Om 4K, HDR og Dolby Vision på Apple TV 4K

Finn ut hvordan du konfigurerer Apple TV 4K for en best mulig 4K-, HDR- eller Dolby Vision-opplevelse.

Apple TV 4K er laget for å utnytte 4K HDR til det fulle, slik at du kan ha glede av TV i best mulig kvalitet.Apple TV 4K støtter følgende 4K-skjermformater:

 • 4K SDR (Standard Dynamic Range): Brukes for 4K-TV-er som ikke støtter HDR10 eller Dolby Vision. 
 • 4K HDR (High Dynamic Range): Brukes for 4K-TV-er som støtter HDR ved visning av video med et bredere spekter av farger og lystetthet.
 • 4K Dolby Vision: Brukes for 4K-TV-er som støtter Dolby Vision HDR ved visning av video med et bredere spekter av farger og lystetthet som er optimalisert for TV-en.

Når du kobler Apple TV 4K til en 4K-TV med støtte for HDR10 eller Dolby Vision for første gang, kan du bli bedt om å utføre en kort skjermtest for disse formatene. Følg instruksjonene på skjermen for å utføre testen, og bekreft at du har et klart bilde. Hvis Apple TV 4K ikke er i stand til å bekrefte at TV-en kan vise Dolby Vision eller HDR10, går den automatisk tilbake til forrige modus.

Du kan bekrefte hvilken videomodus Apple TV 4K bruker, ved å gå til Innstillinger > Video og lyd. Der kan du velge skjermformat manuelt.

Få best mulig bilde

Apple TV 4K er designet for å gi den best mulige opplevelsen basert på egenskapene til 4K-TV-en din.I enkelte situasjoner kan du oppleve problemer eller at du må endre konfigurasjonen manuelt. Det kan inkludere:

 • TV-bildet er nedtonet, fargene er for lyse, bildet forsvinner med jevne mellomrom eller vises ikke i det hele tatt.
 • Periodisk bildestøy eller blinkende punkter på skjermen.
 • Kan ikke bruke HDR eller Dolby Vision på en TV med støtte for det.
 • Lydproblemer, for eksempel avbrudd, støy eller usynkronisert lyd/bilde. 

Hvis du har noen av disse problemene, må du sørge for at Apple TV-enheten din har den nyeste versjonen av tvOS. Følg deretter fremgangsmåten nedenfor.

Kontroller at TV-en faktisk støtter HDR10 eller Dolby Vision

For at Apple TV 4K skal kunne automatisk konfigurere skjermformatet til HDR10 eller Dolby Vision, må TV-en kunne vise HDR10 eller Dolby Vision ved 60 Hz (50 Hz i Europa). Apple TV 4K kan vise disse formatene ved 30 Hz (25 Hz i Europa), men du må slå på Bruk opprinnelig dynamisk område via Innstillinger > Video og lyd > Tilpass til innhold. Hvis du er usikker på hvilke formater TV-en støtter, kan du se brukerhåndboken til TV-en.

Bruk riktig HDMI-inngang og riktige innstillinger

Avhengig av TV-en din kan du være nødt til å bruke en annen HDMI-inngang for høykvalitets 4K- eller HDR-video. Enkelte TV-er støtter for eksempel bare HDR på HDMI-inngang 2 eller 3. Se brukerhåndboken for TV-en for å sjekke hvilke innganger som støtter 4K og HDR.

I tillegg til å bruke riktig HDMI-inngang må du også aktivere HDR10 eller Dolby Vision i video- eller HDMI-innstillingene på TV-en. I enkelte tilfeller henviser kanskje ikke innstillingen direkte til HDR10 eller Dolby Vision. Eksempler inkluderer Ultra, Dyp eller Forbedret video eller farge.

Oppdater programvaren på TV-en

Hvis du har et problem med visningen, for eksempel at fargen er for nedtonet eller for lys, eller at lyden og bildet ikke er synkronisert, bør du sørge for at TV-en har den nyeste programvaren. De fleste 4K-kompatible TV-er og mottakere kan kobles til et Wi-Fi- eller Ethernet-nettverk for å oppdatere programvaren. Se den innebygde hjelpen i TV-en, brukerhåndboken eller produsentens nettsted for instruksjoner om hvordan du oppdaterer programvaren.

Sjekk HDMI-kabelen

4K-video, spesielt med HDR10 og Dolby Vision, krever en HDMI-kabel som er kompatibel med disse formatene. Apple anbefaler HDMI-kabler med Compatible Dolby Vision-merket, siden disse har blitt testet med Apple TV 4K og et bredt utvalg av TV-er. For eksempel Belkin Ultra High Speed HDMI Cable.

Hvis det er et problem med HDMI-kabelen din, ser du kanskje en feilmelding på Apple TV som sier at HDMI-kabelen har problemer med å opprettholde en stabil forbindelse. For å kontrollere forbindelsen for HDMI-kabelen din går du til Innstillinger > Video og lyd og velger Kontroller HDMI-forbindelsen for å kjøre en test på to minutter.

Hvis du fortsatt opplever problemer med HDMI-forbindelsen, må du kontrollere alle forbindelsene og påse at HDMI-kabelen er merket med «Compatible Dolby Vision».

Kontroller andre komponenter

Hvis du bruker andre komponenter, for eksempel en AV-mottaker, HDMI-svitsj eller lydplanke, kan du forsøke å koble Apple TV 4K direkte til TV-en. Hvis problemet ikke forekommer ved tilkobling direkte til TV-en, kontrollerer du følgende:

Mottaker eller lydplanke

Hvis du bruker en AV-mottaker eller lydplanke, bør du kontrollere dens funksjonalitet, tilkoblinger og innstillinger, og i tillegg kontrollere følgende:

 • Bekreft at mottakeren er i stand til å vise video i 4K eller høyere, og kontroller at du bruker HDMI-innganger som støtter 4K og HDMI 2.0-/HDCP 2.2-signaler.
 • Mottakere som støtter HDR10 eller Dolby Vision, krever ofte en firmwareoppdatering for å aktivere denne støtten.
 • Sjekk video- og HDMI-innstillingene på mottakeren etter å ha oppdatert, siden du kanskje må aktivere forbedret HDMI i innstillingene.
 • Sørg for at alle HDMI-kablene du bruker for å koble Apple TV 4K til TV-en og mottakeren, er kompatible med 4K og HDR-video.

Annet HDMI-tilbehør

HDMI-svitsjer, HDMI-splittere eller annet tilbehør du bruker for å koble Apple TV 4K til TV-en, kan påvirke HDMI-signalet. Hvis du løser problemet ved å fjerne tilbehøret, bør du undersøke med produsenten for å fastslå om det støtter 4K- og HDR-video.

Få mer hjelp

Finn ut hva du bør gjøre hvis Apple TV 4K kun viser svart skjerm eller viser Apple-logoen et kort øyeblikk før den viser svart skjerm.

Hvis du har andre problemer, kontakter du Apple-kundestøtte.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: