Bruke toner og ringetoner på iPhone, iPad eller iPod touch

Tilpass ringetone, SMS-tone, varslingslyd for ny e-post med mer.

På iPhone, iPad eller iPod touch kan du velge hvilken lyd som skal spilles av når du får SMS, sender en e-post, mottar et Kalender-varsel med mer. Det følger en rekke ringetoner med enheten, men du kan også kjøpe ringetoner fra iTunes Store. Bare åpne iTunes Store-appen, trykk på  Mer, og trykk deretter på Toner. Bla gjennom ringetoner fra yndlingsfilmene og -TV-programmene dine eller fra musikksjangre som blues eller pop.


Butikktilgjengelighet og -funksjonalitet kan variere etter land eller region. Finn ut hva som er tilgjengelig i landet ditt eller regionen din.

 

En iPhone X som har Lyder og følbar respons-siden åpen i Innstillinger-appen.

Slik endrer du ringetone

  1. Gå til Innstillinger > Lyder og følbar respons.
  2. Rull til Lyder og vibreringsmønstre-delen, og trykk på lyden du vil endre.
  3. Trykk på navnet til en ringetone eller varsellyd for å høre den og angi den som den nye lyden.

Du kan også angi en ringetone eller SMS-tone for en spesifikk person. I Kontakter-appen finner og trykker du på navnet til personen. Deretter trykker du på Rediger i øvre høyre hjørne. Trykk på Ringetone eller SMS-tone, og velg deretter en ny lyd.


Last ned toner du har kjøpt med Apple-ID-en, på nytt

  1. Gå til Innstillinger > Lyder og følbar respons.
  2. Under Lyder og vibreringsmønstre trykker du på hvilken som helst lyd.
  3. Trykk på Last ned alle kjøpte toner. Du ser kanskje ikke dette alternativet hvis du allerede har lastet ned alle tonene du har kjøpt, eller hvis du ikke har kjøpt noen toner.


Enkelte toner du tidligere har kjøpt, kan du kanskje ikke laste ned på nytt.


Bruke selvlagde ringetoner


Finn ut mer

Publiseringsdato: