Hvis installeringsprogrammet ikke kan verifiseres, eller det var signert med et sertifikat som er utløpt

Last ned installeringsprogrammet på nytt.

I noen tilfeller, for eksempel hvis det er noe feil med installeringsprogrammet, får du et varsel. Der står det at programmet ikke kan verifiseres, og at det kan ha blitt skadet eller tuklet med under nedlastingen. Eller det kan stå at pakken var signert med et sertifikat som er utløpt eller kan ha vært uekte.

  1. Slett installeringsprogrammet. Hvis det er et macOS-installeringsprogram, kan det ligge i Programmer-mappen.
  2. Sjekk dato og tid på Macen for å sikre at dette er angitt riktig. 
  3. Last ned installeringsprogrammet på nytt. Hvis det nye installeringsprogrammet har det samme problemet, kontakter du produsenten av programvaren for å få hjelp.

Hvis du trenger et nytt macOS-installeringsprogram, finner du de nyeste nedlastingskoblingene i installasjonsretningslinjene nedenfor. Eldre versjoner er ikke tilgjengelige for nedlasting. Hvis du brukte et eldre installeringsprogram til å lage en oppstartbar installerer, bruker du det nye til å lage en ny oppstartbar installerer.

Publiseringsdato: