Om 4K, HDR, HDR10+ og Dolby Vision på Apple TV 4K

Finn ut hvordan du konfigurerer Apple TV 4K for en best mulig 4K-, HDR-, HDR10+- eller Dolby Vision-opplevelse.

Apple TV 4K er laget for å utnytte 4K HDR til det fulle, slik at du kan ha glede av TV i best mulig kvalitet. Apple TV 4K støtter følgende 4K-skjermformater:

 • 4K Dolby Vision: Brukes for 4K-TV-er som støtter Dolby Vision HDR for dynamisk videovisning som tilpasses fra scene til scene, og gir farger, kontrast og lystetthet som er enda mer nøyaktig enn standard HDR.
 • 4K HDR10+: Brukes for 4K-TV-er som støtter HDR10+ for dynamisk videovisning som tilpasses fra scene til scene, for et mer nøyaktig spekter av farger, kontrast og lystetthet enn ved standard HDR.*
 • 4K HDR (High Dynamic Range): Brukes for 4K-TV-er som støtter HDR for visning av video med et bredere og mer nøyaktig spekter av farger, kontrast og lystetthet enn SDR.
 • 4K SDR (Standard Dynamic Range): Brukes for 4K-TV-er som ikke støtter HDR, HDR10+ eller Dolby Vision for å vise et standard spekter av farger, kontrast og lystetthet. 

* HDR10+-formatet støttes bare på Apple TV 4K (3. generasjon).

Få best mulig bilde

Apple TV 4K er designet for å gi den best mulige opplevelsen basert på egenskapene til 4K-TV-en din. I enkelte situasjoner kan du oppleve problemer eller at du må endre konfigurasjonen manuelt. Det kan inkludere:

 • TV-bildet er nedtonet, fargene er for lyse, bildet forsvinner med jevne mellomrom eller vises ikke i det hele tatt.
 • Periodisk bildestøy eller blinkende punkter på skjermen.
 • Kan ikke bruke HDR eller Dolby Vision på en TV med støtte for det.
 • Lydproblemer, for eksempel avbrudd, støy eller usynkronisert lyd/bilde.

Hvis du har noen av disse problemene, må du sørge for at Apple TV-enheten din har den nyeste versjonen av tvOS. Følg deretter fremgangsmåten nedenfor.

Kontroller at TV-en støtter HDR10, HDR10+ eller Dolby Vision

For at Apple TV 4K skal kunne automatisk konfigurere skjermformatet til HDR10, HDR10+ eller Dolby Vision, må TV-en kunne vise HDR10, HDR10+ eller Dolby Vision ved 60 Hz (50 Hz i Europa). Apple TV 4K kan vise disse formatene ved 30 Hz (25 Hz i Europa), men du må slå på Bruk opprinnelig dynamisk område via Innstillinger > Video og lyd > Tilpass til innhold. Hvis du er usikker på hvilke formater TV-en støtter, kan du se brukerhåndboken til TV-en.

Bruk riktig HDMI-inngang og riktige innstillinger

Avhengig av TV-en din kan du være nødt til å bruke en annen HDMI-inngang for høykvalitets 4K- eller HDR-video. Enkelte TV-er støtter for eksempel bare HDR på HDMI-inngang 2 eller 3. Se brukerhåndboken for TV-en for å sjekke hvilke innganger som støtter 4K og HDR.

I tillegg til å bruke riktig HDMI-inngang må du også aktivere HDR10, HDR10+ eller Dolby Vision i video- eller HDMI-innstillingene på TV-en. I enkelte tilfeller kan det hende at innstillingen ikke refererer direkte til HDR10, HDR10+ eller Dolby Vision. Eksempler inkluderer Ultra, Dyp eller Forbedret video eller farge.

Sjekk HDMI-kabelen

Hvis det er et problem med HDMI-kabelen din, ser du kanskje en feilmelding på TV-en som sier at HDMI-kabelen har problemer med å opprettholde en stabil forbindelse. Hvis Apple TV 4K er koblet til en 4K-kompatibel TV, kan du kjøre en tominutters test for å kontrollere forbindelsen til HDMI-kabelen. Gå til Innstillinger > Video og lyd og velg Kontroller HDMI-forbindelsen.

4K-video, spesielt med HDR10, HDR10+ og Dolby Vision, krever en HDMI-kabel som er kompatibel med disse formatene. Apple anbefaler HDMI-kabler med Compatible Dolby Vision-merket, siden disse har blitt testet med Apple TV 4K og et bredt utvalg av TV-er. For eksempel en Belkin Ultra High Speed HDMI Cable (Belkin ultrarask HDMI-kabel).

Hvis du fortsatt opplever problemer med HDMI-forbindelsen, må du kontrollere alle forbindelsene og påse at HDMI-kabelen er merket med «Compatible Dolby Vision».

Kontroller andre komponenter

Hvis du bruker andre komponenter, for eksempel en AV-mottaker, HDMI-svitsj eller lydplanke, kan du forsøke å koble Apple TV 4K direkte til TV-en. Hvis problemet ikke forekommer ved tilkobling direkte til TV-en, kontrollerer du følgende:

Mottaker eller lydplanke

Hvis du bruker en AV-mottaker eller lydplanke, bør du kontrollere dens funksjonalitet, tilkoblinger og innstillinger, og i tillegg kontrollere følgende:

 • Bekreft at mottakeren er i stand til å vise video i 4K eller høyere, og kontroller at du bruker HDMI-innganger som støtter 4K- og HDMI 2.1.
 • Mottakere som støtter HDR10, HDR10+ eller Dolby Vision, krever ofte en firmwareoppdatering for å aktivere denne støtten.
 • Sjekk video- og HDMI-innstillingene på mottakeren etter å ha oppdatert, siden du kanskje må aktivere forbedret HDMI i innstillingene.
 • Sørg for at alle HDMI-kablene du bruker for å koble Apple TV 4K til TV-en og mottakeren, er kompatible med 4K- og HDR-video.

Annet HDMI-tilbehør

HDMI-svitsjer, HDMI-splittere eller annet tilbehør du bruker for å koble Apple TV 4K til TV-en, kan påvirke HDMI-signalet. Hvis du løser problemet ved å fjerne tilbehøret, bør du undersøke med produsenten for å fastslå om det støtter 4K- og HDR-video.

   

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: