Hvis installeringsprogrammet ikke kan verifiseres, eller det var signert med et sertifikat som er utløpt

Last ned installeringsprogrammet på nytt.

I noen tilfeller, for eksempel hvis det er noe feil med installeringsprogrammet, får du et varsel. Der står det at programmet ikke kan verifiseres, og at det kan ha blitt skadet eller tuklet med under nedlastingen. Eller det kan stå at pakken var signert med et sertifikat som er utløpt eller kan ha vært uekte.

Du bør laste ned installeringsprogrammet på nytt. Hvis det nye installeringsprogrammet har det samme problemet, kontakter du produsenten av programvaren for å få hjelp.


Hvis dette skjedde med et macOS-installeringsprogram, kan du se etter de nyeste nedlastingskoblingene i installasjonsretningslinjene for disse macOS-versjonene. Eldre versjoner er ikke tilgjengelige for nedlasting.

Publiseringsdato: