappen vises.
 2. Dra Nødanrop-skyveknappen over skjermen for å ringe nødetatene. Hvis du fortsetter å holde inne sideknappen og volumknappen, og ikke drar i glidebryteren, starter en nedtelling og det avgis en varsellyd. Hvis du holder nede knappene til nedtellingen er over, ringer iPhone automatisk nødnummeret.

Slik ringer du på iPhone 7 og eldre modeller:

 1. Trykk raskt på sideknappen (eller toppknappen) fem ganger. Nødanrop-skyvebryteren vises. (I India trenger du bare å trykke på knappen tre ganger, så ringer iPhone automatisk nødnummeret.)
 2. Dra Nødanrop (SOS)-skyveknappen over skjermen for å ringe nødetatene.

Når samtalen er avsluttet, sender iPhonen en tekstmelding til nødkontaktene dine med den nåværende posisjonen din, med mindre du velger å avbryte. Hvis Stedstjenester er av, slås de på midlertidig. Hvis plasseringen din endres, får kontaktene dine en oppdatering, og du får et varsel ca. 10 minutter senere.

På iPhone 14- og iPhone 14 Pro-modeller kan telefonen ringe nødnummeret og sende en melding til nødkontaktene dine når en alvorlig bilulykke registreres. Finn ut mer om Registrering av ulykke på iPhone eller Apple Watch.

Hvis du bruker Nødanrop (SOS)-snarveien, må du oppgi sikkerhetskoden for å aktivere Touch ID eller Face ID igjen selv om du ikke gjennomfører en samtale med nødetatene. 

Bruk Nødanrop (SOS) på Apple Watch

Slutt å dele posisjon

Når du deler posisjonen din, får du en påminnelse om å stoppe delingen hver fjerde time i 24 timer. For å stanse oppdateringene trykker du på statuslinjen og velger «Slutt å dele nødposisjon.»

Avslutt en samtale

Hvis du starter nedtellingen ved en feil, kan du avbryte den. På iPhone 8 eller nyere slipper du sideknappen og volumknappen. På iPhone 7 eller tidligere trykker du på Stopp-knappen og deretter på Avslutt anrop.

Hvis du ringer nødetatene ved en feil, kan du avslutte anropet. Trykk på Avslutt samtale det røde avslutt samtale-symbolet, og bekreft at du vil avslutte samtalen.

 

En iPhone som viser skjermen med innstillingene for Nødinfo, der du kan legge til nødkontaktene dine.

Slik legger du til nødkontakter

 1. Åpne Helse-appen og trykk på profilbildet ditt .
 2. Trykk på Nødinfo.
 3. Trykk på Rediger, og rull deretter til Nødkontakter.
 4. Trykk på Legg til-knappen for å legge til en nødkontakt.
 5. Trykk på en kontakt, og legg deretter til informasjon om hva slags forhold du har til denne personen.
 6. Trykk på Ferdig for å lagre endringene.

Du kan ikke angi en nødtjeneste som SOS-kontakt.

Konfigurer Nødinfo i Helse-appen

Slik fjerner du nødkontakter

 1. Åpne Helse-appen og trykk på profilbildet ditt .
 2. Trykk på Nødinfo.
 3. Trykk på Rediger, og rull deretter til Nødkontakter.
 4. Trykk på Slett-knappen  ved siden av den aktuelle kontakten, og trykk deretter på Slett.
 5. Trykk på Ferdig for å lagre endringene.

En iPhone som viser skjermen Nødanrop (SOS), der du kan stille inn at telefonen automatisk skal ringe til nødetatene. 

Slik endrer du hvordan du ringer

På iPhone 8 eller nyere kan iPhone automatisk ringe nødtjenester. Når Hold for å ringe eller Ring med fem trykk er slått på, og du prøver å ringe nødetatene, starter iPhonen en nedtelling og spiller av en varsellyd. Etter nedtellingen ringer iPhonen automatisk til nødetatene.

Slik slår du på disse innstillingene:

 1. Åpne Innstillinger-appen på iPhone.
 2. Trykk på Nødanrop (SOS).
 3. Slå på Hold for å ringe eller Ring med fem trykk.

Hvis du slår av Hold for å ringe eller Ring med fem trykk, kan du fortsatt bruke Nødanrop (SOS)-skyveknappen til å ringe.

Publiseringsdato: